• Aardrijkskunde: Janne fietst en komt aan een kruispunt. De zon staat in het zuiden en schijnt op haar rug. Aan het kruispunt gaat ze rechtdoor. Janne fietst in...
 • Aan wie vraag jij feedback over je lesgeven?
 • Aan wie op jouw school vraag jij het vaakste advies over onderwijsgerelateerde zaken?
 • Aan welke leerlingen geef je gemiddeld het meeste aandacht?
 • Aan hoeveel verschillende nationaliteiten geef je les?
 • Aan het einde van het academiejaar moeten studenten een examen afleggen om te bepalen of ze geslaagd zijn of niet. Dit is een voorbeeld van:
 • 10 mei gaan de scholen weer open voor de tweede en derde graad. Wat is jouw reactie?
 • ...weet jij hoe lang het nog is voor de volgende vakantie?
 • ...wat zou jij het liefste horen op school als signaal?
 • "Op mijn school heb ik inspraak in mijn lessenrooster."
 • "Op mijn school gebruiken de leerlingen hun gsm tijdens de pauze."
 • "Mijn leerlingen spreken me aan met mijn voornaam."

Pagina's