• Wanneer jij de keuze maakt om op een bepaalde school te werken, is de mogelijkheid om te parkeren met de auto dan één van de criteria om jouw keuze te maken?
 • Wanneer je ziet dat een leerling/student/cursist vaak buitengesloten wordt, onderneem jij dan iets om die persoon te helpen integreren?
 • Wanneer je ziet dat een leerling/student/cursist moeite heeft om vrienden te maken, onderneem jij dan iets om die persoon te helpen integreren?
 • Wanneer je tijdens de les een ICT-probleem hebt, hoe snel krijg je (gemiddeld) de assistentie die het voor je oplost?
 • Wanneer je spreekt over 'werkzoekend' i.p.v. 'werkloos', dan is dit een voorbeeld van ...
 • Wanneer je over je werk droomt, zijn die dromen dan meestal positief of negatief?
 • Wanneer je niet onthoudt wat in een podcast gezegd wordt, waar ligt dat dan aan?
 • Wanneer je naar school vertrekt: wat voor type ben jij?
 • Wanneer je het kopieerapparaat gebruikt en plots hapert er iets, wat doe je meestal? (of wat zou je doen indien dit nog niet voorviel)
 • Wanneer je een startende collega capabel vindt, ga je je inschatting dan ook delen met directie en collega's in de hoop dat die kan blijven?
 • Wanneer je een lesvoorbereiding maakt, van waaruit vertrek je meestal?
 • Wanneer is de oudste student in het hoger onderwijs (2022) geboren?
 • Wanneer ik deelneem aan een professionaliseringsinitiatief (bv. bijscholing, opleiding ...), moet het ...
 • Wanneer het wat minder met je gaat, deel je dit dan met je leerlingen/studenten?
 • Wanneer het wat minder met je gaat, deel je dit dan met je leerlingen/studenten?
 • Wanneer heeft een leerling je laatst positief verrast?
 • Wanneer heeft een leerling je laatst positief verrast?
 • Wanneer heb jij je laatst grappig versproken?
 • Wanneer heb jij je laatst grappig versproken?
 • Wanneer heb je voor het laatst werk van een leerling/student/cursist centraal met de klas gedeeld en/of besproken?
 • Wanneer heb je voor het laatst samen met de klas hartelijk gelachen om iets doms dat je zelf had gedaan?
 • Wanneer heb je voor het laatst op je werk iets gedaan wat je nog niet eerder had gedaan?
 • Wanneer heb je voor het laatst je pensioenoverzicht gecontroleerd?
 • Wanneer heb je het laatst lesmateriaal van een collega gebruikt tijdens je lessen?
 • Wanneer heb je gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten over de manier waarop zij opdrachten aanpakken?
 • Wanneer had temperatuur (te warm, of te koud) laatst een negatief effect op jouw functioneren in de klas?
 • Wanneer geef jij feedback aan jouw leerling/studenten/cursisten?
 • Wanneer geef jij extra remediëring op school?
 • Wanneer gaf jij het laatst les met een krijtbord?
 • Wanneer gaf jij het laatst les met een krijtbord?
 • Wanneer gaf jij het laatst les in de buitenlucht?
 • Wanneer gaf je voor het laatst een les waar je trots op was?
 • Wanneer gaf je laatst les zonder voorbereiding?
 • Wanneer gaf je laatst les zonder voorbereiding?
 • Wanneer een ondersteuner aanwezig is, waar vindt de ondersteuning plaats?
 • Wanneer een leerling/student/cursist mij chocolade cadeau doet, dan gaat mijn voorkeur uit naar…
 • Wanneer bezocht jij het laatst een museum?
 • Wanneer ben je afgestudeerd aan de lerarenopleiding?
 • Wanneer ben je afgestudeerd aan de laatste lerarenopleiding die je volgde?
 • Waarvoor zou jij een onderwijsassistent kunnen gebruiken?
 • Waarvoor trakteer je je collega's?
 • Waarvoor staat UDL?
 • Waarvoor staat UDL?
 • Waarvoor staat de S van STICORDI?
 • Waarvoor staat de S van STICORDI?
 • Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de CO van REDICODIS?
 • Waarvoor staat de C uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat de afkorting T-PACK?
 • Waarvoor staat de afkorting AVI die bij leesniveaus wordt gebruikt?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat CLIL?
 • Waarvoor staat CLIL?
 • Waarvoor moet je naar school voor 1 september?
 • Waarvoor moet je naar school voor 1 september?
 • Waarvoor lijkt een podcast jou een bruikbaar medium?
 • Waarvoor lijkt een podcast jou een bruikbaar medium?
 • Waarvoor kan een cursus 'Nederlands als tweede taal (NT2)' volgen als voorwaarde gesteld worden?
 • Waarvoor gebruiken je leerlingen/studenten/cursisten een tablet/laptop/chromebook/smartphone tijdens de les in de klas?
 • Waarvoor gebruik je resultaten van leerlingen? (van bv. oefeningen, toetsen, examens...)
 • Waarvoor gebruik je resultaten van leerlingen? (van bv. oefeningen, toetsen, examens...)
 • Waarvoor biedt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) een grote meerwaarde volgens jou?
 • Waaruit bestaan jouw administratieve taken? #watheeftonderwijsnunodig
 • Waaruit bestaan jouw administratieve taken? #watheeftonderwijsnunodig
 • Waarover wil je graag meer vragen beantwoorden/beantwoord zien?
 • Waarover wil je graag meer vragen beantwoorden/beantwoord zien?
 • Waarover piekeren jouw leerlingen/studenten/cursisten in de eerste plaats?
 • Waarover krijg je het liefst tips?
 • Waarover heb je het vandaag gehad met je collega’s tijdens informele gesprekken?
 • Waarom staat het jaar nul niet op de tijdlijn/eeuwenband?
 • Waarom is het wenselijk dat een student in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een student in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een leerling in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een leerling in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom heb je naast je job op school nog een bijverdienste?
 • Waarom heb je naast je job op school nog een bijverdienste?
 • Waardoor laat jij je in de voorbereiding van je lessen het meest leiden?
 • Waardoor laat jij je in de voorbereiding van je lessen het meest leiden?
 • Waar zoek jij naar concrete info over de Belgische staatsstructuur?
 • Waar zie je het meest tegenop aan het einde van het schooljaar?
 • Waar zie je het meest tegenop aan het einde van het schooljaar?
 • Waar zet jouw school op in (buiten Corona gerekend) om een vlotte doorstroming te garanderen van kleuter naar basis of van basis naar secundair?
 • Waar zet jouw school op in (buiten Corona gerekend) om een vlotte doorstroming te garanderen van kleuter naar basis of van basis naar secundair?
 • Waar zet je als leerkracht op in om de leerwinst bij de leerlingen/studenten/cursisten zo groot mogelijk te maken?
 • Waar vind jij je inspiratie?
 • Waar stond VSO ook alweer voor?
 • Waar stond VSO ook alweer voor?
 • Waar plaats jij jezelf?
 • Waar op school kunnen leerlingen/studenten hun afval sorteren?
 • Waar op school kunnen leerlingen/studenten hun afval sorteren?
 • Waar op school bevindt zich het bureau van de directie?
 • Waar ontstond de eerste lerarenopleiding in België?
 • Waar lunchen de leerlingen/studenten/cursisten?
 • Waar kwam jij al eens leerlingen/studenten/cursisten tegen, en had je dat op dat moment liever niet gehad?
 • Waar komt de visie van de school tot uiting?
 • Waar kijk je meestal toetsen/taken/examens/... na?

Pagina's