• Moet er gesleuteld worden aan de vaste benoeming?
 • Moet de leerplicht verlaagd worden van 18 naar 16 jaar?
 • Moet de kerstvakantie met (minstens) een week verlengd worden?
 • Moet de kerstvakantie met (minstens) een week verlengd worden?
 • Moest je dit schooljaar al aanvragen voor bijscholingen weigeren omdat het budget daarvoor op was?
 • Moest je dit schooljaar al aanvragen voor bijscholingen weigeren omdat het budget daarvoor op was?
 • Mode evolueert, vind je dat je schoolreglement ook mee geëvolueerd is qua kledingvoorschriften?
 • Mocht jij vandaag paaseieren zoeken?
 • Mocht je terug in de tijd kunnen gaan, zou je dan (met de kennis die je nu hebt over de job) opnieuw voor de opleiding van leerkracht kiezen.
 • Mocht je leerling zijn, zou je momenteel zelf graag les volgen op je school (in deze coronatijden)?
 • Mocht je leerling zijn, zou je momenteel zelf graag les volgen op je school (in deze coronatijden)?
 • Mocht dat moeten, kan jij lesgeven met enkel digitale leermiddelen?
 • Misschien wist je al dat Emile het hoofdpersonage is van Rousseau's bekende werk over opvoeding. Maar … hoe heet het vrouwelijke hoofdpersonage?
 • Mis jij je studententijd?
 • Mis je je leerlingen?
 • Mis je je leerlingen?
 • Minister Weyts wil meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hoe zeker ben je dat je ze voldoende uitdaagt in je onderwijs?
 • Minister Weyts wil meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hoe zeker ben je dat je ze voldoende uitdaagt in je onderwijs?
 • Minister Weyts is niet enkel minister van onderwijs maar ook van ...
 • Minister Weyts introduceert voor het onderwijspersoneel vanaf volgend schooljaar een nieuwe evaluatieprocedure waardoor vooral onderpresterende leerkrachten en directeurs sneller ontslagen kunnen worden.
 • Minister Weyts introduceert voor het onderwijspersoneel vanaf volgend schooljaar een nieuwe evaluatieprocedure waardoor vooral onderpresterende leerkrachten en directeurs sneller ontslagen kunnen worden.
 • Mijn studenten/leerlingen/cursisten mogen weten waar ik woon.
 • Mijn school heeft onrealistische verwachtingen over mij.
 • Mijn school heeft onrealistische verwachtingen over mij.
 • Mijn school hecht veel belang aan mijn welbevinden.
 • Mijn school hecht veel belang aan mijn welbevinden.
 • Mijn lerarenopleiding was vooral...
 • Mijn leerlingen houden niet veel rekening met de feedback die ik schrijf op hun werk.
 • Mijn leerlingen houden niet veel rekening met de feedback die ik schrijf op hun werk.
 • Mijn leerlingen hebben onrealistische verwachtingen over hoe ik hen kan ondersteunen?
 • Mijn leerlingen hebben onrealistische verwachtingen over hoe ik hen kan ondersteunen?
 • Mijn eigen ervaringen als leerling speelden mee bij mijn beroepskeuze.
 • Mijn eigen ervaringen als leerling speelden mee bij mijn beroepskeuze.
 • Mijn collega's waarderen me.
 • Mijn collega's waarderen me.
 • Mijn belangrijkste taak als leraar is jongeren te begeleiden op hun weg naar volwassenheid
 • Mijn belangrijkste taak als leraar is jongeren te begeleiden op hun weg naar volwassenheid
 • Mijd je het onderwijsnieuws?
 • Met wie werk je het meeste samen?
 • Met wie werk je het meeste samen?
 • Met wie heb jij allemaal een Whatsapp- of Signalgroep? ('groep' gaat in dit geval over meer dan twee personen)
 • Met wie heb je wel eens een conflict gehad over de inhoud van je les?
 • Met wie heb je wel eens een conflict gehad over de inhoud van je les?
 • Met wie heb je allemaal als leerkracht/directeur/ondersteuner/zorgleraar/... een Whatsapp of Signal groep?
 • Met welke woorden beginnen de oudste verzen in het Nederlands?
 • Met welke van deze toestellen werk je vandaag in je klas of les?
 • Met welke partners werkt je school samen?
 • Met welke kleur balpen evalueer jij opdrachten/toetsen/examens van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Met welk woord zouden je leerlingen/studenten/cursisten je beschrijven?
 • Met welk van deze drie voorstellen zou je effectief aan de slag willen gaan om leerlingen meer te motiveren om te leren?
 • Met welk gevoel heb jij (destijds) je eerste werkdag in het onderwijs afgerond?
 • Met welk gevoel eindigde je deze eerste schooldag?
 • Met welk gevoel eindigde je deze eerste schooldag?
 • Met welk doel gebruik jij digitale leermiddelen in de klas (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Met welk doel gebruik jij digitale leermiddelen in de klas (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Met welk dier zou jij jezelf vergelijken?
 • Met hoeveel goesting stond jij vandaag terug voor de klas?
 • Met het oog op volgend schooljaar: zullen jouw leerlingen een digitaal device hebben om in de klas te gebruiken? #digisprong
 • Merkte jij al negatieve reacties van leerlingen/studenten/cursisten ten aanzien van Oekraïense leerlingen/vluchtelingen?
 • Merk jij meer problematische afwezigheden op bij jouw leerlingen/cursisten?
 • Merk jij in jouw klas(sen) een toegenomen gebruik van medicatie in vergelijking met pakweg 5 jaar geleden?
 • Merk jij in jouw klas(sen) een toegenomen gebruik van ADHD-medicatie in vergelijking met pakweg 5 jaar geleden?
 • Merk jij een toename van leerlingen/studenten/cursisten met obesitas in vergelijking met pakweg 5 jaar geleden?
 • Merk jij een toename van leerlingen/studenten die hulpkreten uitsturen?
 • Merk jij een toename van leerlingen/studenten die hulpkreten uitsturen?
 • Merk jij een stijging in het aantal aanmeldingen voor het buitengewoon onderwijs?
 • Merk jij een ongezonde mate van stress en/of druk bij jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Merk je zelf de impact van het lerarentekort op de leerprestaties van de leerlingen?
 • Merk je verschillen op tussen leerlingen/studenten/cursisten geboren in het voorjaar en zij die geboren zijn in het najaar?
 • Merk je impact van Corona op de schoolprestaties van je leerlingen?
 • Merk je impact van Corona op de schoolprestaties van je leerlingen?
 • Merk je een positief effect van zomerscholen bij leerlingen die eraan deelnamen?
 • Merk je een positief effect van zomerscholen bij leerlingen die eraan deelnamen?
 • Mediawijsheid omvat volgens mij ...
 • Mandarijns wordt het meest gesproken ter wereld, maar welke van deze talen wordt daarna het meest gesproken?
 • Mag jij zelf kiezen voor welke werkgroep je je inzet?
 • Mag jij op school jouw gsm gebruiken overdag?
 • Mag je in het kader van professionalisering naar het buitenland voor je job?
 • Mag je als leraar je leerlingen/studenten/cursisten een knuffel geven?
 • Mag er op de speelplaats geparkeerd worden?
 • Mag er op de speelplaats geparkeerd worden?
 • Mag een leerkracht volgens jou lid zijn van een politieke partij?
 • Mag een leerkracht volgens jou lid zijn van een politieke partij?
 • Maandag-werkplezier: Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Maakte je op school deze week iets grappigs mee? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maakte je op school deze week iets grappigs mee? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maakte je dit schooljaar gebruik van een time-outruimte voor leerlingen met storend gedrag?
 • Maakte je de voorbije weken iets grappigs mee op school? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maakte je de voorbije weken iets grappigs mee op school? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maakt jouw school gebruik van software die leraren de schermen van leerlingen/studenten/cursisten laat zien?
 • Maak(te) je (ooit) deel uit van een leerplancommissie?
 • Maak jij nog uitgebreide lesvoorbereidingen?
 • Maak jij je zorgen over het klimaat?
 • Maak jij je leerlingen/studenten/cursisten bewust van de gevaren van het internet?
 • Maak jij in je klas tijd om te praten over een ruzie die plaatsvond op de speelplaats of tijdens de pauze?
 • Maak jij in je klas tijd om te praten over een ruzie die plaatsvond op de speelplaats of tijdens de pauze?
 • Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Maak jij foutenanalyses van de toetsen/examens van je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Maak je je zorgen over het welzijn van een leerling/student/cursist?

Pagina's