• Heb jij parkeerplaats op het schooldomein?
 • Heb jij op school ooit zelf te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 • Heb jij na schooltijd even nood aan stilte?
 • Heb jij momenteel werkzekerheid?
 • Heb jij last van uitstelgedrag wat betreft het nakijken/corrigeren van toetsen/examens of opstellen van dossiers?
 • Heb jij last van moeilijke leerlingen op school?
 • Heb jij last van moeilijke leerlingen op school?
 • Heb jij je Covid Safe Ticket al gebruikt in een schoolcontext?
 • Heb jij inspraak over in welk jaar of welke jaren je les geeft?
 • Heb jij inspraak in het opstellen van lessenroosters?
 • Heb jij een vaste zin om leerlingen/studenten/cursisten te verwelkomen in de klas?
 • Heb jij een vaste uitdrukking die je vaak gebruikt wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een vaste plaats in de leraarskamer/docentenruimte?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een levensbeschouwelijke hoek in je klas?
 • Heb jij een laptop of computer van de school?
 • Heb jij een klok hangen in je klaslokaal?
 • Heb jij een e-mail gestuurd vandaag?
 • Heb jij een collega waarmee je goed bevriend bent?
 • Heb jij een account op Tik Tok?
 • Heb jij door de komst van digisprong de invulboeken losgelaten?
 • Heb jij deze week al spontaan een nieuwe collega aangesproken?
 • Heb jij deze week al spontaan een nieuwe collega aangesproken?
 • Heb jij de komende maanden een stagiair in de klas?
 • Heb jij de komende maanden een stagiair in de klas?
 • Heb jij de ambitie om ooit directeur te worden?
 • Heb jij al zicht op hoe de komende week er voor jou uitziet?
 • Heb jij al zicht op hoe de komende week er voor jou uitziet?
 • Heb jij al eens een politicus of politica uitgenodigd in je klas om over zijn/haar politieke partij te komen spreken?
 • Heb jij al eens een bericht gekregen van een oud-leerling/student/cursist over het effect dat jij op deze leerling/student/cursist had?
 • Heb jij al een gesprek gevoerd met je leidinggevende over jouw takenpakket het komende schooljaar?
 • Heb jij al ChatGTP of een gelijkaardige AI-tool uitgeprobeerd?
 • Heb jij aandacht voor reclamewijsheid bij je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij aandacht voor het gewicht van de boekentas van je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb je zelf kinderen?
 • Heb je zelf een leerstoornis? (ADHD-ADD-ASS-Dyslexie-...)
 • Heb je zelf een leerstoornis? (ADHD-ADD-ASS-Dyslexie-...)
 • Heb je zelf al in quarantaine gezeten dit schooljaar?
 • Heb je zelf al in quarantaine gezeten dit schooljaar?
 • Heb je zelf al corona gehad?
 • Heb je zelf al corona gehad?
 • Heb je wel eens snoepgoed uitgedeeld aan leerlingen/studenten/cursisten als een beloning voor hun werk?
 • Heb je wel eens ruzie gehad met een collega?
 • Heb je wel eens een (inmiddels) Bekende Vlaming als leerling/student/cursist gehad?
 • Heb je wel eens bij (een van) je eigen ouders in de klas gezeten?
 • Heb je vorig schooljaar wel eens stemproblemen gehad?
 • Heb je volgens jou al een oud-leerling/-student/-cursist geïnspireerd om in het onderwijs te stappen?
 • Heb je volgend schooljaar een nieuwe directe collega?
 • Heb je volgend schooljaar een nieuwe directe collega?
 • Heb je vandaag nog gewerkt voor school?
 • Heb je vandaag met een of meerdere collega’s hardop ergens om gelachen?
 • Heb je vandaag in één of meerdere van de lessen die je gaf keuzemogelijkheden voor jouw leerlingen ingebouwd?
 • Heb je vandaag in één of meerdere van de lessen die je gaf keuzemogelijkheden voor jouw leerlingen ingebouwd?
 • Heb je vandaag gewerkt of ben je van plan vandaag te werken.
 • Heb je vandaag een verhaal voorgelezen aan jouw kleuters?
 • Heb je vandaag een gedicht (voor)gelezen?
 • Heb je tijdens het zomerverlof je werkmails geraadpleegd?
 • Heb je tijdens het zomerverlof je werkmails geraadpleegd?
 • Heb je tijdens dit weekend gewerkt voor school?
 • Heb je tijdens dit weekend gewerkt voor school?
 • Heb je tijdens de zomervakantie met je eigen geld nieuwe dingen gekocht voor in jouw klas/les?
 • Heb je tijdens de zomervakantie met je eigen geld nieuwe dingen gekocht voor in jouw klas/les?
 • Heb je tijdens de vakantie afgesproken met een collega of collega's?
 • Heb je tijdens de vakantie afgesproken met een collega of collega's?
 • Heb je stress ervaren tijdens deze eerste schoolweek?
 • Heb je stress ervaren tijdens deze eerste schoolweek?
 • Heb je sinds het voltooien van je lerarenopleiding nog een andere opleiding gevolgd?
 • Heb je sinds het voltooien van je lerarenopleiding nog een andere opleiding gevolgd?
 • Heb je schrik voor oudercontacten?
 • Heb je schrik voor oudercontacten?
 • Heb je overwogen om te stoppen met lesgeven in verband met de COVID pandemie en verwante zorgen?
 • Heb je overwogen om te stoppen met lesgeven in verband met de COVID pandemie en verwante zorgen?
 • Heb je op jouw school een cursus of opleiding EHBO gekregen?
 • Heb je op jouw school een cursus of opleiding EHBO gekregen?
 • Heb je op het einde van een schooldag soms fysieke klachten? (zware benen, hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke voeten…)
 • Heb je op het einde van een schooldag soms fysieke klachten? (zware benen, hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke voeten…)
 • Heb je ooit lesgegeven aan een leerling/student/cursist zonder verblijfsvergunning?
 • Heb je ooit je eigen kind als leerling in de klas gehad?
 • Heb je ooit je eigen kind als leerling in de klas gehad?
 • Heb je ooit het idee gehad dat een of meer van je leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven was verloren?
 • Heb je ooit het idee gehad dat een of meer van je leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven was verloren?
 • Heb je ooit al onterecht ziek gemeld?
 • Heb je ooit al onterecht ziek gemeld?
 • Heb je ooit al meegemaakt dat een persoon op jouw school (collega, directie, lid schoolraad of ouderraad...) een idee van jou openlijk afkraakt omwille van je persoon en niet omwille van de inhoud?
 • Heb je ooit al het gevoel gehad dat personen op jouw school (collega's, directie, schoolraad, ouderraad ...) twijfelden aan jouw versie van een verhaal?
 • Heb je ooit al eens peer-assessment gebruikt in één van jouw lessen?
 • Heb je ooit al eens peer-assessment gebruikt in één van jouw lessen?
 • Heb je ooit al eens gestaakt?
 • Heb je ooit al eens gestaakt?
 • Heb je ooit al eens een conflict gehad met een leerling/student/cursist?
 • Heb je ooit al eens een conflict gehad met een collega?
 • Heb je ooit al eens de slappe lach gehad tijdens je les?
 • Heb je ooit al een of meerdere leerlingen verloren door overlijden?
 • Heb je ooit al een of meerdere leerlingen verloren door overlijden?
 • Heb je ooit al een leerling bijles buiten school aangeraden?
 • Heb je ooit al een leerling bijles buiten school aangeraden?
 • Heb je ooit al een leerling bijles buiten school aangeraden?

Pagina's