• Stelling: De quarantaineregels in onderwijs moeten versoepeld worden.
 • Stelling: de openheid over gender zorgt ervoor dat meer leerlingen/studenten/cursisten vandaag zichzelf kunnen zijn.
 • Stelling: De ondersteuning van een onderwijsassistent zou mij toelaten me beter te focussen op mijn lesgeven.
 • Stelling: De naamsverandering van eindtermen in minimumdoelen zal voor meer duidelijkheid zorgen?
 • Stelling: De meerderheid van mijn collega's is ambitieus.
 • Stelling: de lerarenopleiding heeft mij voldoende voorbereid op mijn dagelijkse praktijk.
 • Stelling: de lerarenbonus maakt het lerarentekort in mijn school groter.
 • Stelling: De leraar/docent heeft de eindverantwoordelijkheid in het evaluatieproces van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de leerplichtleeftijd zou geleidelijk verder verlaagd moeten worden van 5 naar 3 jaar.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De juridisering van het onderwijs zorgt ervoor dat leraars anders gaan lesgeven om betwistingen te vermijden.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De grootste druk op mijn schouders komt van mezelf.
 • Stelling: De executieve functies van leerlingen zijn een goede voorspeller van onderwijssucces. #PoweredByResearchED
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: De communicatie tussen collega's en leidinggevenden op mijn school verloopt efficiënt.
 • Stelling: De beste manier om een onderwerp te introduceren, is te beginnen met de ervaring van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: De besparingen op onderwijs­taken zetten de kwaliteit van het onderwijs onder druk.
 • Stelling: Coaching van directies is structureel noodzakelijk.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij ons op school krijgen leerlingen die sterk zijn in wiskunde/STEM én talen het advies om in het hoger onderwijs op de wiskundige sterktes verder te bouwen.
 • Stelling: Bij mij op school voel ik de daling van de koopkracht van mijn school. (bv. verwarming of aankoop materiaal)
 • Stelling: Bij gesprekken en discussies over onderwijs neem ik het volwassenonderwijs ook mee in mijn redeneringen en meningen.
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: best presterende leerlingen zijn grootste slachtoffer van het lerarentekort.
 • Stelling: Behoud van leraren is een belangrijk element in de strijd tegen het lerarentekort.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Als zij-instromers 20 jaar anciënniteit (tot nu: 10 jaar) mee kunnen nemen uit andere sectoren dan zal dat voor een grotere instroom naar het lerarenberoep zorgen.
 • Stelling: als leraar moeten we in alle vakken punten aftrekken voor spellingsfouten.
 • Stelling: Als leraar maak je het verschil voor je leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Als leraar af en toe eens dialect spreken in de klas, kan de drempel verlagen voor (bepaalde) leerlingen.
 • Stelling: Als leerlingen/studenten/cursisten samenwerken, stel ik zelf groepjes samen.
 • Stelling: als leerkracht mag ik mijn klas oproepen om deel te nemen aan protesten.
 • Stelling: als leerkracht kan je leerlingen/studenten/cursisten helpen om hun faalangst te overwinnen.
 • Stelling: als leerkracht heb ik zelf ook last van faalangst.
 • Stelling: als je leerlingen/studenten/cursisten gelijke kansen wilt geven, moet je ze ongelijk behandelen.
 • Stelling: Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan.
 • Stelling: Als ik feedback geef op een opdracht van een leerling dan is op het einde van dat proces de taak beter, maar niet de leerling. #PoweredByResearchED
 • Stelling: als directeur zet ik in op samenwerking.
 • Stelling: 'Roep iedereen (begeleiders, inspecteurs ...) terug voor de klas om een duidelijk signaal te geven over het lerarentekort.'
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling voor secundair: Ik heb de indruk dat leerlingen nu meer tijd doorbrengen op hun smartphone/gsm dan voor corona.
 • Stelling voor secundair: Ik ben tevreden over de regels rond het gebruik van smartphones op school.
 • Stelling voor secundair: er moet een maximumfactuur in het secundair onderwijs komen.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor lager: Ik vind het belangrijk dat leraren ouders vragen om de agenda te ondertekenen en op te volgen.
 • Stelling voor lager: Ik heb genoeg tijd om sterke leerlingen uit te dagen.
 • Stelling voor lager: Huiswerk vind ik noodzakelijk voor het leerproces van mijn leerlingen.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor kleuteronderwijs: Het is goed dat er ook zomerscholen komen voor kleuters vanaf 5 jaar.
 • Stelling voor hoger en secundair: De knip in het hoger onderwijs zal studenten motiveren om hun studietraject sneller af te leggen.
 • Stelling voor directie: Leidinggevende zijn, betekent ook eenzaam durven zijn.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stelling voor directie: Ik behandel alle leraren op gelijke voet.
 • Stelling voor Directie: De professionalisering van mijn personeelsleden heeft een positieve impact op de onderwijsleerpraktijk.
 • Stelling secundair: Ik vind leerlingcontacten zinvol. #SamenSterk
 • Stelling lager: Ik vind kindcontacten zinvol. #SamenSterk
 • Stelling lager: ik kreeg voldoende vakdidactiek rekenen in mijn lerarenopleiding.
 • Stelling lager: ik kreeg voldoende vakdidactiek Nederlands in mijn lerarenopleiding.
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: Je krijgt een nieuwe leidinggevende. Hoe zou je in de eerste plaats willen dat die persoon kennis maakt met jou?
 • Stel: je hebt zelf kinderen: zal je die dan wekelijks testen met een zelftest?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel... Je school krijgt een onbeperkt budget. Aan wat moet er eerst gedacht worden?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, je stopt met werken in het onderwijs. In welke sector zou je dan het liefst gaan werken?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je hebt een afspraak met collega('s) buiten school om. Hoelang duurt het voordat je met die collega('s) toch over school begint te praten?
 • Stel, je geeft komend schooljaar een zelfde les als afgelopen schooljaar (bv omdat je dezelfde groep of jaarlaag krijgt). Wat doe je waarschijnlijk?
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?
 • Stel jij hoge verwachtingen bij alle leerlingen/studenten/cursisten?

Pagina's