• Stelling: het koppelen van de uitbetaling van de groeipakket aan het resultaat van de taaltest is een goed idee.
 • Stelling: Het jaarklassensysteem is een goede manier om leerlingen in groepen te verdelen.
 • Stelling: Het jaarklassensysteem is een goede manier om leerlingen in groepen te verdelen.
 • Stelling: Het is terecht dat Ben Weyts ouders bij de beslissing over een mogelijke kortere zomervakantie betrekt.
 • Stelling: Het is terecht dat Ben Weyts ouders bij de beslissing over een mogelijke kortere zomervakantie betrekt.
 • Stelling: het is logisch dat het leerstofpakket evolueert en wordt aangepast aan nieuwe maatschappelijke stromingen, zoals woke.
 • Stelling: Het is goed dat de nadruk in het onderwijs komt te liggen op Nederlands, talen en STEM?
 • Stelling: Het is goed dat de minimumleeftijd (5 jaar) voor basisonderwijs wegvalt en dat leerlingen vroeger kunnen starten na gunstig advies van CLB.
 • Stelling: Het is een taak van de overheid om basis-leermateriaal (bv. werkbladen) te voorzien dat gecontroleerd is op inhoudelijke correctheid, leereffectiviteit en aansluit bij de vooropgestelde leerdoelen/eindtermen.
 • Stelling: Het is een kerntaak voor de lesgever om met armoede bij leerlingen/studenten/cursisten bezig te zijn.
 • Stelling: Het is een goede zaak dat zij-instromers zonder pedagogisch diploma een lerarenbonus krijgen om dat diploma te behalen.
 • Stelling: het is een goed idee dat hoogbegaafde leerlingen versneld hun schoolloopbaan kunnen doorlopen.
 • Stelling: Het is een goed idee dat een master in het basisonderwijs volgens dat diploma betaald wordt.
 • Stelling: Het is een goed idee dat een master in het basisonderwijs volgens dat diploma betaald wordt.
 • Stelling: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om kleuters na schooltijd voldoende in contact te brengen met het Nederlands.
 • Stelling: het is de taak van een leerkracht om jongeren te begeleiden in hun zoektocht naar hun genderidentiteit.
 • Stelling: Het is belangrijk dat leerlingen/studenten/cursisten leren om hun mening te beargumenteren.
 • Stelling: Het is belangrijk dat leerlingen over meerdere godsdiensten en levensbeschouwingen leren op school.
 • Stelling: het is aan leerkrachten om kinderen en jongeren te ondersteunen wanneer zij problemen binnen het gezin ondervinden.
 • Stelling: Het huidige onderwijsbeleid legt te veel nadruk op het onderwijs als systeem en te weinig op wat individuele leerkrachten nodig hebben.
 • Stelling: Het huidige onderwijsbeleid legt te veel nadruk op het onderwijs als systeem en te weinig op wat individuele leerkrachten nodig hebben.
 • Stelling: het gebruik van smartwatches leidt leerlingen/studenten/cursisten af.
 • Stelling: het gebruik van een laptop in de klas vermindert de concentratie bij mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Het CLB is een waardevolle partner om mee samen te werken.
 • Stelling: het afnemen van de Koalatesten ging dit jaar vlotter dan vorig jaar.
 • Stelling: Het administratieve luik weegt zwaar door in mijn job.
 • Stelling: Het administratieve luik weegt zwaar door in mijn job.
 • Stelling: Herhaling tijdens de les zorgt voor leerwinst.
 • Stelling: Herexamens zijn nuttig.
 • Stelling: Herexamens zijn nuttig.
 • Stelling: godsdienst moet een keuzevak worden in het lessenrooster.
 • Stelling: Gepensioneerde leraars moeten onbeperkt voor de klas kunnen staan (en daar voor betaald worden).
 • Stelling: georganiseerde werkgroepen zijn een meerwaarde voor de school
 • Stelling: faalangst bij leerlingen/studenten/cursisten is het gevolg van te hoge verwachtingen van de maatschappij.
 • Stelling: Er zou een transferverbod moeten komen in een bepaalde periode waarin leraren/docenten niet kunnen overstappen naar een andere school.
 • Stelling: er zijn op mijn school afspraken over welke lesinhouden over relaties en seksualiteit aan bod komen in welk vak/welke les.
 • Stelling: er zijn meer kinderen die niet zindelijk starten in de kleuterklas dan drie jaar geleden
 • Stelling: Er wordt veel geroddeld op mijn school door collega's.
 • Stelling: Er wordt bij ons op school transparant gecommuniceerd over de kosten die de school maakt en doorrekent aan de ouders.
 • Stelling: Er moeten in Vlaanderen meer verkeersvrije schoolstraten komen.
 • Stelling: Er moet een verplichte toets academisch begrijpend lezen komen wanneer studenten willen starten in hoger onderwijs.
 • Stelling: er moet een smartphoneverbod komen op scholen.
 • Stelling: Er kan op mijn school nog meer bespaard worden
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: er is voldoende externe ondersteuning om leerlingen/studenten/cursisten te begeleiden op school wanneer ze problemen ervaren in hun gezin.
 • Stelling: er is een structurele verandering van het onderwijssysteem nodig.
 • Stelling: Er is een goede balans tussen mijn werk- en privéleven.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Er heerst een positieve schoolsfeer op de school waar ik werk.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verplicht maatschappelijk engagement (bv. studiebegeleiding, naschoolse sport...) is een meerwaarde voor het studieprogramma van een student.
 • Stelling: Een verbod op fastfoodrestaurants rond scholen is nodig.
 • Stelling: Een vaste admin-maandag bij de start van een semester zou goed zijn voor mijn work life balans. Vakantie zou meer vakantie zijn.
 • Stelling: Een team dat goed samenwerkt, is tot veel grotere prestaties in staat dan individuele leraren (hoe goed ze ook zijn).
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: een school met enkel jonge leraren schrikt mij af.
 • Stelling: Een premie voor fulltime werken als leraar zal helpen om het lerarentekort op te lossen.
 • Stelling: Een politieagent voor en na schooltijd aan de schoolpoort is een goed idee.
 • Stelling: Een loonsverhoging is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Stelling: Een leraar moet standaardnederlands spreken in de klas.
 • Stelling: een leraar mag met zichtbare tattoos voor de klas staan.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: een lange zomervakantie vergroot ongelijkheid.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een gebrek aan digitale vaardigheden heeft een negatieve invloed op de slaagkans van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Een extra jaar betaalde stage in de lerarenopleiding is een goed idee voor beginnende leerkrachten.
 • Stelling: een centrale eindtoets taal en rekenen voor alle leraren die afstuderen, zal de onderwijskwaliteit ten goede komen.
 • Stelling: Duaal leren moet meer gestimuleerd worden.
 • Stelling: Doorheen het schooljaar worden mijn klasregels soepeler.
 • Stelling: Door het lesgeven tijdens de corona-epidemie, plan ik nu mijn les en lesinhoud anders.
 • Stelling: Door het lerarentekort worden leraren minder snel berispt.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode zijn mijn leerlingen/studenten/cursisten minder zelfstandig geworden.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode is de taal van mijn leerlingen/studenten/cursisten achteruitgegaan.
 • Stelling: Door corona is de drempel om scholen te sluiten omwille van externe gebeurtenissen lager geworden.
 • Stelling: Discussies over geloof/religie horen enkel thuis in de levensbeschouwelijke vakken.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Deeltijds werken zou erg moeilijk zijn in mijn huidige rol op school.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: de vrijheid van onderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs in de weg.
 • Stelling: de voordelen van het gebruik van social media wegen voor mij tot nu toe zwaarder dan de nadelen.
 • Stelling: de verwachtingen die ik vooraf had over werken in het onderwijs komen overeen met de dagelijkse praktijk.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: de smartphone vermindert de concentratie bij mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de segregatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs moet weggewerkt worden.
 • Stelling: de scholen moeten maandag open voor alle leerlingen.

Pagina's