• Ik ben blij dat ik geen (afstands)onderwijs moet geven volgende week.
 • Ik ben blij dat ik geen (afstands)onderwijs moet geven volgende week.
 • Ik ben behoorlijk perfectionistisch in mijn werk.
 • Ik ben behoorlijk perfectionistisch in mijn werk.
 • Ik ben altijd bereid mee te helpen bij het organiseren van 'buitenschoolse' activiteiten.
 • Ik ben altijd bereid mee te helpen bij het organiseren van 'buitenschoolse' activiteiten.
 • Ik ben allergisch aan dt-fouten.
 • Ik behandel meisjes en jongens gelijk.
 • Ik behandel meisjes en jongens gelijk.
 • Ik begrijp de beslissing om de kleuterscholen volgende week open te houden.
 • Ik begrijp de beslissing om de kleuterscholen volgende week open te houden.
 • Ik begrijp dat de beloofde versoepeling alsnog niet kan doorgaan.
 • Ik begrijp dat de beloofde versoepeling alsnog niet kan doorgaan.
 • Iemand biedt aan om elke collega op je school één ding gratis te geven voor de rest van het schooljaar. Wat zou je voor jezelf en je collega's kiezen?
 • Iemand biedt aan om elke collega op je school één ding gratis te geven voor de rest van het schooljaar. Wat zou je voor jezelf en je collega's kiezen?
 • Iedereen in onze school trekt aan hetzelfde zeel.
 • Iedereen in onze school trekt aan hetzelfde zeel.
 • Hypothetisch: Zou jij jezelf als leerkracht willen?
 • Hypothetisch: Zou jij jezelf als leerkracht willen?
 • Houdt/Hield jouw school dit schooljaar een vacaturebeurs voor eventuele nieuwe collega’s?
 • Houden/Hielden jullie een afsluitend personeelsfeest dit schooljaar?
 • Houden/Hielden jullie een afsluitend personeelsfeest dit schooljaar?
 • Houden jullie een nieuwjaarsdrink op school?
 • Houden jullie dit jaar een schoolfeest bij jullie op school?
 • Houden jullie dit jaar een schoolfeest bij jullie op school?
 • Houd jij van je eigen ontwikkeld lesmateriaal een fysiek exemplaar?
 • Houd jij een dagboek bij? (journaling)
 • Hou je de professionele ontwikkeling die je doet, bij?
 • Hou je contact met oud-leerlingen/oud-studenten?
 • Hou je contact met oud-leerlingen/oud-studenten?
 • Hoorde jij een collega al eens zeggen dat die van school zou veranderen indien de voorgestelde opdracht niet aan haar/zijn verwachtingen voldoet?
 • Hoorde jij een collega al eens zeggen dat die van school zou veranderen indien de voorgestelde opdracht niet aan haar/zijn verwachtingen voldoet?
 • Hoorde jij al complottheorieën over of twijfels bij Corona bij leerlingen, ouders of collega's?
 • Hoorde jij al complottheorieën over of twijfels bij Corona bij leerlingen, ouders of collega's?
 • Hoorde je al van de Week van de Lentekriebels?
 • Hoogbegaafdheid is een mythe.
 • Hoogbegaafdheid is een mythe.
 • Hoger: zijn er leerlingen uit het middelbaar die bij jullie aan de hogeschool/universiteit vakken volgen?
 • Hoger: Welke varianten van video gebruik jij tijdens je lessen?
 • Hoger: Welke varianten van video gebruik jij tijdens je lessen?
 • Hoger: wat doe je op een mondeling examen wanneer een student aangeeft de vraag niet te kunnen beantwoorden?
 • Hoger: Was jij dit academiejaar al betrokken bij een ombudsdossier?
 • Hoger: Wanneer kunnen studenten aan jou vragen stellen over de les?
 • Hoger: Wanneer kunnen studenten aan jou vragen stellen over de les?
 • Hoger: Vind je formele evaluaties van opleidingsonderdelen door studenten zinvol (bv. over de docent/prof, over de inhoud ...)?
 • Hoger: Stelling: In vergelijking met 5 jaar geleden, hebben studenten het moeilijker elementen uit verschillende hoofdstukken te combineren tot een geheel en daar besluiten en inzichten aan te koppelen.
 • Hoger: Hoe vaak geef je dit semester (gemiddeld genomen) online les?
 • Hoger: heb jij veel taalfouten opgemerkt tijdens het verbeteren van de examens?
 • Hoger: heb jij gebruik gemaakt van AI om je examens op te stellen?
 • Hoger: Ben je verplicht om lesopnames te maken komend academiejaar?
 • Hoger/Volwassenonderwijs: Starten jullie het tweede semester in afstandsonderwijs?
 • Hoger/Volwassenenonderwijs: Na hoeveel minuten les geef je pauze (gemiddeld genomen)?
 • Hoger/Volwassenenonderwijs: Hoe vaak geef je les aan de hand van een PowerPoint-presentatie?
 • Hoger/Volwassenenonderwijs: Heeft er een student/cursist/ouder al een resultaat van een examen van jou aangevochten?
 • Hoger onderwijs: Ken je de namen van je studenten?
 • Hoger onderwijs: Ken je de namen van je studenten?
 • Hoger onderwijs: Heb je voor je terecht kwam in het hoger onderwijs, ergens anders lesgegeven?
 • Hoger onderwijs: heb je ooit gevoelens gehad voor een van je studenten?
 • Hoger onderwijs: Heb je dit academiejaar al lesgegeven in een lokaal/aula/... waar niet alle studenten konden zitten op een stoel?
 • Hoger onderwijs: Heb je dit academiejaar al lesgegeven in een lokaal/aula/... waar niet alle studenten konden zitten op een stoel?
 • Hoger of volwassenenonderwijs: heb jij zicht op wie van jouw studenten/cursisten geldzorgen heeft?
 • Hoger en volwassenonderwijs: zijn er op jouw school studenten/cursisten die stimulerende middelen nemen tijdens de examenperiode?
 • Hoger en volwassenonderwijs: vinden jouw studenten/cursisten gemakkelijk werk na het afstuderen? (gemiddeld genomen)
 • Hoger en volwassenonderwijs: ben je al eens het examen van een student/cursist kwijtgespeeld?
 • Hoger en volwassenenonderwijs: zou je podcasts inzetten als ondersteunend leermiddel voor je studenten?
 • Hoger en volwassenenonderwijs: voorzie jij dit schooljaar lesopnames van jouw lessen?
 • Hoger en volwassenenonderwijs: ken jij studenten/cursisten die geen studieboeken kopen wegens te duur?
 • Hoger en volwassenenonderwijs: Is er op jouw campus plaats voorzien waar de studenten buiten kunnen eten?
 • Hoger en volwassenenonderwijs: Hoe kijk jij examens van studenten/cursisten (meestal) na?
 • Hoger en Volwassenenonderwijs: Hoe groot is de grootste groep aan wie je lesgeeft?
 • Hoger en volwassen: Zoek jij wel eens een student/cursist op op sociale media?
 • Hoge verwachtingen stellen voor je leerlingen/studenten staat een goede klassfeer niet in de weg.
 • Hoge verwachtingen stellen voor je leerlingen/studenten staat een goede klassfeer niet in de weg.
 • Hoe vaak mogen jouw leerlingen per schooljaar een thema/project zelf kiezen?
 • Hoeveel zin heb je in het nieuwe semester/trimester na afloop van deze kerstvakantie?
 • Hoeveel zijn jouw batterijen opgeladen na deze vakantie?
 • Hoeveel zelfvertrouwen heb je voor de klas?
 • Hoeveel zelfvertrouwen heb je voor de klas?
 • Hoeveel wordt er in de kleuterklas effectief ingezet op gericht bewegen. (zonder de turnuren)
 • Hoeveel wordt er in de kleuterklas effectief ingezet op gericht bewegen. (zonder de turnuren)
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel werkgerelateerde mails krijg je gemiddeld op een (werk)dag?
 • Hoeveel werkgerelateerde e-mails lees je op een gemiddelde dag op school?
 • Hoeveel werkdagen heb je je sinds begin van dit schooljaar ziek gemeld?
 • Hoeveel werkdagen gebruik je (ongeveer) om je voor te bereiden op de eerste schooldag?
 • Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen?
 • Hoeveel vrouwelijke lesgevers zijn er op je school of instelling?
 • Hoeveel vrouwelijke lesgevers zijn er op je school of instelling?
 • Hoeveel vrijwilligers werken er op jouw school?
 • Hoeveel volwassenen in België zijn analfabeet? (ruwe schatting)
 • Hoeveel verschillende lessen heb je vandaag gegeven?
 • Hoeveel verschillende kanalen (e-mail, Teams, appgroepen, postvak, enz.) gebruik jij om leerlingen/studenten/cursisten te informeren?
 • Hoeveel vergaderingen/overlegmomenten staan er op dit moment in je agenda voor de komende week?
 • Hoeveel vergaderingen/overlegmomenten staan er op dit moment in je agenda voor de komende week?
 • Hoeveel van jouw werktijd gaat naar planlast?

Pagina's