• Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is collectief huisonderwijs?
 • Wat is CLIL?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat ik, de week in acht genomen, graag te weten was gekomen: lees je wel eens verzen voor, doelgericht of tussendoor?
 • Wat hoort niet in het rijtje thuis?
 • Wat herken je momenteel op je school?
 • Wat heeft jullie voorkeur: digitaal of fysiek materiaal?
 • Wat heeft jullie voorkeur: digitaal of fysiek materiaal?
 • Wat heeft jouw voorkeur als het om gedragsregels voor leerlingen/studenten/cursisten gaat?
 • Wat heb jij nodig om stereotypen te doorbreken bij je leerlingen/studenten/cursisten? (Kies alles wat past)
 • Wat heb jij nodig om rond actualiteit in je klas te werken?
 • Wat heb jij nodig om jouw leerlingen/studenten/cursisten aan te leren hoe ze de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en correctheid van informatie moeten inschatten?
 • Wat heb je wel eens per ongeluk van school mee naar huis genomen? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Wat heb je vandaag gedaan?
 • Wat gebeurt er (meestal) wanneer je afwezig bent op een moment dat je les moet geven?
 • Wat ga jij doen (of wat deed je al) deze paasvakantie?
 • Wat doet uw school voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Wat doet uw school voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Wat doet u zelf in uw klas(sen) om in te spelen op/rekening te houden met leerlingen die opgroeien in armoede?
 • Wat doet u zelf in uw klas(sen) om in te spelen op/rekening te houden met leerlingen die opgroeien in armoede?
 • Wat doet u als u merkt dat de Corona-regels door een collega niet voldoende nageleefd worden ? (vb: lokaal niet verlucht)
 • Wat doet u als u merkt dat de Corona-regels door een collega niet voldoende nageleefd worden ? (vb: lokaal niet verlucht)
 • Wat doet deze dag met jou?
 • Wat doen jullie in de klas om het gewicht van boekentassen te verminderen?
 • Wat doe jij zoal om je leerlingen/studenten/cursisten te motiveren? (deel 2)
 • Wat doe jij zoal om je leerlingen/studenten/cursisten te motiveren? (deel 1)
 • Wat doe jij regelmatig tijdens een vergadering?
 • Wat doe jij om alle leerlingen goed onderwijs te bieden, ongeacht hun mogelijkheden, afkomst, achtergrond, gender…?
 • Wat doe jij om alle leerlingen goed onderwijs te bieden, ongeacht hun mogelijkheden, afkomst, achtergrond, gender…?
 • Wat doe jij met bepaalde onderwerpen of thema's in het curriculum of de eindtermen die gevoelig kunnen liggen bij ouders en/of leerlingen?
 • Wat doe jij meestal als je na school thuiskomt?
 • Wat doe jij als je ziet dat een leerling gepest wordt?
 • Wat doe jij als je verkouden wordt?
 • Wat doe jij als een kleuter jouw vraag niet kan beantwoorden?
 • Wat doe jij als een kleuter geen tussendoortje (koek of fruit) mee heeft naar school?
 • Wat doe jij als een kleuter geen tussendoortje (koek of fruit) mee heeft naar school?
 • Wat doe jij allemaal met je kleuters tijdens je onthaalmoment?
 • Wat doe jij allemaal met je kleuters tijdens je onthaalmoment?
 • Wat doe je wanneer het digibord plots niet blijkt te werken?
 • Wat doe je wanneer het digibord plots niet blijkt te werken?
 • Wat doe je wanneer een leerling/student/cursist een vraag stelt waarop je het antwoord niet weet?
 • Wat doe je om je beter te kunnen concentreren?
 • Wat doe je meestal wanneer je leerlingen/studenten hoort vloeken tijdens de les?
 • Wat doe je meestal wanneer je leerlingen/studenten hoort vloeken tijdens de les?
 • Wat doe je als je zelf in quarantaine zit tijdens werkdagen?
 • Wat doe je als je CTRL-Z intikt?
 • Wat doe je (meestal) wanneer je een leerling/student betrapt op spieken tijdens een toets/examen?
 • Wat doe je (meestal) wanneer je een leerling/student betrapt op spieken tijdens een toets/examen?
 • Wat denk jij over zomerscholen?
 • Wat denk jij over deze beslissing?
 • Wat denk jij over deze beslissing?
 • Wat denk jij over zomerscholen?
 • Wat denk jij over zomerscholen?
 • Wat deed een leerling/student vandaag waardoor je moest (glim)lachen? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Wat breng jij mee in je boterhamdoos?
 • Wat biedt TeJo aan?
 • Wat biedt TeJo aan?
 • Wat betreft het nakijken van toetsen of examens of andere vormen van evalueren: rondom welke van onderstaande zaken heb jij 'tradities' of rituelen? (bv. die ene pen die je altijd gebruikt)
 • Wat betekent voor jou ambitie hebben?
 • Wat betekent hippopotomonstrosesquippedaliofobie?
 • Wat betekent het Engelse woord 'flabbergasted'?
 • Wat betekent CAO?
 • Wat betekent CAO?
 • Wat bepaalt vooral of iemand op jouw school inspraak heeft in de onderwijsaanpak?
 • Wat bepaalt vooral of iemand op jouw school inspraak heeft in de onderwijsaanpak?
 • Wat bepaalt het meest of een drol zinkt of drijft in het toilet?
 • Wat behoort volgens jou tot de taken van een pedagogisch begeleider?
 • Was jij ooit al voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau?
 • Was jij een strever toen je zelf schoolgaand was?
 • Was jij bij de start van de paasvakantie vermoeider dan voorgaande jaren?
 • Was jij bij de start van de kerstvakantie vermoeider dan voorgaande jaren?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling in het secundair onderwijs?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling in het secundair onderwijs?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling (in het lager onderwijs)?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling (in het lager onderwijs)?
 • Was je geen leraar, welk beroep beoefende je nu?
 • Was je geen leraar, welk beroep beoefende je nu?
 • Was het onderwijs je eerste keuze als job?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld op je school?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld in je klas?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld in je klas?
 • Was de voorbije maand september op school
 • Was de voorbije maand september op school
 • Was de start van de ramadan onderwerp van gesprek tijdens je les(sen)?
 • Was de Open Scholendag op jouw school een succes?
 • Waren er tijdens de krokusvakantie dagen dat je niet aan school dacht?
 • Wanneer zou je liefst examens of toetsenweek organiseren?
 • Wanneer zou je liefst examens of toetsenweek organiseren?
 • Wanneer zijn leerlingen/studenten/cursisten voor jou doorgaans het "lastigst"?
 • Wanneer zijn leerlingen/studenten/cursisten voor jou doorgaans het "flinkst"?
 • Wanneer wist je dat je in het onderwijs wou?
 • Wanneer wist je dat je in het onderwijs wou?
 • Wanneer werk jij rond actualiteit in de klas?
 • Wanneer werk je het liefst themaloos?
 • Wanneer werk je het liefst themaloos?
 • Wanneer werd het Verdrag voor de Rechten van Het Kind, of het Kinderrechtenverdrag, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties?

Pagina's