• Ik maak me zorgen over een nakende besparingsronde binnen het Vlaamse onderwijs.
 • Ik maak me zorgen over de resultaten van de peilingen voor wiskunde en Nederlands.
 • Ik maak gebruik van verhalen en sprookjes over thema’s die bij sommige kinderen van de klas sterk leven (bijv. echtscheiding, bang zijn), en probeer zo om hun gevoelens daarrond bespreekbaar te maken.
 • Ik maak gebruik van verhalen en sprookjes over thema’s die bij sommige kinderen van de klas sterk leven (bijv. echtscheiding, bang zijn), en probeer zo om hun gevoelens daarrond bespreekbaar te maken.
 • Ik maak bij een groepswerk een bewuste keuze om leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden te laten samenwerken.
 • Ik maak bij een groepswerk een bewuste keuze om leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden te laten samenwerken.
 • Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met elkaar omgaan.
 • Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met elkaar omgaan.
 • Ik laat me bij het uitwerken van mijn lesideeën vaak tegenhouden door twijfels. (vb. haalbaarheid, motivatie leerlingen, kostprijs,...)
 • Ik laat me bij het uitwerken van mijn lesideeën vaak tegenhouden door twijfels. (vb. haalbaarheid, motivatie leerlingen, kostprijs,...)
 • Ik laat de leerlingen graag in groepjes werken.
 • Ik laat de leerlingen graag in groepjes werken.
 • Ik laat de kinderen in mijn klas soms risicovol spelen.
 • Ik laat de kinderen in mijn klas soms risicovol spelen.
 • Ik krijg steeds eerlijke feedback van mijn team over mijn functioneren als directie.
 • Ik krijg steeds eerlijke feedback van mijn team over mijn functioneren als directie.
 • Ik ken het pedagogische project van mijn school.
 • Ik ken het pedagogische project van mijn school.
 • Ik ken de buurt van de school waar ik werk goed.
 • Ik ken de buurt van de school waar ik werk goed.
 • Ik kan vlot werken met presentatiesoftware zoals Powerpoint, Keynote, Prezi,...
 • Ik kan vlot werken met presentatiesoftware zoals Powerpoint, Keynote, Prezi,...
 • Ik kan me gemakkelijk aanpassen aan de onderwijsvisie van mijn leidinggevende, ook als die niet overeenkomt met mijn eigen onderwijsvisie.
 • Ik kan me gemakkelijk aanpassen aan de onderwijsvisie van mijn leidinggevende, ook als die niet overeenkomt met mijn eigen onderwijsvisie.
 • Ik kan de kinderen waar ik mee werk makkelijk gerust stellen.
 • Ik kan de kinderen waar ik mee werk makkelijk gerust stellen.
 • Ik kan correct en functioneel schrijven binnen mijn vak/domein/expertise.
 • Ik hou regelmatig klasgesprekken.
 • Ik hou regelmatig klasgesprekken.
 • Ik hou me nog steeds consequent aan alle corona-maatregelen in mijn klas of school.
 • Ik hou me nog steeds consequent aan alle corona-maatregelen in mijn klas of school.
 • Ik heb zin in het "normale" schooljaar!
 • Ik heb zin in het "normale" schooljaar!
 • Ik heb zelf al een collega gepest op school.
 • Ik heb zelf al een collega gepest op school.
 • Ik heb weinig contact met individuele leerlingen.
 • Ik heb weinig contact met individuele leerlingen.
 • Ik heb veel verbeelding.
 • Ik heb veel verbeelding.
 • Ik heb vaak contact met collega's uit andere scholen.
 • Ik heb vaak contact met collega's uit andere scholen.
 • Ik heb vaak contact met collega's uit andere koepels of netten.
 • Ik heb vaak contact met collega's uit andere koepels of netten.
 • Ik heb in het algemeen een prettig contact met de leerlingen.
 • Ik heb het liefst een ondersteuner die:
 • Ik heb het gevoel dat ik me steeds meer bij verschillende partijen moet verantwoorden voor wat ik doe in mijn job.
 • Ik heb het gevoel dat ik bij mijn school hoor.
 • Ik heb het gevoel dat ik bij mijn school hoor.
 • Ik heb het gevoel dat er dit schooljaar kostbare lestijd in de klas verloren gaat door de hygiënemaatregelen (handen wassen, materiaal ontsmetten…).
 • Ik heb het gevoel dat er dit schooljaar kostbare lestijd in de klas verloren gaat door de hygiënemaatregelen (handen wassen, materiaal ontsmetten…).
 • Ik heb een laptop of computer van de school.
 • Ik heb een laptop of computer van de school.
 • Ik heb een duidelijk beeld van hoe kwaliteitsvol online onderwijs er moet uitzien.
 • Ik heb een duidelijk beeld van hoe kwaliteitsvol online onderwijs er moet uitzien.
 • Ik heb een bijnaam.
 • Ik heb een bijnaam.
 • Ik heb collega's die openlijk LGBTQI zijn.
 • Ik heb collega's die openlijk LGBTQI zijn.
 • Ik heb al voldoende informatie om vanaf oktober de verplichte taaltest af te nemen bij mijn kleuters.
 • Ik heb al voldoende informatie om vanaf oktober de verplichte taaltest af te nemen bij mijn kleuters.
 • Ik hanteer duidelijke gedragsregels in de klas.
 • Ik hanteer duidelijke gedragsregels in de klas.
 • Ik geef vaak toetsen/testen.
 • Ik geef vaak toetsen/testen.
 • Ik geef liever les aan een (cognitief) sterke klas.
 • Ik geef liever les aan een (cognitief) sterke klas.
 • Ik geef leerlingen/studenten in mijn les ruimte om te discussiëren over controversiële onderwerpen.
 • Ik geef leerlingen/studenten in mijn les ruimte om te discussiëren over controversiële onderwerpen.
 • Ik geef een taalvak
 • Ik evalueer milder omwille van Corona.
 • Ik evalueer milder omwille van Corona.
 • Ik doe aan tutorlezen in mijn klas.
 • Ik doceer graag.
 • Ik doceer graag.
 • Ik differentieer in elke les.
 • Ik differentieer in elke les.
 • Ik beschrijf verbaal het gedrag dat ik zie bij mijn kleuters.
 • Ik beschrijf verbaal het gedrag dat ik zie bij mijn kleuters.
 • Ik beschouw sommige van mijn collega's als vrienden.
 • Ik beschouw sommige van mijn collega's als vrienden.
 • Ik ben van plan mijn online Corona-leermateriaal in te zetten in mijn fysieke lessen.
 • Ik ben van plan mijn online Corona-leermateriaal in te zetten in mijn fysieke lessen.
 • Ik ben trots op mijn beroep.
 • Ik ben trots op mijn beroep.
 • Ik ben trots op hoe mijn kinderen en leerlingen tot nu toe met Corona omgingen.
 • Ik ben trots op hoe mijn kinderen en leerlingen tot nu toe met Corona omgingen.
 • Ik ben trots op hoe ik mijn onderwijs tijdens Corona tot nu toe heb aangepakt.
 • Ik ben trots op hoe ik mijn onderwijs tijdens Corona tot nu toe heb aangepakt.
 • Ik ben tevreden over het schoolgebouw waar ik werk.
 • Ik ben tevreden over het schoolgebouw waar ik werk.
 • Ik ben makkelijk afgeleid.
 • Ik ben makkelijk afgeleid.
 • Ik ben goed uitgeslapen aan mijn lesdag begonnen.
 • Ik ben goed uitgeslapen aan mijn lesdag begonnen.
 • Ik ben een ondernemend persoon.
 • Ik ben een ondernemend persoon.
 • Ik ben een betere leraar geworden door de ervaringen in het voorbije Corona-jaar.
 • Ik ben een betere leraar geworden door de ervaringen in het voorbije Corona-jaar.
 • Ik ben conflictvermijdend.
 • Ik ben conflictvermijdend.

Pagina's