• Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een vaste admin-maandag bij de start van een semester zou goed zijn voor mijn work life balans. Vakantie zou meer vakantie zijn.
 • Stelling: Een team dat goed samenwerkt, is tot veel grotere prestaties in staat dan individuele leraren (hoe goed ze ook zijn).
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een politieagent voor en na schooltijd aan de schoolpoort is een goed idee.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een gebrek aan digitale vaardigheden heeft een negatieve invloed op de slaagkans van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Duaal leren moet meer gestimuleerd worden.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode zijn mijn leerlingen/studenten/cursisten minder zelfstandig geworden.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode is de taal van mijn leerlingen/studenten/cursisten achteruitgegaan.
 • Stelling: Door corona is de drempel om scholen te sluiten omwille van externe gebeurtenissen lager geworden.
 • Stelling: Discussies over geloof/religie horen enkel thuis in de levensbeschouwelijke vakken.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Deeltijds werken zou erg moeilijk zijn in mijn huidige rol op school.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: de scholen moeten maandag open voor alle leerlingen.
 • Stelling: De quarantaineregels in onderwijs moeten versoepeld worden.
 • Stelling: De ondersteuning van een onderwijsassistent zou mij toelaten me beter te focussen op mijn lesgeven.
 • Stelling: De leraar/docent heeft de eindverantwoordelijkheid in het evaluatieproces van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De juridisering van het onderwijs zorgt ervoor dat leraars anders gaan lesgeven om betwistingen te vermijden.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De grootste druk op mijn schouders komt van mezelf.
 • Stelling: De executieve functies van leerlingen zijn een goede voorspeller van onderwijssucces. #PoweredByResearchED
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: De beste manier om een onderwerp te introduceren, is te beginnen met de ervaring van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij ons op school krijgen leerlingen die sterk zijn in wiskunde/STEM én talen het advies om in het hoger onderwijs op de wiskundige sterktes verder te bouwen.
 • Stelling: Bij gesprekken en discussies over onderwijs neem ik het volwassenonderwijs ook mee in mijn redeneringen en meningen.
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Als leraar maak je het verschil voor je leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Als leerlingen/studenten/cursisten samenwerken, stel ik zelf groepjes samen.
 • Stelling: Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan.
 • Stelling: Als ik feedback geef op een opdracht van een leerling dan is op het einde van dat proces de taak beter, maar niet de leerling. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling voor secundair: Ik heb de indruk dat leerlingen nu meer tijd doorbrengen op hun smartphone/gsm dan voor corona.
 • Stelling voor secundair: Ik ben tevreden over de regels rond het gebruik van smartphones op school.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor lager: Ik vind het belangrijk dat leraren ouders vragen om de agenda te ondertekenen en op te volgen.
 • Stelling voor lager: Ik heb genoeg tijd om sterke leerlingen uit te dagen.
 • Stelling voor lager: Huiswerk vind ik noodzakelijk voor het leerproces van mijn leerlingen.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor directie: Leidinggevende zijn, betekent ook eenzaam durven zijn.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stelling voor directie: Ik behandel alle leraren op gelijke voet.
 • Stelling voor Directie: De professionalisering van mijn personeelsleden heeft een positieve impact op de onderwijsleerpraktijk.
 • Stelling secundair: Ik vind leerlingcontacten zinvol. #SamenSterk
 • Stelling lager: Ik vind kindcontacten zinvol. #SamenSterk
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: Je krijgt een nieuwe leidinggevende. Hoe zou je in de eerste plaats willen dat die persoon kennis maakt met jou?
 • Stel: je hebt zelf kinderen: zal je die dan wekelijks testen met een zelftest?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel... Je school krijgt een onbeperkt budget. Aan wat moet er eerst gedacht worden?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?

Pagina's