• Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: Ik zou, ter afwisseling, graag af en toe een andere job uitoefenen buiten de school.
 • Stelling: Ik zou mijn school als plek om te werken aanbevelen aan anderen.
 • Stelling: Ik zou graag af en toe een andere job uitoefenen, ter afwisseling, buiten de school.
 • Stelling: Ik wou dat ik soms wat beter had opgelet tijdens mijn lerarenopleiding.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: Ik werk meer dan mijn collega's.
 • Stelling: Ik weet als collega hoe ik een startende leerkracht kan ondersteunen.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: Ik voel mij voldoende geïnformeerd m.b.t. veiligheid en welzijn op het werk.
 • Stelling: Ik voel mij veilig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij op mijn gemak in het schoolteam.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij als leraar voldoende in staat om leerlingen/studenten/cursisten op te vangen als ze met mentale problemen bij mij aankloppen.
 • Stelling: Ik voel me voldoende ondersteund om te evalueren via laptop/tablet/chromebook van de leerlingen. #digisprong
 • Stelling: Ik voel me in staat verschillende evaluatiestrategieën te gebruiken.
 • Stelling: Ik voel me in staat verschillende evaluatiestrategiee¨n te gebruiken.
 • Stelling: Ik vind meestal wel iets om over te lachen of een grapje over te maken, zelfs in moeilijke situaties.
 • Stelling: Ik vind het positief dat scholen vanaf nu zelf mogen beslissen over afstandsonderwijs?
 • Stelling: Ik vind het leuk om tijdens de les nieuwe dingen uit te proberen.
 • Stelling: Ik vind het goed dat er weer gespijbeld zal worden voor het klimaat.
 • Stelling: Ik vind het goed dat er weer gespijbeld zal worden voor het klimaat.
 • Stelling: Ik vind het continu ontwikkelen van mezelf op professioneel vlak belangrijk.
 • Stelling: Ik vind het continu ontwikkelen van mezelf op professioneel vlak belangrijk.
 • Stelling: Ik vind het belangrijk dat leerlingen/studenten/cursisten op hun eigen tempo leren.
 • Stelling: Ik vind dat ik voldoende technische kennis en vaardigheden heb om met ICT aan de slag te gaan.
 • Stelling: Ik vind dat ik goed de klas kan houden in de klas(sen) waaraan ik nu lesgeef.
 • Stelling: Ik vind dat er te weinig mannelijke leraren werken op mijn school.
 • Stelling: Ik vind dat de pedagogische studiedagen op mijn school waardevol ingevuld worden.
 • Stelling: Ik vind dat de pedagogische studiedagen op mijn school waardevol ingevuld worden.
 • Stelling: Ik trek een duidelijke grens tussen mijn professionele leven en mijn privéleven.
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik slaag erin om alle leerlingen/studenten/cursisten uit te dagen op hun eigen niveau.
 • Stelling: Ik slaag er in om alle leerlingen/studenten/cursisten leerwinst te laten boeken.
 • Stelling: Ik probeer mijn leerlingen/studenten/cursisten succeservaringen te doen ervaren.
 • Stelling: Ik probeer mijn ervaring op informele wijze met startende collega’s te delen.
 • Stelling: Ik probeer meestal iets grappigs te zeggen wanneer ik in gespannen situaties zit.
 • Stelling: Ik praat met mijn leerlingen/studenten/cursisten over de verwachtingen die ik ten aanzien van hen heb.
 • Stelling: Ik merk vaak dat mijn problemen minder worden wanneer ik probeer er iets grappigs aan te vinden.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.
 • Stelling: Ik krijg voldoende tijd voor bijscholingen of professionalisering.
 • Stelling: Ik krijg voldoende tijd voor bijscholingen of professionalisering.
 • Stelling: Ik krijg voldoende autonomie op mijn school.
 • Stelling: Ik krijg energie van lesgeven.
 • Stelling: Ik kan tijdens de les voor een goede klassfeer zorgen.
 • Stelling: Ik kan tijdens de les voor een goede klassfeer zorgen.
 • Stelling: Ik kan me uitspreken over een gewenste loopbaanontwikkeling bij mijn directie/schoolleider.
 • Stelling: Ik kan leerlingen/studenten met zorgbehoeften voldoende ondersteunen.
 • Stelling: Ik kan leerlingen/studenten met zorgbehoeften voldoende ondersteunen.
 • Stelling: Ik houd ervan om toezicht te doen tijdens een toets/examen.
 • Stelling: Ik houd ervan om toezicht te doen tijdens een toets/examen.
 • Stelling: Ik hou niet van veranderingen in mijn onderwijspraktijk.
 • Stelling: Ik hecht veel belang aan leerlingenparticipatie.
 • Stelling: Ik heb tijdens het schooljaar voldoende tijd om hobby’s uit te oefenen.
 • Stelling: Ik heb soms té hoge verwachtingen van mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Ik heb nood aan meer variatie in mijn job.
 • Stelling: Ik heb nood aan meer rust in mijn job .
 • Stelling: Ik heb nood aan meer rust in mijn job .
 • Stelling: Ik heb het gevoel dat het mijn leerlingen veel moeite kost om zichzelf te motiveren.
 • Stelling: Ik heb genoeg ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan met de leerdoelen.
 • Stelling: Ik heb een overzicht over mijn schooljaar en hoe ik dat verder ga vormgeven.
 • Stelling: Ik heb dezelfde visie op onderwijs en leraarschap als mijn leidinggevende(n).
 • Stelling: Ik heb aandacht voor executieve functies in mijn onderwijspraktijk.
 • Stelling: Ik geef mijn ervaring bewust door aan startende collega’s.
 • Stelling: Ik geef liever mondelinge feedback dan geschreven feedback aan mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: ik geef liever les aan meisjes dan aan jongens.
 • Stelling: Ik ga volledig akkoord met het schoolreglement in mijn school.
 • Stelling: Ik ervaar veel ondersteuning van de pedagogisch begeleider(s).
 • Stelling: Ik deel liever lesmateriaal met (jongere) collega's die juist begonnen zijn in het onderwijs dan met meer ervaren leraren.
 • Stelling: Ik deel liever lesmateriaal met (jongere) collega's die juist begonnen zijn in het onderwijs dan met meer ervaren leraren.
 • Stelling: Ik bespreek met leerlingen/studenten/cursisten waarom de (leer)doelen en het behalen ervan belangrijk zijn.
 • Stelling: Ik ben tevreden over mijn eerste semester/trimester in dit schooljaar.
 • Stelling: Ik ben tevreden met mijn loon.
 • Stelling: ik ben op dit moment een betere leraar dan vorig jaar deze tijd.
 • Stelling: Ik ben niet bereid om buiten de werkuren een jobgerichte opleiding en vorming te volgen.
 • Stelling: Ik ben een gelukkige leraar, directeur, ondersteuner ...
 • Stelling: Ik ben een gelukkige leraar, directeur, ondersteuner ...
 • Stelling: Ik begrijp de leefwereld van leerlingen/studenten goed en weet waarmee ze bezig zijn en wat ze belangrijk vinden.
 • Stelling: Ik begrijp de leefwereld van leerlingen/studenten goed en weet waarmee ze bezig zijn en wat ze belangrijk vinden.
 • Stelling: Ik begin met volle goesting aan de eerste schooldag morgen.
 • Stelling: Ik begin met volle goesting aan de eerste schooldag morgen.
 • Stelling: Iedereen zou de kans moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken (met behoud van loon en sociale rechten) om opleidingen of vormingen te kunnen volgen.
 • Stelling: Iedereen zou de kans moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken (met behoud van loon en sociale rechten) om opleidingen of vormingen te kunnen volgen.
 • Stelling: Iedereen kan leren hoe je een klas moet managen.
 • Stelling: ICT zorgt voor verhoging van motivatie.
 • Stelling: Hoe in de media gesproken wordt over het onderwijs in het algemeen, heeft een impact op hoe ik mij voel over mijn eigen job in het onderwijs.
 • Stelling: Het welzijn van leerlingen/studenten omhoog krijgen kan door de lessen later te laten starten.
 • Stelling: Het welzijn van leerlingen/studenten omhoog krijgen kan door de lessen later te laten starten.
 • Stelling: Het onderwijs moet er in hoofdzaak toe bijdragen dat jongeren een plaats toegewezen krijgen op de arbeidsmarkt.

Pagina's