• In mijn lessen heb ik meestal...
 • In mijn klas...
 • In mijn klas gebruiken kleuters ICT om (onder andere) spelletjes te spelen.
 • In mijn klas besteed ik ... aandacht aan actief lezen bij de leerlingen dan vijf jaar geleden.
 • In mijn directe omgeving ben ik al mensen verloren aan corona.
 • In mijn directe omgeving ben ik al mensen verloren aan corona.
 • In hoeverre weet je als leerkracht hoe je aan zelfsturing in je lespraktijk kan werken?
 • In hoeverre vind je dat scholen betrokken zouden moeten zijn bij de vormgeving van een lerarenopleiding?
 • In hoeverre heeft feedback van een leidinggevende effect op jouw veerkracht?
 • In hoeverre heeft feedback van een leidinggevende effect op jouw veerkracht?
 • In hoeverre ervaar jij autonomie/vrijheid in jouw job?
 • In hoeveel werkgroepen zit je op school?
 • In hoeveel werkgroepen zit je op dit moment op jouw school?
 • In hoeveel verschillende lokalen geef jij elke week gemiddeld les? (Bijles, sport- en studiezalen buiten beschouwing gelaten.)
 • In hoeveel verschillende lokalen geef jij elke week gemiddeld les? (Bijles, sport- en studiezalen buiten beschouwing gelaten.)
 • In hoeveel landen wordt Teacher Tapp gebruikt?
 • In hoeveel landen wordt de Euro gebruikt?
 • In het schooljaar 2022-2023 lanceerde de onderwijsinspectie een nieuwe vorm van datarapport. Hoe heet dit rapport?
 • In het Franstalige onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 11 november als maatregel tegen Corona. Is dit volgens jou ook iets voor het Vlaamse onderwijs?
 • In het Franstalige onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 11 november als maatregel tegen Corona. Is dit volgens jou ook iets voor het Vlaamse onderwijs?
 • In het algemeen, mogen studenten/cursisten tijdens jouw les notities nemen op een device?
 • In het algemeen, geef je in de eerste schoolweek al huiswerk of opdrachten?
 • In het algemeen, geef je in de eerste schoolweek al huiswerk of opdrachten?
 • In geval van een conflict met een leerling/student/cursist, wiens kant kiest de directie meestal naar jouw gevoel?
 • In een vergadering...
 • In een vergadering...
 • In een tank zit 12 liter water. Raf giet 3 liter water in de tank en Ines giet ook nog eens 3 liter water in de tank. Met welke bewerking kan je berekenen hoeveel water er in de tank zit?
 • In een tank zit 12 liter water. Raf giet 3 liter water in de tank en Ines giet ook nog eens 3 liter water in de tank. Met welke bewerking kan je berekenen hoeveel water er in de tank zit?
 • In de les laat ik leerlingen liefst zelf dingen ontdekken.
 • In de les laat ik leerlingen liefst zelf dingen ontdekken.
 • In de lagere school, wat was jouw favoriete spel op de speelplaats?
 • In de lagere school, wat was jouw favoriete spel op de speelplaats?
 • In de app, kijk jij naar de resultaten van de vorige dag?
 • In de aanloop naar examens, geef je jouw leerlingen/studenten/cursisten leerstofoverzichten?
 • In ABC van de zelfdeterminatietheorie staat de B voor:
 • In ABC van de zelfdeterminatietheorie staat de B voor:
 • In 1914 werd de leerplicht voor het lager onderwijs ingevoerd. Voor wie gold die?
 • Ik zou van school willen veranderen als dat mogelijk is.
 • Ik zou van school willen veranderen als dat mogelijk is.
 • Ik zou niet graag inspecteur willen zijn.
 • Ik zou niet graag inspecteur willen zijn.
 • Ik zou meer uren kinderbegeleiding willen in mijn klas.
 • Ik zou meer uren kinderbegeleiding willen in mijn klas.
 • Ik zou deze school aanbevelen als een goede plaats om te werken...
 • Ik zou deze school aanbevelen als een goede plaats om te werken...
 • Ik zit vol met ideeën.
 • Ik zit vol met ideeën.
 • Ik zie veel voordelen aan het werken met werkblaadjes in de kleuterklas.
 • Ik zie veel voordelen aan het werken met werkblaadjes in de kleuterklas.
 • Ik zie AI *overwegend* als een ...
 • Ik werd als beginnende leraar goed opgevangen bij mijn eerste job.
 • Ik werd als beginnende leraar goed opgevangen bij mijn eerste job.
 • Ik weet wie (bij mij op school) de preventieadviseur is.
 • Ik weet wie (bij mij op school) de preventieadviseur is.
 • Ik weeg een blok ijs. Daarna laat ik dit blok ijs smelten en weeg ik het water. Weegt het water meer, minder of evenveel als het blok ijs?
 • Ik vraag mijn team structureel feedback over mijn functioneren als directie.
 • Ik vraag mijn team structureel feedback over mijn functioneren als directie.
 • Ik voel mij trots als ik werk van leerlingen/studenten nakijk.
 • Ik voel mij trots als ik werk van leerlingen/studenten nakijk.
 • Ik voel meer druk op mijn lesgeven door de online platformen (bv. smartschool, bingel...).
 • Ik voel me nu eenzamer in mijn job/op mijn werk dan voor de Corona-crisis?
 • Ik voel me nu eenzamer in mijn job/op mijn werk dan voor de Corona-crisis?
 • Ik voel me niet echt competent in mijn job.
 • Ik voel me niet echt competent in mijn job.
 • Ik voel me eenzaam onder mijn huidige werkomstandigheden.
 • Ik voel me eenzaam onder mijn huidige werkomstandigheden.
 • Ik vind wetenschappelijke studies over onderwijs moeilijk te begrijpen.
 • Ik vind wetenschappelijke studies over onderwijs moeilijk te begrijpen.
 • Ik vind samenvattingen laten maken een zinvolle studeeractiviteit voor mijn leerlingen.
 • Ik vind samenvattingen laten maken een zinvolle studeeractiviteit voor mijn leerlingen.
 • Ik vind mezelf goed in multitasken.
 • Ik vind mezelf goed in multitasken.
 • Ik vind het prettig om met collega's over het werk te praten.
 • Ik vind het prettig om met collega's over het werk te praten.
 • Ik vind het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het gebruik van lesmethoden een vereiste voor het geven van goed kleuteronderwijs.
 • Ik vind het gebruik van lesmethoden een vereiste voor het geven van goed kleuteronderwijs.
 • Ik vind het fijn aan een klas iets uit te leggen.
 • Ik vind het fijn aan een klas iets uit te leggen.
 • Ik vind een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding een goed idee.
 • Ik vind een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding een goed idee.
 • Ik vind de doelen van mijn leerplannen voor mijn klas(sen)...
 • Ik vind de doelen van mijn leerplannen voor mijn klas(sen)...
 • Ik vind dat ik genoeg feedback krijg op hoe ik functioneer op school.
 • Ik vind dat ik genoeg feedback krijg op hoe ik functioneer op school.
 • Ik verwoord bewust mijn denkstappen tijdens mijn lessen.
 • Ik verbeter met...
 • Ik verbeter met...
 • Ik stimuleer leerlingen/studenten om hun gevoelens te uiten.
 • Ik stimuleer leerlingen/studenten om hun gevoelens te uiten.
 • Ik spreek ouders niet aan als ‘mama en papa’ omdat er verschillende gezinsvormen bestaan.
 • Ik spreek ouders niet aan als ‘mama en papa’ omdat er verschillende gezinsvormen bestaan.
 • Ik slaag er goed in om de kinderen de regels te laten naleven in de klas.
 • Ik slaag er goed in om de kinderen de regels te laten naleven in de klas.
 • Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn/haar vel zit.
 • Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn/haar vel zit.
 • Ik merk dat de zij-instromers op mijn school vooral vragen hebben rond ...
 • Ik maak me zorgen over een nakende besparingsronde binnen het Vlaamse onderwijs.

Pagina's