• Hoe heb je de ondersteuning ervaren bij je start op een nieuwe werkplek?
 • Hoe heb je contact met ouders over school?
 • Hoe heb je contact met ouders over school?
 • Hoe hard ga je je leerlingen/studenten missen? (op een schaal van 5)
 • Hoe hard ga je je leerlingen/studenten missen? (op een schaal van 5)
 • Hoe groot is jouw verzamelwoede? (op een schaal van 1 tot 5)
 • Hoe groot is je lesopdracht in het onderwijs?
 • Hoe groot is de grootste groep aan wie je lesgeeft dit schooljaar?
 • Hoe groot is de 'scherpe' maximumfactuur in het lager onderwijs?
 • Hoe groot is de 'scherpe' maximumfactuur in het lager onderwijs?
 • Hoe goed voel jij je in staat om leerlingen/studenten/cursisten te motiveren?
 • Hoe geef jij momenteel vaakst les?
 • Hoe geef jij momenteel vaakst les?
 • Hoe gebruik jij je toiletpapier?
 • Hoe gebruik je je CO2-meter?
 • Hoe gaf je vandaag les?
 • Hoe gaf je vandaag les?
 • Hoe gaan jullie op school om met taal- en spelfouten in niet-taalvakken?
 • Hoe gaan jullie op school om met taal- en spelfouten in niet-taalvakken?
 • Hoe ga jij om met conflicten op de speelplaats als je toezicht hebt?
 • Hoe ga jij om met conflicten op de speelplaats als je toezicht hebt?
 • Hoe ga jij (meestal) om met negatieve feedback?
 • Hoe evolueert jouw motivatie voor je beroep sinds je afstudeerde?
 • Hoe ervaar jij het lesgeven in de B-stroom/A-finaliteit?
 • Hoe erg kijk je uit naar de zomervakantie? (op een schaal van 0-10)
 • Hoe erg kijk je uit naar de zomervakantie? (op een schaal van 0-10)
 • Hoe druk wordt de laatste week voor de kerstvakantie voor jou?
 • Hoe druk waren jouw kleuters vandaag? (op een schaal van 10)
 • Hoe druk waren jouw kleuters vandaag? (op een schaal van 10)
 • Hoe druk is het voor jou tijdens de examenperiode van de studenten/cursisten?
 • Hoe divers vind jij je schoolteam?
 • Hoe divers is jouw schoolteam op vlak van gender?
 • Hoe digitaal geletterd zijn jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe digitaal geletterd zijn jouw collega’s?
 • Hoe digitaal geletterd vind je jouw klas(sen) voor hun leeftijd?
 • Hoe digitaal geletterd vind je jouw klas(sen) voor hun leeftijd?
 • Hoe differentieer jij in je hoeken?
 • Hoe differentieer jij in je hoeken?
 • Hoe delen jullie kennis en expertise binnen jullie team? #watheeftonderwijsnunodig
 • Hoe delen jullie kennis en expertise binnen jullie team? #watheeftonderwijsnunodig
 • Hoe daag je sterke leerlingen/cursusten/studenten uit?
 • Hoe communiceer jij meestal met je collega’s na de schooluren?
 • Hoe communiceer jij meestal met je collega’s na de schooluren?
 • Hoe comfortabel voel jij je bij het bespreken van gevoelige onderwerpen over vrede & conflict, met jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe bezorgd ben je op dit moment over het rondkrijgen van de leerstof?
 • Hoe bezorgd ben je op dit moment over het rondkrijgen van de leerstof?
 • Hoe betrek jij de actualiteit in je klas?
 • Hoe bereken je de oppervlakte van een cilinder?
 • Hoe belangrijk vind jij levenslang leren?
 • Hoe belangrijk vind jij het om werk en privé strikt gescheiden te houden? (op een schaal van 10)
 • Hoe belangrijk vind je het om te werken aan zelfsturing?
 • Hoe belangrijk vind je het om op de hoogte te zijn van inzichten uit de wetenschap om met die kennis je onderwijs te verbeteren (evidence-informed werken)?
 • Hoe begroet je meestal je leerlingen aan de start van een dag?
 • Hoe begroet je meestal je leerlingen aan de start van een dag?
 • Hier is de Algemene Voorwaarden; moet je akkoord te gaan.
 • Het was deze week Week van de Geletterdheid. Dit jaar lag de focus op digitale geletterdheid. Deed jij deze week iets hieromtrent?
 • Het was deze week Week van de Geletterdheid. Dit jaar lag de focus op digitale geletterdheid. Deed jij deze week iets hieromtrent?
 • Het stoort mij wanneer ik een DT-fout zie bij één van mijn leerlingen.
 • Het stoort mij wanneer ik een DT-fout zie bij één van mijn leerlingen.
 • Het stoort mij wanneer ik een DT-fout zie bij één van mijn collega’s.
 • Het stoort mij wanneer ik een DT-fout zie bij één van mijn collega’s.
 • Het schoolteam op mijn droomschool is gebouwd rond deze criteria… (kies maximum drie eigenschappen)
 • Het schoolgebouw van mijn droomschool heeft... (kies max. 3 eigenschappen)
 • Het onderwijs moet vaker positief in beeld gebracht worden in de media.
 • Het onderwijs moet vaker positief in beeld gebracht worden in de media.
 • Het meest bevredigende van mijn beroep is de omgang met kinderen en jongeren.
 • Het meest bevredigende van mijn beroep is de omgang met kinderen en jongeren.
 • Het maximum aantal snijpunten tussen 2 rechten is 1. Het maximum aantal snijpunten tussen 3 rechten is 3. Wat is het maximum aantal snijpunten tussen 6 rechten?
 • Het M-decreet was een direct gevolg van welke internationale organisatie?
 • Het M-decreet was een direct gevolg van welke internationale organisatie?
 • Het is zinvol om de GIP (geïntegreerde proef) voor de eindjaren tso/bso nu, einde 1e semester, te schrappen voor alle richtingen omwille van de pandemie.
 • Het is vrijdag 30 juni: had jij vandaag vrij?
 • Het is vandaag woensdag, werd er deze namiddag iets georganiseerd op je school voor leerlingen?
 • Het is vandaag woensdag, werd er deze namiddag iets georganiseerd op je school voor leerlingen?
 • Het is vandaag Wereld Knuffeldag. Knuffel jij soms op je werk?
 • Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging. Waren er leerlingen/studenten vandaag in uniform van hun jeugdbeweging?
 • Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging. Waren er leerlingen/studenten vandaag in uniform van hun jeugdbeweging?
 • Het is goed dat leraren sneller kunnen ontslagen worden nadat twee begeleidingstrajecten niet hielpen.
 • Het is goed dat leraren sneller kunnen ontslagen worden nadat twee begeleidingstrajecten niet hielpen.
 • Het is goed dat leraren na een jaar vastbenoemd kunnen worden.
 • Het is goed dat leraren na een jaar vastbenoemd kunnen worden.
 • Het is goed dat er centrale examens ingevoerd worden.
 • Het is goed dat er centrale examens ingevoerd worden.
 • Het is goed dat de scholen open blijven tot aan de paasvakantie.
 • Het is goed dat de scholen open blijven tot aan de paasvakantie.
 • Het is goed dat de kwaliteit van handboeken, invulboeken en digitale leermiddelen onder de loep zal genomen worden.
 • Het is goed dat de kwaliteit van handboeken, invulboeken en digitale leermiddelen onder de loep zal genomen worden.
 • Het is een goed idee om een verplichte taaltest af te nemen in de kleuterklas.
 • Het is een goed idee om een verplichte taaltest af te nemen in de kleuterklas.
 • Het einde van het schooljaar nadert. Heb je de leerstof rondgekregen?
 • Het einde van het schooljaar nadert. Heb je de leerstof rondgekregen?
 • Het directeursambt moet een mandaat zijn van vier jaar en verkozen door de collega's.
 • Het directeursambt moet een mandaat zijn van vier jaar en verkozen door de collega's.
 • Het aantal leerlingen met een attest voor gedragsproblemen is bij mij op school gestegen.
 • Herken je jezelf in het beeld dat in de media over jou en je beroepsgroep wordt neergezet?
 • Heerst er bij jou op school een open feedbackcultuur?
 • Heeft u voor uw leerlingen weleens contact met hulpinstanties die gezinnen en/of kinderen in armoede bijstaan?
 • Heeft u voor uw leerlingen weleens contact met hulpinstanties die gezinnen en/of kinderen in armoede bijstaan?
 • Heeft u dit schooljaar lesgegeven over sexting? (seksuele berichten en beelden sturen)
 • Heeft u dit schooljaar lesgegeven over sexting? (seksuele berichten en beelden sturen)

Pagina's