• Waar is het loon van een leraar het hoogst?
 • Waar is het loon van een leraar het hoogst?
 • Waar geef je les?
 • Waar geef je les?
 • Waar geef je het liefst les?
 • Waar geef je het komende jaar les?
 • Waar ga je (meestal) het eerste naartoe als je op school toekomt?
 • Waar ga je (meestal) het eerste naartoe als je op school toekomt?
 • Waar ben jij het vaakst tijdens een pauze/speeltijd/...?
 • Waar ben je ooit al eens (buiten de school) leerlingen/studenten/cursisten toevallig tegengekomen?
 • Waar ben je bang voor in je werk? Ik ben bang ...
 • Waar begroet jij meestal jouw leerlingen/studenten/cursisten aan het begin van de dag?
 • Vul in: klassikaal onderwijs moet ... vervangen worden door een andere vorm van onderwijs.
 • Vul aan: In het contact met mijn leidinggevende ben ik ... mezelf
 • Vul aan: In het contact met mijn directe collega's ben ik ... mezelf
 • Vul aan: In het contact met leerlingen/studenten/cursisten ben ik ... mezelf
 • vrijdag-werkplezier: Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Vrees jij wel eens voor jouw veiligheid op school?
 • Vrees je problemen bij je evaluaties dit jaar?
 • Vraagt jouw school reftergeld voor leerlingen die een eigen lunchpakket voorzien?
 • Vraagt jouw school reftergeld voor leerlingen die een eigen lunchpakket voorzien?
 • Vraag jij een collega gemakkelijk om hulp?
 • Vraag je het studeerwerk/kladwerk van je leerlingen in om hun studie-inspanning te controleren?
 • Vraag je het studeerwerk/kladwerk van je leerlingen in om hun studie-inspanning te controleren?
 • Voorzie jij tempodifferentiatie in jouw lessen?
 • Voorzie je de mogelijkheid om de eindexamens of -toetsen in te kijken?
 • Voorzie je de mogelijkheid om de eindexamens of -toetsen in te kijken?
 • Voorronde 3 - Welke woorden selecteer jij voor de finale?
 • Voorronde 3 - Welk onderwijswoord wil je in 2023 liever niet meer horen?
 • Voorronde 2 - Welke woorden selecteer jij voor de finale?
 • Voorronde 2 - Welk onderwijswoord wil je in 2023 liever niet meer horen?
 • Voorronde 1 - Welke woorden selecteer jij voor de finale?
 • Voorronde 1 - Welk onderwijswoord wil je in 2023 liever niet meer horen?
 • Voornemen: Ga je in vergelijking met vorig schooljaar/academiejaar vaker digitaal aan de slag in het komende schooljaar/academiejaar?
 • Voor wie heb jij dit schooljaar met je leerlingen een nieuwjaarsbrief gemaakt?
 • Voor wie heb jij dit schooljaar met je kleuters een nieuwjaarsbrief gemaakt?
 • Voor welke titel zou de speelplaats op jouw school in aanmerking komen?
 • Voor welke reden(en) gebruik je gezelschapsspelen in de klas?
 • Voor welke doelgroep bestaat Type 5 in het Buitengewoon Onderwijs?
 • Voor welke doelgroep bestaat Type 4 in het Buitengewoon Onderwijs?
 • Voor welke activiteiten gebruik jij digitale leermiddelen bij je (live) lessen? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Voor welke activiteiten gebruik jij digitale leermiddelen bij je (live) lessen? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Voor onze leerlingen zijn er duidelijke afspraken m.b.t. plagiaat en wat de consequenties daarvan zijn indien die niet gerespecteerd worden.
 • Voor onze leerlingen zijn er duidelijke afspraken m.b.t. plagiaat en wat de consequenties daarvan zijn indien die niet gerespecteerd worden.
 • Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor lager en secundair onderwijs: verplicht jouw school leerlingen om een helm te dragen op de fiets?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Vond je het achteraf bekeken een goede zaak dat de kerstvakantie een week eerder startte voor het (basis)onderwijs?
 • Volgens mij maakt Corona ouders meer...
 • Volgens mij maakt Corona ouders meer...
 • Volgens jou, met welke maatregelen motiveer je zij-instromers om voor een carrière in het onderwijs te kiezen?
 • Volgens jou, met welke maatregelen motiveer je zij-instromers om voor een carrière in het onderwijs te kiezen?
 • Volgens jou, is één website waar alle nascholingen, opleidingen … samen staan een goed idee?
 • Volgens het schoolreglement, wanneer mogen leerlingen bij jou op school hun smartphone gebruiken?
 • Volgens Apestaartjaren 2022, hoe lang gamen Vlaamse kinderen en jongeren gemiddeld op een weekdag?
 • Volgen meer studenten de richting waarin je lesgeeft in vergelijking met vorig academie- of schooljaar?
 • Volg(de) jij deze vakantie een bijscholing of cursus om je onderwijs te verbeteren?
 • Volg jij de onderwijsactualiteit op?
 • Volg je een soap?
 • Volg je een soap?
 • Volg je de politiek?
 • Volg je de politiek?
 • Volg je de berichten over internationale vergelijkingen zoals TIMSS?
 • Volg je de berichten over internationale vergelijkingen zoals TIMSS?
 • Voer jij preventief gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten over geweld en pesten op school?
 • Voelen leerlingen/studenten/cursisten in jouw school zich verbonden met de school?

Pagina's