• Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: Wanneer ik ziek ben op een werkdag, blijf ik thuis zonder schuldgevoel.
 • Stelling: Wanneer ik voel dat leerlingen/studenten/cursisten de leerstof niet begrijpen, probeer ik een andere aanpak uit.
 • Stelling: Voor elk vak een andere leraar, ook in het basisonderwijs.
 • Stelling: Vlaamse toetsen, die alle leerlingen vanaf volgend jaar vier keer in hun schoolcarrière dienen af te leggen, zullen de onderwijskwaliteit opkrikken.
 • Stelling: Verschillende eindtermen voor verschillende koepels maken meer onderwijsvrijheid mogelijk.
 • Stelling: vaste benoemingen zorgen er mee voor dat leraren langer het beroep uitoefenen.
 • Stelling: Vakantie is vakantie. Mijn leerlingen/studenten/cursisten geef ik geen extra opdrachten voor school.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Tijdens vergaderingen met het voltallige (school)team voel ik mij geremd om zelf iets naar voren te brengen.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Studentendopen kunnen een waardevol onderdeel zijn van het studentenleven.
 • Stelling: Structuur, rust en discipline in de klas brengen, is zinvol voor alle leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Startende leerkrachten krijgen bij ons op school de kans om te groeien en hun talenten in te zetten.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: Scholen zijn vaak eilandjes.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: scholen moeten ook op zaterdag open zijn met een vrijetijdsaanbod.
 • Stelling: Reflecteren op het geleverde werk is minstens zo belangrijk als het geleverde werk zelf.
 • Stelling: Professionalisering hoort bij je taak als leerkracht, ondersteuner, administratief personeel, directielid...
 • Stelling: Ouders zijn mondiger geworden wat betreft schoolaangelegenheden.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Ouders hebben te hoge verwachtingen van mij.
 • Stelling: Openbaar vervoer naar school moet gratis worden.
 • Stelling: Op school is er een ruimte waar ik naartoe kan gaan als ik even alleen wil zijn.
 • Stelling: Op onze school/campus zijn er veel te veel regels voor leerlingen/studenten.
 • Stelling: Op onze school worden we met zware pestproblemen geconfronteerd.
 • Stelling: Op onze school praten we over wat we met ons onderwijs willen bereiken.
 • Stelling: Op onze school is er oog voor de totaalpersoon van de leerling.
 • Stelling: Op mijn school ondersteunen collega's elkaar als iemand te veel werk heeft.
 • Stelling: Op mijn school kunnen leerlingen/studenten/cursisten deelnemen aan sociale projecten.
 • Stelling: Op mijn school krijg ik voldoende vrijheid om te bepalen hoe ik mijn werk doe.
 • Stelling: Op mijn school is er een stabiele internetverbinding.
 • Stelling: Op mijn school heeft je geslacht geen invloed op je loopbaan- en ontwikkelingskansen.
 • Stelling: Op mijn school hebben niet alle leraren/docenten dezelfde mening over wat voor onze school belangrijk is.
 • Stelling: Op mijn school doe ik regelmatig taken die voor mij overbodig lijken.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Momenteel is de motivatie voor het dragen van mondmaskers laag bij mijn leerlingen.
 • Stelling: Mijn werk doorkruist mijn privé meer dan ik zou willen.
 • Stelling: Mijn school is goed voorbereid op een mogelijke opleving van het coronavirus in het najaar.
 • Stelling: Mijn school hecht veel belang aan leerlingenparticipatie.
 • Stelling: Mijn leerlingen/studenten/cursisten staan open voor andere ideeën en meningen.
 • Stelling: Mijn leerlingen/studenten/cursisten hebben respect voor mij.
 • Stelling: Mijn directie/schoolhoofd behandelt alle leraren op gelijke voet.
 • Stelling: Mijn collega's waarderen mij.
 • Stelling: Mensen zonder pedagogisch diploma via een flexi-job voor de klas krijgen is een goede manier om het lerarentekort op korte termijn op te vangen.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: lezen en schrijven zijn vaardigheden die enkel geoefend moeten worden binnen taalvakken.
 • Stelling: Lesgeven in het volwassenonderwijs is iets wat ik ooit overwogen heb.
 • Stelling: lerarenopleiders moeten 1 à 2 dagen per week ook tewerkgesteld worden in een kleuterschool, lagere school of middelbare school.
 • Stelling: Leraren mogen lesgeven met zichtbare religieuze symbolen.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten zouden op school moeten leren hoe genderdiscriminatie kan vermeden worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten worden nu beter begeleid wanneer ze met een zorgvraag omtrent hun mentaal welzijn aankloppen dan voor de coronacrisis.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten met een andere taalachtergrond zouden de mogelijkheid moeten hebben om les te krijgen in hun thuistaal.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten leren beter als zij de stof uit hun hoofd moeten leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten leren beter als ze te horen krijgen waardoor het komt dat iets wel of niet is goed gegaan.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten kunnen instaan voor de evaluatie van hun peers.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten die hoge cijfers halen op examens, toetsen… zijn personen die het later ver zullen schoppen.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Leerlingen worden te snel doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.
 • Stelling: Kunst verdient een plaats in onderwijs.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: Invulboeken beperken de vrijheid van denken.
 • Stelling: Inclusief onderwijs is een basisrecht voor elke leerling.
 • Stelling: inclusie in de leraarskamer is nodig.
 • Stelling: in onze school heeft de meerderheid van het team dezelfde verwachtingen over het gedrag van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: In mijn klaspraktijk zet ik actief in op het aanleren van samenwerkingsvaardigheden.
 • Stelling: In mijn ervaring is humor vaak heel doeltreffend om problemen te hanteren.
 • Stelling: In het onderwijs zou, mits beschikbaar, alleen moeten worden gewerkt met lesmethodes en didactieken die bewezen effectief zijn.
 • Stelling: In het middelbaar moet 50 procent van de tijd afstandsonderwijs aangeboden kunnen worden.
 • Stelling: In geval van problemen kan je bij mij op school steun van de collega's verwachten.
 • Stelling: In een klas met meer dan 20 leerlingen/studenten/cursisten, krijgen de leerlingen/studenten/cursisten niet de aandacht die ze verdienen.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de lerarenopleiding werd ik goed voorbereid op het leggen van contacten met externen (bv. ouders, CLB …).
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.

Pagina's