• Denk je bij de keuze van je leermateriaal voor je leerlingen na over de kostprijs van dat materiaal voor je leerlingen of voor je school?
 • Deel je het lesmateriaal dat je maakt met andere leerkrachten en/of andere scholen?
 • Deed je intussen al een terrasje?
 • Deed je deze week een of meerdere zelftests op of voor school?
 • De voordelen van het lerarenberoep compenseren ongetwijfeld de nadelen.
 • De voorbije maand september op school was ...
 • De voorbije maand oktober op school was...
 • De voorbije maand november op school was...
 • De voorbije maand mei op school was...
 • De voorbije maand juni op school was...
 • De voorbije maand januari op school was...
 • De voorbije maand februari op school was...
 • De voorbije maand december op school was...
 • De voorbije maand april op school was...
 • De volgorde van mijn stapel correctiewerk is...
 • De toiletten op mijn school zijn een veilige plaats voor de leerlingen, ook tijdens de speeltijd.
 • De spanningen van mijn school werken vaak negatief door in mijn privéleven.
 • De ouders van mijn leerlingen hebben onrealistische verwachtingen over hoe ik hun kind kan ondersteunen.
 • De nieuwe eindtermen treden in zijn voege in de tweede graad secundair onderwijs op 1 september 2021. De benamingen ‘ASO’, ‘BSO’, ‘TSO’ en ‘KSO’ verdwijnen. Wat is de nieuwe naam voor ‘BSO’?
 • De lerarenopleiding zou een masteropleiding moeten worden.
 • De lerarenopleiding heeft me voldoende voorbereid om leerlingen/studenten/cursisten te helpen met begrijpend lezen.
 • De herfstvakantie werd in twee schuifjes verlengd tot twee weken. Welke invloed zal dat volgens jou op je leerlingen hebben?
 • De Freinetschool De Klimpaal is een gemeenschapsschool te Brussel. Welke uitspraak over deze school is juist?
 • De Franstalige gemeenschap wil de vakantieplanning herzien door de zomervakantie in te korten en bijvoorbeeld de herfstvakantie te verlengen.
 • De eigen leerkrachtenversie van mijn lesboeken of lesmateriaal...
 • De Corona-cijfers zijn echt niet goed. In het algemeen, hoe ongerust ben je zelf? (op een schaal van 5)
 • De Corona-cijfers gaan stilaan de goede kant op. In het algemeen, hoe ongerust ben je zelf? (op een schaal van 5)
 • De bezoeken van de pedagogische begeleiding aan mijn school of vakgroep(en) zijn voor mij een meerwaarde.
 • Competitie in de klas is goed.
 • Collega's met minder verbeterwerk achteraf/thuis, moeten meer ondersteunende taken krijgen op school.
 • Binnen het schoolteam is er een evenredige verdeling qua leeftijd.
 • Binnen een schoolteam is er een duidelijke leider nodig.
 • Binnen een maand komen de examens er aan. Die moeten...
 • Bij wie is de invloed van erfelijkheid het grootst?
 • Bij welke overheidsdienst moet je zijn voor schoolgebouwen?
 • Bij welke overheidsdienst moet je zijn voor de eindtermen?
 • Bij welk muzisch domein voel jij je het meest comfortabel?
 • Bij welk muzisch domein voel jij je het meest comfortabel?
 • Bij een leerlingcontact/leerlinggesprek ligt de regie bij …
 • Bij een beeldende activiteit werk ik meestal naar een vooraf bepaald product toe.
 • Bieden jullie de leerlingen/studenten op school gratis kraantjeswater aan?
 • Bewaar je de cadeaus die je krijgt van je leerlingen/studenten? (voedsel even buiten beschouwing gelaten)
 • Betrek jij ook plusouders in de communicatie over een leerling?
 • Betrek je de thuistalen van je leerlingen in je lessen?
 • Betrapte je dit schooljaar een leerling/student op spieken tijdens een toets of examen?
 • Betrap jij jezelf wel eens op het gebruiken van een populair kinder- of jongerenwoord?
 • Betrap je jezelf er wel eens op dat je genderstereotype taal gebruikt?
 • Betaal je meestal zelf de deelname aan activiteiten voor professionele ontwikkeling?
 • Besteedde jij vandaag tijd aan zelfzorg?
 • Bespreek jij een ruzie op de speelplaats ook nog eens in de klas?
 • Beschouw jij je werk als een job, als een carrière of als een roeping?
 • Beschikt jouw school over een eigen schoolbus?
 • Ben je zelf wel eens aangesproken op onderpresteren?
 • Ben je voor of tegen huiswerk?
 • Ben je op de hoogte van welke leerlingen in quarantaine (en ziek) zijn op je school?
 • Ben je ooit al lastiggevallen door een (ex-)leerling of ouder?
 • Ben je nu meer of minder enthousiast over werken in het onderwijs dan tijdens je opleiding?
 • Ben je lid van een sportclub
 • Ben je je al aan het voorbereiden op de eerste schoolweek?
 • Ben je eerder...
 • Ben je deze vakantie al leerlingen tegengekomen?
 • Ben je bevriend met leerlingen op sociale media zoals Facebook, TikTok, Instagram, ...
 • Ben je bereid een stukje zomervakantie in te leveren als men beslist om de kerstvakantie dit schooljaar te verlengen?
 • Ben je bang om Corona op te lopen op school?
 • Ben je al op de hoogte hoe jullie op school de Digisprong gaan maken?
 • Ben je al naar een buitenlandse school op observatiebezoek gegaan?
 • Ben je al eens werk van een leerling/student kwijtgespeeld?
 • Beide zijn belanrgijk, maar wat is voor jou het belangrijkste op school?
 • Begrijp jij de verontwaardiging van de Vlaamse geneeskundestudenten?
 • Beginnende lesgevers moeten zich inspannen om zich in de bestaande schoolcultuur in te passen.
 • Begeleid je graag stagiairs?
 • Bedankt voor jullie betrokkenheid bij Teacher Tapp dit schooljaar!
 • Bedankt voor je deelname aan onze Zomer-quiz!
 • Bedacht je ooit al eens een uitvlucht om niet naar het werk te moeten gaan?
 • Beantwoord je mails of berichten van leerlingen of ouders tijdens de vakantie? (Als je er geen krijgt, zou je dit dan wel of niet doen?)
 • Beantwoord je mails of berichten van collega's tijdens je vakantie? (Als je er geen krijgt, zou je dit dan wel of niet doen?)
 • Als ouders gescheiden zijn, stuurt de school alle informatie naar beide ouders en niet enkel naar een van de twee.
 • Als leraar moet je je emoties niet tonen.
 • Als leraar houd je nauwelijks tijd over voor jezelf of je gezin.
 • Als leraar heb je behoorlijk veel vrije tijd.
 • Als leraar ben je steeds op zoek naar hoe je beter aan de slag kan. Praktijkonderzoek kan hier bij helpen. Wat doe jij zoal?
 • Als leerlingen ruzie hebben, stimuleren we hen om dat zelf uit te praten. Ze hebben daar niet altijd een volwassene voor nodig.
 • Als leerlingen met persoonlijke problemen bij me komen, neem ik daar alle tijd voor.
 • Als je wil dat leerlingen/studenten hun aandacht op jou richten (bv. als je de les wil starten), wat vraag/verwacht je dan van hen?
 • Als je negatief gedrag negeert, wat gaat het gedrag dan meestal eerst doen?
 • Als je moet kiezen, zou je dan liever de hele dag staand lesgeven of zittend lesgeven?
 • Als je leervertraging merkt, is het dan vooral bij
 • Als je eenmaal leraar bent, kom je daar moeilijk weer uit.
 • Als ik op school wensen heb op het gebied van apparatuur, bibliotheek,... vindt men het vlug veel te duur.
 • Als ik digitale leermiddelen inzet in de klas, dan ga ik vooral...
 • Als iemand mij negatieve feedback heeft gegeven op mijn lesgeven, durf ik te vragen om te tonen hoe het dan wel moet.
 • Als het er op aankomt, zijn kleuters zeer hulpeloos in hun leerproces.
 • Als één van mijn lessen niet goed ging, bekijk ik zo snel mogelijk wat er beter kan.
 • Als een kleuter mij iets persoonlijk wil vertellen, is het wel eens moeilijk om daar een moment voor te vinden.
 • Als een dag 1 uur langer zou duren, dan zou ik die extra tijd het liefste gebruiken om...
 • Als een collega ziek is op school, krijgt hij of zij dan een kaartje?
 • Aardrijkskunde: Welke rivier loopt door Rome?
 • Aardrijkskunde: Wat is het grootste werelddeel ter wereld?
 • Aardrijkskunde: Wat is de langste rivier van Afrika?
 • Aardrijkskunde: Stel dat je vanuit België met het vliegtuig op reis gaat naar Death Valley, een woestijn in Noord-Amerika. Welke oceaan steek je dan over?

Pagina's