• Stelling: Ouders hebben te hoge verwachtingen van mij.
 • Stelling: Openbaar vervoer naar school moet gratis worden.
 • Stelling: Op school is er een ruimte waar ik naartoe kan gaan als ik even alleen wil zijn.
 • Stelling: Op onze school/campus zijn er veel te veel regels voor leerlingen/studenten.
 • Stelling: Op onze school worden we met zware pestproblemen geconfronteerd.
 • Stelling: Op onze school praten we over wat we met ons onderwijs willen bereiken.
 • Stelling: Op onze school is er oog voor de totaalpersoon van de leerling.
 • Stelling: op mijn school zijn er maatregelen getroffen om voedselverspilling tegen te gaan.
 • Stelling: op mijn school wordt aandacht besteed aan het thema 'identiteit'.
 • Stelling: op mijn school worden gezonde warme maaltijden geserveerd.
 • Stelling: Op mijn school ondersteunen collega's elkaar als iemand te veel werk heeft.
 • Stelling: Op mijn school kunnen leerlingen/studenten/cursisten deelnemen aan sociale projecten.
 • Stelling: Op mijn school krijg ik voldoende vrijheid om te bepalen hoe ik mijn werk doe.
 • Stelling: op mijn school is er sprake van een potpourricurriculum.
 • Stelling: op mijn school is er ondersteuning beschikbaar voor leerlingen/studenten/cursisten die hulp nodig hebben op het gebied van genderidentiteit.
 • Stelling: Op mijn school is er een stabiele internetverbinding.
 • Stelling: Op mijn school heeft je geslacht geen invloed op je loopbaan- en ontwikkelingskansen.
 • Stelling: Op mijn school hebben niet alle leraren/docenten dezelfde mening over wat voor onze school belangrijk is.
 • Stelling: op mijn school hebben meerdere collega’s ordeproblemen in de klas.
 • Stelling: Op mijn school doe ik regelmatig taken die voor mij overbodig lijken.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: online toepassingen hebben het onderwijs verrijkt.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: onderwijsexperts moeten zelf ervaring (blijven) opdoen voor de klas zodat ze contact met de praktijk hebben.
 • Stelling: onderwijs onder de kerktoren is niet meer van deze tijd.
 • Stelling: onderwijs en bedrijven moeten meer op elkaar afgestemd worden.
 • Stelling: omgaan met de risico's van zwemmen in zee moet onderwezen worden op school.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Momenteel is de motivatie voor het dragen van mondmaskers laag bij mijn leerlingen.
 • Stelling: minimumdoelen opleggen aan het kleuteronderwijs is een goed idee.
 • Stelling: minimumdoelen in het kleuteronderwijs dragen bij tot een betere onderwijskwaliteit.
 • Stelling: mijn werktempo is haalbaar.
 • Stelling: Mijn werk doorkruist mijn privé meer dan ik zou willen.
 • Stelling: mijn school zet zich in voor het bevorderen van gelijkheid, diversiteit en inclusie.
 • Stelling: Mijn school is goed voorbereid op een mogelijke opleving van het coronavirus in het najaar.
 • Stelling: mijn school heeft nood aan externe hulp om leerlingen te helpen omgaan met momenten van grote rouw.
 • Stelling: Mijn school hecht veel belang aan leerlingenparticipatie.
 • Stelling: Mijn leerlingen/studenten/cursisten staan open voor andere ideeën en meningen.
 • Stelling: Mijn leerlingen/studenten/cursisten hebben respect voor mij.
 • Stelling: mijn leerlingen/studenten/cursisten hebben de neiging om alle informatie uit bronnen zomaar te geloven.
 • Stelling: mijn leerlingen schrijven samenstellingen meer en meer van elkaar dan aan elkaar.
 • Stelling: Mijn directie/schoolhoofd behandelt alle leraren op gelijke voet.
 • Stelling: mijn directeur zet in op samenwerking.
 • Stelling: mijn directeur is een rolmodel voor het team.
 • Stelling: mijn directeur is begaan met mijn welbevinden.
 • Stelling: Mijn collega's waarderen mij.
 • Stelling: mijn batterijen zijn volledig opgeladen na deze vakantie.
 • Stelling: mijn batterijen zijn volledig opgeladen na deze krokusvakantie.
 • Stelling: met collega's afspreken buiten de schooluren vind ik een meerwaarde voor de teamsfeer.
 • Stelling: Mensen zonder pedagogisch diploma via een flexi-job voor de klas krijgen is een goede manier om het lerarentekort op korte termijn op te vangen.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: lezen en schrijven zijn vaardigheden die enkel geoefend moeten worden binnen taalvakken.
 • Stelling: lesgeven is topsport.
 • Stelling: lesgeven is een vak dat je moet leren.
 • Stelling: Lesgeven in het volwassenonderwijs is iets wat ik ooit overwogen heb.
 • Stelling: lerarenopleiders moeten 1 à 2 dagen per week ook tewerkgesteld worden in een kleuterschool, lagere school of middelbare school.
 • Stelling: leraren op mijn school hebben tijd om elkaars lessen te bezoeken.
 • Stelling: Leraren mogen lesgeven met zichtbare religieuze symbolen.
 • Stelling: leraren moeten extralegale voordelen krijgen.
 • Stelling: leesvaardigheid lijdt onder de aanwezigheid van technische snufjes.
 • Stelling: leesvaardigheid is de verantwoordelijkheid van de ganse samenleving.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten zouden op school moeten leren hoe genderdiscriminatie kan vermeden worden.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten zouden een belangrijke rol moeten hebben in de besluitvorming op school.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten zijn mondiger geworden dan vroeger.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten zijn het niet meer gewoon om om te gaan met verveling.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten worden nu beter begeleid wanneer ze met een zorgvraag omtrent hun mentaal welzijn aankloppen dan voor de coronacrisis.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten mogen **niet** aangemoedigd worden om ChatGPT te gebruiken voor taken.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten met een andere taalachtergrond zouden de mogelijkheid moeten hebben om les te krijgen in hun thuistaal.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten leren beter als zij de stof uit hun hoofd moeten leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten leren beter als ze te horen krijgen waardoor het komt dat iets wel of niet is goed gegaan.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten kunnen instaan voor de evaluatie van hun peers.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten krijgen vandaag veel te snel en soms onterecht een label.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten krijgen op school voldoende info over waar ze hulp kunnen vinden bij problemen met hun mentaal welzijn.
 • Stelling: leerlingen/studenten/cursisten hebben vandaag de dag meer nood aan veerkracht en weerbaarheid.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten die hoge cijfers halen op examens, toetsen… zijn personen die het later ver zullen schoppen.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Leerlingen worden te snel doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.
 • Stelling: leerlingen in hun laatste jaar middelbaar een vak laten volgen op de hogeschool/universiteit verlaagt de drempel naar het hoger onderwijs.
 • Stelling: lawaai / geluidsoverlast is een probleem in mijn schoolomgeving.
 • Stelling: Kunst verdient een plaats in onderwijs.
 • Stelling: kleinere klassen maken het lerarenberoep aantrekkelijker.
 • Stelling: kleinere klasgroepen is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: kinderopvang en kleuterschool moeten samen georganiseerd worden.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: je mag geen 'onderwijsexpert' genoemd worden indien je geen praktijkervaring hebt in het onderwijs.
 • Stelling: je kan een label evengoed zien als een specifiek talent.

Pagina's