• Heb je een abonnement op een of meerdere kranten?
 • Heb je dit schooljaar al geweend op het werk?
 • Heb je deze week pedagogische studiedag?
 • Heb je deze week op enig moment leerlingen inspraak gegeven in hun leerproces?
 • Heb je deze week een mail of berichtje gestuurd naar collega's i.v.m. school?
 • Heb je de voorbije maand getwijfeld of je niet beter ander werk zou zoeken?
 • Heb je collega's van wie je weet dat ze bepaalde onderwerpen of thema’s uit hun leerplan of eindtermen niet behandelen of minder behandelen uit schrik voor negatieve reacties van leerlingen en/of ouders.
 • Heb je collega's op school met zichtbare tattoos?
 • Heb je collega's die (volgens jou) racistische uitspraken doen?
 • Heb je bij de start van een schooljaar professionele goede voornemens?
 • Heb je als leerkracht een goed zicht op het talengebruik van je leerlingen?
 • Heb je al in het buitenland lesgegeven/gewerkt?
 • Heb je al een nascholing/bijscholing/opleiding/... gepland voor dit schooljaar?
 • Had je/heb je veel aan je lerarenopleiding?
 • Had je ooit al een burn-out?
 • Had je liever les gegeven op 12 en 13 november?
 • Had je al eens een kleuter die voorstelde om met jou te trouwen?
 • Grijp jij in wanneer een stagiair de mist ingaat tijdens het lesgeven?
 • Grieks: Uit hoeveel letters bestaat het Griekse alfabet?
 • Graag willen we weten hoe de toestand is op je school:
 • Globaal genomen zijn de prestaties van mijn leerlingen de voorbije jaren...
 • Ging je zelf ooit op Erasmus als student?
 • Ging je al eens naar je werk op een dag dat je niet moest werken, puur uit automatisme?
 • Geschiedenis: Wie wordt door historici beschouwd als de eerste keizer van het Romeinse grootrijk?
 • Geschiedenis: Welk politicus maakte het V-teken in de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk beroemd?
 • Geschiedenis: Wat was de eerste politieke partij in België?
 • Geschiedenis: In de 5de eeuw v.C. vormde de Ekklèsia (de volksvergadering) de basis van de Atheense democratie. Waar werd die vergadering gehouden?
 • Gert Biesta beschreef drie taken van onderwijs. Er staat er hier dus eentje te veel. Welke?
 • Geeft jouw school nog afstandsonderwijs?
 • Geef mij maar...
 • Geef jij taken aan je leerlingen/studenten wanneer je ziek bent?
 • Geef jij dit schooljaar les aan leerlingen/studenten met specifieke onderwijsbehoeften?
 • Geef je vanaf september les op verschillende scholen?
 • Geef je graag online les?
 • Geef je dit semester minder of meer toetsen en taken dan vorig jaar in het eerste semester?
 • Geef je bijles/tutoring?
 • Gebruikte jij al een escaperoom als werkvorm?
 • Gebruikte je vandaag zelf je gsm in de les?
 • Gebruikte je vandaag PowerPoint (of vergelijkbare presentatiesoftware) in één van je lessen?
 • Gebruik jij een methode voor wiskunde?
 • Gebruik jij een belonings- en/of strafsysteem in de klas?
 • Gebruik jij de corona-app (Coronalert)?
 • Gebruik je soms podcasts in je les?
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in je online leeractiviteit in vergelijking met de eerste lockdown? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in de klas (live) vergeleken met voor corona? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gaf jij al eens les in de buitenlucht?
 • Gaf je vandaag tegelijk les aan leerlingen in je klas en leerlingen thuis online?
 • Gaf je ooit al ziek les?
 • Gaf je huiswerk?
 • Gaf je aan leerlingen huiswerk voor tijdens het weekend?
 • Ga jij het debat aan met je leerlingen/studenten over heikele thema’s?
 • Ga je soms langs bij een collega wanneer die aan het lesgeven is?
 • Frans: Welk werk schreef Charles Baudelaire NIET?
 • Frans: Wat is het voltooid deelwoord van “devoir”?
 • Evalueren met technologie is objectiever dan als ik zelf evalueer.
 • Ervaringsgericht onderwijs is bedacht door:
 • Ervaart u vaak gedragsproblemen in uw klas?
 • Ervaar je op dit moment problemen in de omgang/communicatie met een leerling/student?
 • Er zouden meer opvoeders in het onderwijs ingezet moeten worden om leraren te ondersteunen.
 • Er zijn speciale vaardigheden die alleen leraren hebben. Welke van deze beheers jij?
 • Er zijn op onze school duidelijke afspraken over het delen van lesmateriaal onder collega’s.
 • Er was recent wat commotie rond het bezoek van de onderwijsinspectie in crisistijd. Stel, een bezoek van de inspectie wordt aangekondigd bij jou op school, wat is je eerste reactie?
 • Er staan te weinig mannen voor de klas.
 • Er is op dit moment veel discussie over de invulling van de kleurcodes op scholen. Maar wat denk jij? Wat is de beste situatie volgens jou voor scholen in regio’s waar het virus zwaar toeslaat?
 • Engels: Waar werd William Shakespeare geboren?
 • Engels: Hoe spel je het Engelse woord voor “apart” correct?
 • EHBO: Wat doe je eerst wanneer vlak bij jou iemand onwel wordt?
 • Een verplicht aantal bijscholingen per jaar/periode is een goed idee voor het onderwijs.
 • Een schooldirecteur moet zelf een paar jaar les hebben gegeven.
 • Een lerarenopleiding moet vooral inzetten op… #watheeftonderwijsnunodig
 • Een kind uit jouw klas moet in “vakantiequarantaine” (is de 2de week van de kerstvakantie in een rode zone op vakantie geweest). De ouders vragen of het kind deze week online les kan meevolgen in de klas. Wat doe je?
 • Een ééngemaakt net zou beter zijn voor het Vlaamse onderwijs.
 • Een baby huilt als de moeder de kamer verlaat, maar kan snel getroost worden als de moeder terug de kamer binnen komt. Dit wijst op:
 • Een 17-jarige jongen kan vrij zijn van leerplicht op 1 september. Wat is geen correcte reden?
 • Duits: Welke naamval volgt op het voorzetsel “von”?
 • Duid jij telkens taal- en/of schrijffouten aan in toetsen of examens van leerlingen/studenten, ook al is er de kans dat ze dit niet meer inkijken?
 • Droom je soms over school?
 • Droeg jij vandaag paarse kledij of een paars accent naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie?
 • Dragen mannelijke leraren een das bij je op school?
 • Draag jij je mondmasker nog op school?
 • Door wie voel jij je gewaardeerd?
 • Door wie voel je je momenteel als onderwijsmens gewaardeerd?
 • Door de band genomen, hoe is de kwaliteit van wifi in je klas(sen)?
 • Doen jullie de komende week iets rond het thema Halloween op school?
 • Doe jij kennismakingsspelletjes of icebreakers met je leerlingen/studenten tijdens de eerste les?
 • Dit schooljaar gebeuren oudercontacten bij ons op school...
 • Dit is wellicht een van de meer moeilijke vragen, maar het moet kunnen op vrijdag als uitsmijter: kan ananas op een pizza?
 • Directie: Zou je je functie als directeur op dit moment willen inruilen om weer (meer) voor de klas te staan?
 • Directie: Weet je exact hoeveel leraren er in jouw school lesgeven?
 • Directie: Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Directie: Maakte je al mee dat een pas aangeworven kandidaat nog voor hij of zij startte, al vertrok naar een andere job?
 • Directie: Ik moedig mijn personeelsleden aan om nieuwe initiatieven te proberen die in lijn liggen van hun interesses.
 • Directie: Hoe vaak loop jij op de speelplaats tijdens de speeltijd?
 • Directie: Heb je zelf al geprobeerd een leraar weg te plukken uit haar/zijn huidige school?
 • Directie: Bij ons op school...
 • Dilemma: Wat verkies je?
 • Dilemma: wat verkies je m.b.t. bijscholing?
 • Deze zomer werd er een nieuwe CAO voor het onderwijs afgesloten. Ben je hiervan op de hoogte?
 • Deze songs werden het meeste gekozen tijdens de voorrondes (deze week). Welke moet nu winnen als beste onderwijssong?
 • Denk terug aan de eerste les die je vandaag gaf. Met wie heb je deze les voorbereid?

Pagina's