• Op welke manier doe je aan boek-/leespromotie?
 • Op welke manier deed je tijdens de coronacrisis aan professionalisering?
 • Op welke manier deed je tijdens de coronacrisis aan professionalisering?
 • Op welke leeftijd worden PISA-testen afgenomen?
 • Op welke leeftijd worden PISA-testen afgenomen?
 • Op welke leeftijd start de leerplicht?
 • Op welke leeftijd start de leerplicht?
 • Op welke leeftijd kent een kind het verschil tussen 1 en 2?
 • Op welke leeftijd kent een kind het verschil tussen 1 en 2?
 • Op welke internationaliseringsinitiatieven zou je intekenen?
 • Op welke informatie baseer je je om uitspraken te doen over leerlingen/studenten/cursisten?
 • Op welk vlak heb jij op dit moment het meest behoefte aan professionalisering?
 • Op welk vlak heb jij op dit moment het meest behoefte aan professionalisering?
 • Op welk vlak had/heb jij als beginnende leraar vooral ondersteuning nodig?
 • Op welk moment van de schooldag vind je (gemiddeld genomen) de aandacht van je leerlingen/studenten/cursisten het laagst?
 • Op school, welke vergissing qua punten gebeurt het vaakst bij jou?
 • Op school, welke vergissing qua punten gebeurt het vaakst bij jou?
 • Op school, hoe vaak wissel jij lesmateriaal uit met collega’s?
 • Op school, hoe vaak wissel jij lesmateriaal uit met collega’s?
 • Op school zijn er duidelijke afspraken voor leerlingen/studenten m.b.t. het aan/uit hebben van hun camera tijdens online onderwijs.
 • Op school zijn er duidelijke afspraken voor leerlingen/studenten m.b.t. het aan/uit hebben van hun camera tijdens online onderwijs.
 • Op school is er een ruimte waar leerlingen naartoe kunnen gaan als ze even alleen willen zijn.
 • Op school is er een ruimte waar leerlingen naartoe kunnen gaan als ze even alleen willen zijn.
 • Op onze school wordt er geluisterd naar de ideeën van de leerlingen.
 • Op onze school wordt er geluisterd naar de ideeën van de leerlingen.
 • Op onze school mag iedereen zijn/haar eigen moedertaal spreken op de speelplaats.
 • Op onze school mag iedereen zijn/haar eigen moedertaal spreken op de speelplaats.
 • Op onze school is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof, kledij, of enig ander verschil.
 • Op onze school is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof, kledij, of enig ander verschil.
 • Op mijn school worden lesgevers met een hoofddoek aangenomen.
 • Op mijn school worden lesgevers met een hoofddoek aangenomen.
 • Op mijn school worden leraren/docenten …
 • Op mijn school worden leerlingen voor oudercontacten...
 • Op mijn school worden leerlingen voor oudercontacten...
 • Op mijn school voel ik me veelal een toeschouwer langs de zijlijn dan een speler in het veld.
 • Op mijn school voel ik me veelal een toeschouwer langs de zijlijn dan een speler in het veld.
 • Op mijn school leren de leerlingen over kinderrechten.
 • Op mijn school leren de leerlingen over kinderrechten.
 • Op mijn school is het leesniveau van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leraren.
 • Op mijn school is het leesniveau van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leraren.
 • Op mijn droomschool zijn de volgende dingen een must... (kies maximum drie eigenschappen)
 • Op hoeveel verschillende scholen ben je tot nu toe werkzaam geweest gedurende je loopbaan in het onderwijs?
 • Op hoeveel verschillende scholen ben je tot nu toe werkzaam geweest gedurende je loopbaan in het onderwijs?
 • Op hoeveel scholen werk je?
 • Op hoeveel scholen heb je in je hele carrière al lesgegeven?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel nood heb je aan een vervroegde kerstvakantie?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel nood heb je aan de kerstvakantie?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben je dat het weekend is?
 • Op dit moment, overweeg je om het onderwijs te verlaten?
 • Op de klassenraden…
 • Op de klassenraden…
 • Op basis van wat kies jij een handboek/methode, didactisch materiaal?
 • Ontdekte je al fouten in je handboek(en)?
 • Ontdekte je al fouten in je handboek(en)?
 • Online evaluatie schetst hetzelfde beeld over het niveau van onze leerlingen als meer traditionele toetsen.
 • Online evaluatie schetst hetzelfde beeld over het niveau van onze leerlingen als meer traditionele toetsen.
 • Ongeveer hoeveel werkte je de afgelopen vakantie voor school?
 • Ongeveer hoeveel werkte je de afgelopen vakantie voor school?
 • Onderwijs zou volgens sommigen draaien op koffie, maar... hoe lekker is de koffie bij jou op school?
 • Onderwijs zou volgens sommigen draaien op koffie, maar... hoe lekker is de koffie bij jou op school?
 • Onderhandel jij met je leerlingen/studenten/cursisten over klasregels?
 • Onder hoeveel verschillende directieleden werk jij?
 • Onder hoeveel verschillende directieleden werk jij?
 • Observeerde je recent nog een les van een collega? (Deze vraag was al gepland maar werd ook gesuggereerd door TTVL-lid Ben Werbrouck!)
 • Observeerde je recent nog een les van een collega? (Deze vraag was al gepland maar werd ook gesuggereerd door TTVL-lid Ben Werbrouck!)
 • Noteer je na je les bevindingen en verbeterpunten voor die les (voor herwerking later)?
 • Nog een weekje te gaan, dus...
 • Nog een weekje te gaan, dus...
 • Neem je spontaan deel aan een discussie over het lerarenberoep met mensen die je niet kent?
 • Neem je soms deel aan onderzoeken van studenten aan de hogeschool/universiteit (bv. in het kader van een masterproef, bachelorproef, doctoraat, stage …)?
 • Nederlands: Wie is de auteur van de bekende verzen “tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren” uit het gedicht 'Het huwelijk'?
 • Nederlands: Wie is de auteur van de bekende verzen “tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren” uit het gedicht 'Het huwelijk'?
 • Nederlands: Welk sprookje is NIET geschreven door Hans Christian Andersen?
 • Nederlands: Welk sprookje is NIET geschreven door Hans Christian Andersen?
 • Nederlands: Welk middeleeuws werk schreef “Willem die Madocke maekte”?
 • Nederlands: Welk middeleeuws werk schreef “Willem die Madocke maekte”?
 • Nederlands: Op wie was Anne Frank volgens haar dagboek verliefd?
 • Nederlands: Op wie was Anne Frank volgens haar dagboek verliefd?
 • Nederlands: Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is?
 • Nederlands: Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is?
 • Nederlands: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu…" Wat betekent deze Oudnederlandse zin?
 • Nederlands: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu…" Wat betekent deze Oudnederlandse zin?
 • Namen leerlingen/studenten/cursisten al eens ongevraagd een foto van jou tijdens de les?
 • Nam je al eens een corona-zelftest af?
 • Nam je al eens een corona-zelftest af?
 • Na de toetsen- / examenperiode (op het eind van dit trimester) is er een:
 • Na de toetsen- / examenperiode (op het eind van dit trimester) is er een:
 • Muziek: Welke muzieknoot is GEEN snaar op een gitaar die in standaardstemming staat?
 • Muziek: Welke muzieknoot is GEEN snaar op een gitaar die in standaardstemming staat?
 • Mogen ouders hun kleuter terug tot bij jou in de klas brengen?
 • Mogen ouders hun kleuter terug tot bij jou in de klas brengen?
 • Mogen leerlingen/studenten/cursisten eten tijdens jouw les?
 • Mogen leerlingen/studenten/cursisten drinken in je les?
 • Mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij/figuren je stemt?
 • Mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij/figuren je stemt?
 • Mogen kleuters bij jullie op school buiten spelen als het regent?
 • Mogen kleuters bij jullie op school buiten spelen als het regent?
 • Mogen kinderen een muts dragen in de klas (bij koude, open raam)?
 • Mogen kinderen een muts dragen in de klas (bij koude, open raam)?
 • Mogen jouw leerlingen/studenten naar het toilet tijdens de les?

Pagina's