• In hoeveel werkgroepen zit je op school?
 • In hoeveel werkgroepen zit je op dit moment op jouw school?
 • In hoeveel verschillende lokalen geef jij elke week gemiddeld les? (Bijles, sport- en studiezalen buiten beschouwing gelaten.)
 • In hoeveel verschillende lokalen geef jij elke week gemiddeld les? (Bijles, sport- en studiezalen buiten beschouwing gelaten.)
 • In hoeveel landen wordt Teacher Tapp gebruikt?
 • In hoeveel landen wordt de Euro gebruikt?
 • In het schooljaar 2022-2023 lanceerde de onderwijsinspectie een nieuwe vorm van datarapport. Hoe heet dit rapport?
 • In het Franstalige onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 11 november als maatregel tegen Corona. Is dit volgens jou ook iets voor het Vlaamse onderwijs?
 • In het Franstalige onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 11 november als maatregel tegen Corona. Is dit volgens jou ook iets voor het Vlaamse onderwijs?
 • In het algemeen, mogen studenten/cursisten tijdens jouw les notities nemen op een device?
 • In het algemeen, geef je in de eerste schoolweek al huiswerk of opdrachten?
 • In het algemeen, geef je in de eerste schoolweek al huiswerk of opdrachten?
 • In geval van een conflict met een leerling/student/cursist, wiens kant kiest de directie meestal naar jouw gevoel?
 • In een vergadering...
 • In een vergadering...
 • In een tank zit 12 liter water. Raf giet 3 liter water in de tank en Ines giet ook nog eens 3 liter water in de tank. Met welke bewerking kan je berekenen hoeveel water er in de tank zit?
 • In een tank zit 12 liter water. Raf giet 3 liter water in de tank en Ines giet ook nog eens 3 liter water in de tank. Met welke bewerking kan je berekenen hoeveel water er in de tank zit?
 • In de les laat ik leerlingen liefst zelf dingen ontdekken.
 • In de les laat ik leerlingen liefst zelf dingen ontdekken.
 • In de lagere school, wat was jouw favoriete spel op de speelplaats?
 • In de lagere school, wat was jouw favoriete spel op de speelplaats?
 • In de app, kijk jij naar de resultaten van de vorige dag?
 • In de aanloop naar examens, geef je jouw leerlingen/studenten/cursisten leerstofoverzichten?
 • In ABC van de zelfdeterminatietheorie staat de B voor:
 • In ABC van de zelfdeterminatietheorie staat de B voor:
 • In 1914 werd de leerplicht voor het lager onderwijs ingevoerd. Voor wie gold die?
 • Ik zou van school willen veranderen als dat mogelijk is.
 • Ik zou van school willen veranderen als dat mogelijk is.
 • Ik zou niet graag inspecteur willen zijn.
 • Ik zou niet graag inspecteur willen zijn.
 • Ik zou meer uren kinderbegeleiding willen in mijn klas.
 • Ik zou meer uren kinderbegeleiding willen in mijn klas.
 • Ik zou deze school aanbevelen als een goede plaats om te werken...
 • Ik zou deze school aanbevelen als een goede plaats om te werken...
 • Ik zit vol met ideeën.
 • Ik zit vol met ideeën.
 • Ik zie veel voordelen aan het werken met werkblaadjes in de kleuterklas.
 • Ik zie veel voordelen aan het werken met werkblaadjes in de kleuterklas.
 • Ik werd als beginnende leraar goed opgevangen bij mijn eerste job.
 • Ik werd als beginnende leraar goed opgevangen bij mijn eerste job.
 • Ik weet wie (bij mij op school) de preventieadviseur is.
 • Ik weet wie (bij mij op school) de preventieadviseur is.
 • Ik weeg een blok ijs. Daarna laat ik dit blok ijs smelten en weeg ik het water. Weegt het water meer, minder of evenveel als het blok ijs?
 • Ik vraag mijn team structureel feedback over mijn functioneren als directie.
 • Ik vraag mijn team structureel feedback over mijn functioneren als directie.
 • Ik voel mij trots als ik werk van leerlingen/studenten nakijk.
 • Ik voel mij trots als ik werk van leerlingen/studenten nakijk.
 • Ik voel meer druk op mijn lesgeven door de online platformen (bv. smartschool, bingel...).
 • Ik voel me nu eenzamer in mijn job/op mijn werk dan voor de Corona-crisis?
 • Ik voel me nu eenzamer in mijn job/op mijn werk dan voor de Corona-crisis?
 • Ik voel me niet echt competent in mijn job.
 • Ik voel me niet echt competent in mijn job.
 • Ik voel me eenzaam onder mijn huidige werkomstandigheden.
 • Ik voel me eenzaam onder mijn huidige werkomstandigheden.
 • Ik vind wetenschappelijke studies over onderwijs moeilijk te begrijpen.
 • Ik vind wetenschappelijke studies over onderwijs moeilijk te begrijpen.
 • Ik vind samenvattingen laten maken een zinvolle studeeractiviteit voor mijn leerlingen.
 • Ik vind samenvattingen laten maken een zinvolle studeeractiviteit voor mijn leerlingen.
 • Ik vind mezelf goed in multitasken.
 • Ik vind mezelf goed in multitasken.
 • Ik vind het prettig om met collega's over het werk te praten.
 • Ik vind het prettig om met collega's over het werk te praten.
 • Ik vind het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het gebruik van lesmethoden een vereiste voor het geven van goed kleuteronderwijs.
 • Ik vind het gebruik van lesmethoden een vereiste voor het geven van goed kleuteronderwijs.
 • Ik vind het fijn aan een klas iets uit te leggen.
 • Ik vind het fijn aan een klas iets uit te leggen.
 • Ik vind een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding een goed idee.
 • Ik vind een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding een goed idee.
 • Ik vind de doelen van mijn leerplannen voor mijn klas(sen)...
 • Ik vind de doelen van mijn leerplannen voor mijn klas(sen)...
 • Ik vind dat ik genoeg feedback krijg op hoe ik functioneer op school.
 • Ik vind dat ik genoeg feedback krijg op hoe ik functioneer op school.
 • Ik verwoord bewust mijn denkstappen tijdens mijn lessen.
 • Ik verbeter met...
 • Ik verbeter met...
 • Ik stimuleer leerlingen/studenten om hun gevoelens te uiten.
 • Ik stimuleer leerlingen/studenten om hun gevoelens te uiten.
 • Ik spreek ouders niet aan als ‘mama en papa’ omdat er verschillende gezinsvormen bestaan.
 • Ik spreek ouders niet aan als ‘mama en papa’ omdat er verschillende gezinsvormen bestaan.
 • Ik slaag er goed in om de kinderen de regels te laten naleven in de klas.
 • Ik slaag er goed in om de kinderen de regels te laten naleven in de klas.
 • Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn/haar vel zit.
 • Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn/haar vel zit.
 • Ik merk dat de zij-instromers op mijn school vooral vragen hebben rond ...
 • Ik maak me zorgen over een nakende besparingsronde binnen het Vlaamse onderwijs.
 • Ik maak me zorgen over een nakende besparingsronde binnen het Vlaamse onderwijs.
 • Ik maak me zorgen over de resultaten van de peilingen voor wiskunde en Nederlands.
 • Ik maak gebruik van verhalen en sprookjes over thema’s die bij sommige kinderen van de klas sterk leven (bijv. echtscheiding, bang zijn), en probeer zo om hun gevoelens daarrond bespreekbaar te maken.
 • Ik maak gebruik van verhalen en sprookjes over thema’s die bij sommige kinderen van de klas sterk leven (bijv. echtscheiding, bang zijn), en probeer zo om hun gevoelens daarrond bespreekbaar te maken.
 • Ik maak bij een groepswerk een bewuste keuze om leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden te laten samenwerken.
 • Ik maak bij een groepswerk een bewuste keuze om leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden te laten samenwerken.
 • Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met elkaar omgaan.
 • Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met elkaar omgaan.
 • Ik laat me bij het uitwerken van mijn lesideeën vaak tegenhouden door twijfels. (vb. haalbaarheid, motivatie leerlingen, kostprijs,...)
 • Ik laat me bij het uitwerken van mijn lesideeën vaak tegenhouden door twijfels. (vb. haalbaarheid, motivatie leerlingen, kostprijs,...)
 • Ik laat de leerlingen graag in groepjes werken.
 • Ik laat de leerlingen graag in groepjes werken.

Pagina's