• Draag jij op school dezelfde soort kledij als thuis?
 • Draag jij je mondmasker nog op school?
 • Draag jij je mondmasker nog op school?
 • Door wie worden de professionaliseringsactiviteiten waaraan je het vaakst deelneemt georganiseerd?
 • Door wie werd jij al eens aangesproken dat je te hoge verwachtingen stelt aan je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Door wie voel jij je gewaardeerd?
 • Door wie voel jij je gewaardeerd?
 • Door wie voel jij druk op je schouders?
 • Door wie voel je je momenteel als onderwijsmens gewaardeerd?
 • Door wie voel je je momenteel als onderwijsmens gewaardeerd?
 • Door de band genomen, hoe is de kwaliteit van wifi in je klas(sen)?
 • Door de band genomen, hoe is de kwaliteit van wifi in je klas(sen)?
 • Door corona merk ik vooral een attitude-achterstand bij mijn leerlingen/cursisten/studenten.
 • Donderdag-werkplezier: Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Doet de directie toezicht bij jou op school?
 • Doen jullie deze week iets rond het thema Halloween op school?
 • Doen jullie de komende week iets rond het thema Halloween op school?
 • Doen jullie de komende week iets rond het thema Halloween op school?
 • Doe jij kennismakingsspelletjes of icebreakers met je leerlingen/studenten tijdens de eerste les?
 • Doe jij kennismakingsspelletjes of icebreakers met je leerlingen/studenten tijdens de eerste les?
 • Doe je vrijwilligerswerk?
 • Dit schooljaar: welk soort lesmateriaal gebruik je doorgaans tijdens de les?
 • Dit schooljaar, hoe vaak kwam een startende leerkracht bij jou aankloppen met een vraag?
 • Dit schooljaar gebeuren oudercontacten bij ons op school...
 • Dit schooljaar gebeuren oudercontacten bij ons op school...
 • Dit is wellicht een van de meer moeilijke vragen, maar het moet kunnen op vrijdag als uitsmijter: kan ananas op een pizza?
 • Dit is wellicht een van de meer moeilijke vragen, maar het moet kunnen op vrijdag als uitsmijter: kan ananas op een pizza?
 • Directie: Zou je je functie als directeur op dit moment willen inruilen om weer (meer) voor de klas te staan?
 • Directie: Zou je je functie als directeur op dit moment willen inruilen om weer (meer) voor de klas te staan?
 • Directie: Wie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de nascholingsactiviteiten in jouw school?
 • Directie: Weet je exact hoeveel leraren er in jouw school lesgeven?
 • Directie: Weet je exact hoeveel leraren er in jouw school lesgeven?
 • Directie: Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Directie: Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Directie: Waar wil je als directie zicht op krijgen met de Vlaamse toetsen?
 • Directie: Van wie kreeg jij vandaag een attentie?
 • Directie: Sta jij 's morgens aan de schoolpoort?
 • Directie: Maakte je dit jaar al mee dat een pas aangeworven kandidaat nog voor hij of zij startte, al vertrok naar een andere job?
 • Directie: Maakte je al mee dat een pas aangeworven kandidaat nog voor hij of zij startte, al vertrok naar een andere job?
 • Directie: Maakte je al mee dat een pas aangeworven kandidaat nog voor hij of zij startte, al vertrok naar een andere job?
 • Directie: Maak je je zorgen over de energiefactuur van je school?
 • Directie: Ik moedig mijn personeelsleden aan om nieuwe initiatieven te proberen die in lijn liggen van hun interesses.
 • Directie: Ik moedig mijn personeelsleden aan om nieuwe initiatieven te proberen die in lijn liggen van hun interesses.
 • Directie: Ik ben beschikbaar na de schooluren voor ouders.
 • Directie: Ik ben beschikbaar na de schooluren voor leraren.
 • Directie: Ik ben beschikbaar na de schooluren voor leerlingen.
 • Directie: Hoeveel open posities heb je op dit moment voor schooljaar 2022-2023?
 • Directie: Hoe vaak loop jij op de speelplaats tijdens de speeltijd?
 • Directie: Hoe vaak loop jij op de speelplaats tijdens de speeltijd?
 • Directie: Hoe vaak krijg je van ouders opmerkingen over het smartphonebeleid op school?
 • Directie: Hoe vaak krijg je van leerlingen opmerkingen over het smartphonebeleid op school?
 • Directie: Hoe vaak heb je contact met directie van andere scholen?
 • Directie: Hoe vaak geef je informele feedback aan je personeelsleden?
 • Directie: Hoe vaak geef je formele feedback aan je personeelsleden?
 • Directie: Heb jij dit schooljaar al voor de klas gestaan omdat er een leraar te lang afwezig was en je geen vervanging vond?
 • Directie: Heb je zelf al geprobeerd een leraar weg te plukken uit haar/zijn huidige school?
 • Directie: Heb je zelf al geprobeerd een leraar weg te plukken uit haar/zijn huidige school?
 • Directie: Heb je een zicht op hoe datageletterd je team is?
 • Directie: heb je dit schooljaar zelf al geprobeerd een leraar weg te plukken uit diens huidige school?
 • Directie: Heb je dit schooljaar al eens een conflict gehad met een leraar in jouw schoolteam?
 • Directie: Grijp jij in wanneer je tijdens een lesbezoek ziet dat een leraar een fout maakt op het bord?
 • Directie: Doe jij toezicht op school?
 • Directie: Doe jij een beroep op wijkwerkers voor opvang en/of toezichten?
 • Directie: Bij ons op school...
 • Directie: Bij ons op school...
 • Directie: Ben je volgend jaar rond deze tijd nog directeur?
 • Directie - Stelling: De personeelsenveloppe (basis)onderwijs toekennen via een ongekleurde puntenenveloppe is een goed idee.
 • Directie - Stelling: Alle niet-ingevulde vervangingen omzetten in punten of werkingstoelagen is een goed idee.
 • Dinsdag-werkplezier: Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Dilemma: Wat verkies je?
 • Dilemma: Wat verkies je?
 • Dilemma: Wat verkies je?
 • Dilemma: wat verkies je m.b.t. bijscholing?
 • Dilemma: wat verkies je m.b.t. bijscholing?
 • Dilemma: Wat kies jij?
 • Dilemma: wat kies je?
 • Dilemma op vrijdag: wat kies jij?
 • Deze zomer werd er een nieuwe CAO voor het onderwijs afgesloten. Ben je hiervan op de hoogte?
 • Deze zomer werd er een nieuwe CAO voor het onderwijs afgesloten. Ben je hiervan op de hoogte?
 • Deze week is het Voorleesweek. Ga jij een boek voorlezen in de klas?
 • Deze songs werden het meeste gekozen tijdens de voorrondes (deze week). Welke moet nu winnen als beste onderwijssong?
 • Deze songs werden het meeste gekozen tijdens de voorrondes (deze week). Welke moet nu winnen als beste onderwijssong?
 • Deze profielen gaven al een lezing in mijn klas...
 • Denk terug aan de laatste nascholing/pedagogische studiedag/opleiding … Heb je de inhoud ervan gebruikt tijdens je lessen (of ga je dit nog doen)?
 • Denk terug aan de eerste les die je vandaag gaf. Met wie heb je deze les voorbereid?
 • Denk terug aan de eerste les die je vandaag gaf. Met wie heb je deze les voorbereid?
 • Denk na over de meest recente les die je hebt gegeven. Hoe zaten de leerlingen/studenten/cursisten?
 • Denk je dat de meeste van je leerlingen/studenten/cursisten met plezier naar je lessen komen?
 • Denk je bij de keuze van je leermateriaal voor je leerlingen na over de kostprijs van dat materiaal voor je leerlingen of voor je school?
 • Denk je bij de keuze van je leermateriaal (voor je leerlingen) na over de kostprijs van dat materiaal voor je leerlingen of voor je school?
 • Denk eens terug aan het voorbije weekend. Hoeveel schoolgerelateerde e-mails, appjes e.d. denk je dat je gestuurd hebt?
 • Denk aan het lokaal waar je het vaakst lesgeeft: staat daar een plant in?
 • Denk aan het lokaal waar je de afgelopen tijd het vaakst hebt lesgegeven. Kun je de tafels en de stoelen van de leerlingen/studenten/cursisten op een voor jou optimale manier neerzetten?
 • Deel jij eigen uitgewerkt lesmateriaal met andere leraren?
 • Deel je wel eens werken van leerlingen/studenten/cursisten op sociale media?
 • Deel je het lesmateriaal dat je maakt met andere leerkrachten en/of andere scholen?
 • Deel je het lesmateriaal dat je maakt met andere leerkrachten en/of andere scholen?
 • Deed of doet je school een online afkoelingsweek voor de examens?
 • Deed jouw school vandaag mee aan de 'Breng je sportclub naar school'-dag?
 • Deed jouw school vandaag iets rond/voor Valentijn?

Pagina's