• Was je zelf een voorbeeldige leerling in het secundair onderwijs?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling (in het lager onderwijs)?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling (in het lager onderwijs)?
 • Was je geen leraar, welk beroep beoefende je nu?
 • Was je geen leraar, welk beroep beoefende je nu?
 • Was het onderwijs je eerste keuze als job?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld op je school?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld in je klas?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld in je klas?
 • Was de voorbije maand september op school
 • Was de voorbije maand september op school
 • Was de Open Scholendag op jouw school een succes?
 • Waren er tijdens de krokusvakantie dagen dat je niet aan school dacht?
 • Wanneer zou je liefst examens of toetsenweek organiseren?
 • Wanneer zou je liefst examens of toetsenweek organiseren?
 • Wanneer zijn leerlingen/studenten/cursisten voor jou doorgaans het "lastigst"?
 • Wanneer zijn leerlingen/studenten/cursisten voor jou doorgaans het "flinkst"?
 • Wanneer wist je dat je in het onderwijs wou?
 • Wanneer wist je dat je in het onderwijs wou?
 • Wanneer werk jij rond actualiteit in de klas?
 • Wanneer werk je het liefst themaloos?
 • Wanneer werk je het liefst themaloos?
 • Wanneer werd het Verdrag voor de Rechten van Het Kind, of het Kinderrechtenverdrag, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties?
 • Wanneer werd het Verdrag voor de Rechten van Het Kind, of het Kinderrechtenverdrag, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties?
 • Wanneer werd het vakantiegeld uitbetaald dit jaar?
 • Wanneer werd het vakantiegeld uitbetaald dit jaar?
 • Wanneer werd het vakantiegeld uitbetaald dit jaar?
 • Wanneer was je gisteren thuis van school?
 • Wanneer was de laatste keer dat je een oud-leerling/oud-student, die de school inmiddels heeft verlaten, tegenkwam?
 • Wanneer was de laatste keer dat je een oud-leerling/oud-student, die de school inmiddels heeft verlaten, tegenkwam?
 • Wanneer volgde je je laatste buitenschoolse bijscholing (online of offline)?
 • Wanneer vindt er een soort van 'happy hour' plaats met collega's?
 • Wanneer vinden in 2024 de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats?
 • Wanneer vind jij dat een stagiair (lerarenopleiding) zou moeten betaald worden?
 • Wanneer verscheen de culinaire klassieker 'Ons Kookboek' voor de eerste maal?
 • Wanneer start jij terug met werken voor het nieuwe schooljaar?
 • Wanneer personeelsleden niet langer op school blijven, is er dan een exitgesprek met directie (of iemand anders)?
 • Wanneer moet het bij jou tijdens de les stil zijn?
 • Wanneer men spreekt over een "knip" in het hoger onderwijs, waarover gaat het dan?
 • Wanneer ligt het materiaal klaar voor de les die je gaat geven?
 • Wanneer ligt het materiaal klaar voor de les die je gaat geven?
 • Wanneer las je laatst voor in de les?
 • Wanneer las je laatst voor in de les?
 • Wanneer las je laatst een boek over onderwijs/lesgeven?
 • Wanneer las je laatst een boek over onderwijs/lesgeven?
 • Wanneer kreeg je laatst een onaangename mail van een ouder?
 • Wanneer jij de keuze maakt om op een bepaalde school te werken, is de mogelijkheid om te parkeren met de auto dan één van de criteria om jouw keuze te maken?
 • Wanneer je ziet dat een leerling/student/cursist vaak buitengesloten wordt, onderneem jij dan iets om die persoon te helpen integreren?
 • Wanneer je tijdens de les een ICT-probleem hebt, hoe snel krijg je (gemiddeld) de assistentie die het voor je oplost?
 • Wanneer je spreekt over 'werkzoekend' i.p.v. 'werkloos', dan is dit een voorbeeld van ...
 • Wanneer je over je werk droomt, zijn die dromen dan meestal positief of negatief?
 • Wanneer je naar school vertrekt: wat voor type ben jij?
 • Wanneer je het kopieerapparaat gebruikt en plots hapert er iets, wat doe je meestal? (of wat zou je doen indien dit nog niet voorviel)
 • Wanneer je een startende collega capabel vindt, ga je je inschatting dan ook delen met directie en collega's in de hoop dat die kan blijven?
 • Wanneer je een lesvoorbereiding maakt, van waaruit vertrek je meestal?
 • Wanneer is de oudste student in het hoger onderwijs (2022) geboren?
 • Wanneer ik deelneem aan een professionaliseringsinitiatief (bv. bijscholing, opleiding ...), moet het ...
 • Wanneer het wat minder met je gaat, deel je dit dan met je leerlingen/studenten?
 • Wanneer het wat minder met je gaat, deel je dit dan met je leerlingen/studenten?
 • Wanneer heeft een leerling je laatst positief verrast?
 • Wanneer heeft een leerling je laatst positief verrast?
 • Wanneer heb jij je laatst grappig versproken?
 • Wanneer heb jij je laatst grappig versproken?
 • Wanneer heb je voor het laatst werk van een leerling/student/cursist centraal met de klas gedeeld en/of besproken?
 • Wanneer heb je voor het laatst samen met de klas hartelijk gelachen om iets doms dat je zelf had gedaan?
 • Wanneer heb je voor het laatst op je werk iets gedaan wat je nog niet eerder had gedaan?
 • Wanneer heb je voor het laatst je pensioenoverzicht gecontroleerd?
 • Wanneer heb je het laatst lesmateriaal van een collega gebruikt tijdens je lessen?
 • Wanneer heb je gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten over de manier waarop zij opdrachten aanpakken?
 • Wanneer had temperatuur (te warm, of te koud) laatst een negatief effect op jouw functioneren in de klas?
 • Wanneer geef jij extra remediëring op school?
 • Wanneer gaf jij het laatst les met een krijtbord?
 • Wanneer gaf jij het laatst les met een krijtbord?
 • Wanneer gaf jij het laatst les in de buitenlucht?
 • Wanneer gaf je voor het laatst een les waar je trots op was?
 • Wanneer gaf je laatst les zonder voorbereiding?
 • Wanneer gaf je laatst les zonder voorbereiding?
 • Wanneer een ondersteuner aanwezig is, waar vindt de ondersteuning plaats?
 • Wanneer een leerling/student/cursist mij chocolade cadeau doet, dan gaat mijn voorkeur uit naar…
 • Wanneer bezocht jij het laatst een museum?
 • Wanneer ben je afgestudeerd aan de lerarenopleiding?
 • Wanneer ben je afgestudeerd aan de laatste lerarenopleiding die je volgde?
 • Waarvoor zou jij een onderwijsassistent kunnen gebruiken?
 • Waarvoor trakteer je je collega's?
 • Waarvoor staat UDL?
 • Waarvoor staat UDL?
 • Waarvoor staat de S van STICORDI?
 • Waarvoor staat de S van STICORDI?
 • Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de CO van REDICODIS?
 • Waarvoor staat de C uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat de afkorting T-PACK?
 • Waarvoor staat de afkorting AVI die bij leesniveaus wordt gebruikt?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat CLIL?
 • Waarvoor staat CLIL?

Pagina's