• Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor lager en secundair onderwijs: verplicht jouw school leerlingen om een helm te dragen op de fiets?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Vond je het achteraf bekeken een goede zaak dat de kerstvakantie een week eerder startte voor het (basis)onderwijs?
 • Volwassenenonderwijs: heb je ooit gevoelens gehad voor een van je cursisten?
 • Volgens mij maakt Corona ouders meer...
 • Volgens mij maakt Corona ouders meer...
 • Volgens jou, met welke maatregelen motiveer je zij-instromers om voor een carrière in het onderwijs te kiezen?
 • Volgens jou, met welke maatregelen motiveer je zij-instromers om voor een carrière in het onderwijs te kiezen?
 • Volgens jou, is één website waar alle nascholingen, opleidingen … samen staan een goed idee?
 • Volgens het schoolreglement, wanneer mogen leerlingen bij jou op school hun smartphone gebruiken?
 • Volgens Apestaartjaren 2022, hoe lang gamen Vlaamse kinderen en jongeren gemiddeld op een weekdag?
 • Volgen meer studenten de richting waarin je lesgeeft in vergelijking met vorig academie- of schooljaar?
 • Volg(de) jij deze vakantie een bijscholing of cursus om je onderwijs te verbeteren?
 • Volg jij oud-leerlingen/studenten/cursisten via sociale media?
 • Volg jij de onderwijsactualiteit op?
 • Volg je een soap?
 • Volg je een soap?
 • Volg je de politiek?
 • Volg je de politiek?
 • Volg je de berichten over internationale vergelijkingen zoals TIMSS?
 • Volg je de berichten over internationale vergelijkingen zoals TIMSS?
 • Voer jij preventief gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten over geweld en pesten op school?
 • Voelen leerlingen/studenten/cursisten in jouw school zich verbonden met de school?
 • Voelen leerlingen/studenten/cursisten in jouw school zich verbonden met de klasgroep?
 • Voel jij steeds meer weerstand om over gevoelige onderwerpen te praten met leerlingen/studenten/cursisten vanwege de mogelijke negatieve gevolgen?
 • Voel jij je wel eens jaloers op een leerling/student?
 • Voel jij je wel eens jaloers op een leerling/student?
 • Voel jij je wel eens eenzaam in jouw job?
 • Voel jij je mee verantwoordelijk om het energiegebruik in het schoolgebouw te beperken?
 • Voel jij je deels verantwoordelijk voor de dalende PISA-resultaten in Vlaanderen?
 • Voel jij je betrokken bij het onderwijsbeleid?
 • Voel je jezelf een goede leraar?
 • Voel je jezelf een goede leraar?
 • Voel je je zelfzeker in het omgaan met racistische uitspraken van/tussen leerlingen?
 • Voel je je zelfzeker in het omgaan met racistische uitspraken van/tussen leerlingen?
 • Voel je je bekwaam om toetsen te maken/samen te stellen?
 • Voegde je ook metacognitieve of Leren-Leren vragen toe aan je laatste test (toets of examen)?
 • Voegde je ook metacognitieve of Leren-Leren vragen toe aan je laatste test (toets of examen)?
 • Vindt u dat uw school voldoende doet voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Vindt u dat uw school voldoende doet voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Vind jij van jezelf dat je goed kan samenwerken?
 • Vind jij van jezelf dat je goed kan samenwerken?
 • Vind jij persoonlijk dat leraren/leerlingen/studenten/cursisten een hoofddoek zouden mogen dragen op jouw school?
 • Vind jij het voeren van een gesprek met ouders in een complexe scheidingssituatie uitdagend?
 • Vind jij het nodig om in de klas te experimenteren met tools zoals ChatGPT?
 • Vind jij het haalbaar om de leerlingen een vaste plaats in de klas te geven?
 • Vind jij het haalbaar om de leerlingen een vaste plaats in de klas te geven?
 • Vind jij het een goede zaak wanneer scholen sluiten bij gevaarlijke weersomstandigheden?
 • Vind jij het belangrijk om een bordplan geleidelijk op te bouwen doorheen de les?
 • Vind jij een vaste benoeming iets om na te streven?
 • Vind jij dit een goed idee?
 • Vind jij de Nederlandse spelling lastig?
 • Vind jij de Nederlandse spelling lastig?
 • Vind jij dat Vlaamse universiteiten en hogescholen alle banden met Israël moeten verbreken?
 • Vind jij dat schermtijd op school aan banden moet gelegd worden?
 • Vind jij dat iemand met een zichtbare tatoeage leraar mag zijn?
 • Vind jij dat elke school een structurele samenwerking met een bibliotheek zou moeten hebben?
 • Vind jij dat een vorm van beweging/sport deel moet uitmaken van het curriculum van de opleidingen in het hoger onderwijs?
 • Vind jij dat de onderwijsinspectie eerder ondersteunend of eerder controlerend dient te zijn?
 • Vind je lesgeven op woensdagnamiddag een goed idee?
 • Vind je jezelf streng als lesgever, begeleider of directie?
 • Vind je jezelf streng (als lesgever, begeleider of directie)?
 • Vind je je eigen handschrift voldoende leesbaar?
 • Vind je het zinvol dat je van je (hypothetische) kinderen van elk school-resultaat een digitale melding krijgt (of zou krijgen)?
 • Vind je het pleidooi voor meer aandacht voor basiskennis en -vaardigheden in het basisonderwijs terecht?

Pagina's