• Hoe geef jij momenteel vaakst les?
 • Hoe gaf je vandaag les?
 • Hoe gaan jullie op school om met taal- en spelfouten in niet-taalvakken?
 • Hoe ga jij om met conflicten op de speelplaats als je toezicht hebt?
 • Hoe erg kijk je uit naar de zomervakantie? (op een schaal van 0-10)
 • Hoe druk waren jouw kleuters vandaag? (op een schaal van 10)
 • Hoe digitaal geletterd vind je jouw klas(sen) voor hun leeftijd?
 • Hoe differentieer jij in je hoeken?
 • Hoe delen jullie kennis en expertise binnen jullie team? #watheeftonderwijsnunodig
 • Hoe communiceer jij meestal met je collega’s na de schooluren?
 • Hoe bezorgd ben je op dit moment over het rondkrijgen van de leerstof?
 • Hoe begroet je meestal je leerlingen aan de start van een dag?
 • Het was deze week Week van de Geletterdheid. Dit jaar lag de focus op digitale geletterdheid. Deed jij deze week iets hieromtrent?
 • Het stoort mij wanneer ik een DT-fout zie bij één van mijn leerlingen.
 • Het stoort mij wanneer ik een DT-fout zie bij één van mijn collega’s.
 • Het onderwijs moet vaker positief in beeld gebracht worden in de media.
 • Het meest bevredigende van mijn beroep is de omgang met kinderen en jongeren.
 • Het M-decreet was een direct gevolg van welke internationale organisatie?
 • Het is vandaag woensdag, werd er deze namiddag iets georganiseerd op je school voor leerlingen?
 • Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging. Waren er leerlingen/studenten vandaag in uniform van hun jeugdbeweging?
 • Het is goed dat leraren sneller kunnen ontslagen worden nadat twee begeleidingstrajecten niet hielpen.
 • Het is goed dat leraren na een jaar vastbenoemd kunnen worden.
 • Het is goed dat er centrale examens ingevoerd worden.
 • Het is goed dat de scholen open blijven tot aan de paasvakantie.
 • Het is goed dat de kwaliteit van handboeken, invulboeken en digitale leermiddelen onder de loep zal genomen worden.
 • Het is een goed idee om een verplichte taaltest af te nemen in de kleuterklas.
 • Het einde van het schooljaar nadert. Heb je de leerstof rondgekregen?
 • Het directeursambt moet een mandaat zijn van vier jaar en verkozen door de collega's.
 • Heeft u voor uw leerlingen weleens contact met hulpinstanties die gezinnen en/of kinderen in armoede bijstaan?
 • Heeft u dit schooljaar lesgegeven over sexting? (seksuele berichten en beelden sturen)
 • Heeft jullie school een buitenleesplek voor tijdens de speeltijden?
 • Heeft jouw vader nog steeds de cadeautjes die jij als kind maakte voor zijn Vaderdag?
 • Heeft jouw school een gezondheidsbeleid?
 • Heeft jouw school een actief mobiliteitsbeleid?
 • Heeft jouw directie voldoende zicht op jouw ambities?
 • Heeft je school een leesbeleid?
 • Heeft het in armoede leven van leerlingen uit uw klas(sen) een negatieve invloed op hun sociaal-emotionele ontwikkeling?
 • Heeft het in armoede leven van leerlingen uit uw klas(sen) een negatieve invloed op hun leerprestaties?
 • Heeft de vakantie je tot nu toe genoeg rust bezorgd?
 • Heeft de vakantie je tot nu toe genoeg rust bezorgd?
 • Heeft de krokusvakantie je tot nu toe genoeg rust bezorgd?
 • Heeft de herfstvakantie je tot nu toe genoeg rust bezorgd?
 • Heeft corona je al doen twijfelen over je beroep?
 • Hebben jullie op school/campus een buitenklas?
 • Hebben jullie op school de mogelijkheid om een tweede, ondersteunende leerkracht in de klas te vragen als coach voor leerlingen?
 • Hebben jullie een rustige hoek op de speelplaats?
 • Heb/Plan je tijdens deze vakantie verbeterwerk?
 • Heb jij zin om meer betrokken te zijn in het beleid van de school?
 • Heb jij zelf ooit gespiekt op een test?
 • Heb jij zelf ooit een leerkracht gehad die je bewonderde?
 • Heb jij parkeerplaats op het schooldomein?
 • Heb jij last van moeilijke leerlingen op school?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij deze week al spontaan een nieuwe collega aangesproken?
 • Heb jij de komende maanden een stagiair in de klas?
 • Heb jij al zicht op hoe de komende week er voor jou uitziet?
 • Heb je zelf een leerstoornis? (ADHD-ADD-ASS-Dyslexie-...)
 • Heb je zelf al in quarantaine gezeten dit schooljaar?
 • Heb je zelf al corona gehad?
 • Heb je volgend schooljaar een nieuwe directe collega?
 • Heb je vandaag in één of meerdere van de lessen die je gaf keuzemogelijkheden voor jouw leerlingen ingebouwd?
 • Heb je tijdens het zomerverlof je werkmails geraadpleegd?
 • Heb je tijdens dit weekend gewerkt voor school?
 • Heb je tijdens de zomervakantie met je eigen geld nieuwe dingen gekocht voor in jouw klas/les?
 • Heb je tijdens de vakantie afgesproken met een collega of collega's?
 • Heb je stress ervaren tijdens deze eerste schoolweek?
 • Heb je sinds het voltooien van je lerarenopleiding nog een andere opleiding gevolgd?
 • Heb je schrik voor oudercontacten?
 • Heb je overwogen om te stoppen met lesgeven in verband met de COVID pandemie en verwante zorgen?
 • Heb je op jouw school een cursus of opleiding EHBO gekregen?
 • Heb je op het einde van een schooldag soms fysieke klachten? (zware benen, hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke voeten…)
 • Heb je ooit je eigen kind als leerling in de klas gehad?
 • Heb je ooit het idee gehad dat een of meer van je leidinggevenden het contact met de realiteit van lesgeven was verloren?
 • Heb je ooit al onterecht ziek gemeld?
 • Heb je ooit al eens peer-assessment gebruikt in één van jouw lessen?
 • Heb je ooit al eens gestaakt?
 • Heb je ooit al een of meerdere leerlingen verloren door overlijden?
 • Heb je ooit al een leerling bijles buiten school aangeraden?
 • Heb je ondanks het koude weer evenveel geventileerd als vorige week?
 • Heb je naast je job op school nog een bijverdienste?
 • Heb je leerlingen over wie je je zorgen maakt voor de komende weken?
 • Heb je leerlingen die moeite hebben met technisch lezen?
 • Heb je leerlingen die (volgens jou) racistische uitspraken doen?
 • Heb je je vandaag kwaad moeten maken op een leerling/student?
 • Heb je je tijdens de zomervakantie bijgeschoold?
 • Heb je je leerlingen gemist dit weekend?
 • Heb je je klaslokaal/lokalen anders ingedeeld dan vorig schooljaar?
 • Heb je je klaslokaal/lokalen al klaargezet voor de eerste schoolweek?
 • Heb je je Covid Safe Ticket al eens ergens gebruikt?
 • Heb je in 2021 al een bordboek gebruikt?
 • Heb je het met een collega al ooit gehad over zelfverwonding bij studenten?
 • Heb je goede voornemens voor 2021?
 • Heb je ervaring met teamteaching/co-teaching?
 • Heb je ervaring met kinderen met een beperking in je klas of met het begeleiden van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs?
 • Heb je ervaring met co-teaching?
 • Heb je één of meerdere favoriete leerlingen?
 • Heb je een favoriete klas?
 • Heb je een eigen blog/vlog/podcast/... ?
 • Heb je een collega waarmee je ongegeneerd jouw successen kan delen?

Pagina's