• Stelling: je hebt als leraar invloed op het smartphonegebruik van jouw leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Invulboeken beperken de vrijheid van denken.
 • Stelling: initiatieven zoals de Warmste Week vergroten de samenhorigheid op een school.
 • Stelling: Inclusief onderwijs is een basisrecht voor elke leerling.
 • Stelling: inclusie in de leraarskamer is nodig.
 • Stelling: in onze school heeft de meerderheid van het team dezelfde verwachtingen over het gedrag van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: In mijn klaspraktijk zet ik actief in op het aanleren van samenwerkingsvaardigheden.
 • Stelling: in mijn job is er doorheen de dag voldoende tijd om even op adem te komen.
 • Stelling: In mijn ervaring is humor vaak heel doeltreffend om problemen te hanteren.
 • Stelling: In het onderwijs zou, mits beschikbaar, alleen moeten worden gewerkt met lesmethodes en didactieken die bewezen effectief zijn.
 • Stelling: In het middelbaar moet 50 procent van de tijd afstandsonderwijs aangeboden kunnen worden.
 • Stelling: in het kleuteronderwijs moet een inhoudelijk curriculum vastgelegd worden.
 • Stelling: In geval van problemen kan je bij mij op school steun van de collega's verwachten.
 • Stelling: In een klas met meer dan 20 leerlingen/studenten/cursisten, krijgen de leerlingen/studenten/cursisten niet de aandacht die ze verdienen.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de lerarenopleiding werd ik goed voorbereid op het leggen van contacten met externen (bv. ouders, CLB …).
 • Stelling: in de klas(sen) die ik nu heb, voel ik me zeker over mijn klasmanagement.
 • Stelling: in de klas moet ik mij neutraal opstellen en mag ik mijn eigen mening niet meegeven.
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: Ik zou, ter afwisseling, graag af en toe een andere job uitoefenen buiten de school.
 • Stelling: Ik zou mijn school als plek om te werken aanbevelen aan anderen.
 • Stelling: Ik zou graag af en toe een andere job uitoefenen, ter afwisseling, buiten de school.
 • Stelling: ik zit boordevol nieuwe ideeën om in het nieuwe schooljaar toe te passen.
 • Stelling: Ik wou dat ik soms wat beter had opgelet tijdens mijn lerarenopleiding.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: ik wil meer stagiairs op mijn school.
 • Stelling: ik wil graag meer over artificiële intelligentie te weten komen.
 • Stelling: ik wil graag kunnen doorgroeien in mijn job.
 • Stelling: ik wil flexibeler met mijn verlof kunnen omgaan.
 • Stelling: ik werk op een school die bij me past.
 • Stelling: Ik werk meer dan mijn collega's.
 • Stelling: Ik weet als collega hoe ik een startende leerkracht kan ondersteunen.
 • Stelling: ik was bij de start van de paasvakantie vermoeider dan voorgaande jaren.
 • Stelling: ik was bij de start van de kerstvakantie vermoeider dan voorgaande jaren.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: Ik voel mij voldoende geïnformeerd m.b.t. veiligheid en welzijn op het werk.
 • Stelling: Ik voel mij veilig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij op mijn gemak in het schoolteam.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij als leraar voldoende in staat om leerlingen/studenten/cursisten op te vangen als ze met mentale problemen bij mij aankloppen.
 • Stelling: ik voel meer druk op mijn schouders na de PIRLS-resultaten van vorige week.
 • Stelling: Ik voel me voldoende ondersteund om te evalueren via laptop/tablet/chromebook van de leerlingen. #digisprong
 • Stelling: ik voel me vaak opgelucht als de laatste les van de dag erop zit.
 • Stelling: Ik voel me in staat verschillende evaluatiestrategieën te gebruiken.
 • Stelling: Ik voel me in staat verschillende evaluatiestrategiee¨n te gebruiken.
 • Stelling: ik voel me in staat om te helpen of in te grijpen wanneer leerlingen/studenten/cursisten worstelen met depressie, de gedachte van zelfdoding, automutilatie ...
 • Stelling: ik voel de onderwijskwaliteit in mijn school stijgen na een bezoek van de onderwijsinspectie.
 • Stelling: ik voel de onderwijskwaliteit in mijn school stijgen **voor** een bezoek van de onderwijsinspectie.
 • Stelling: ik vind mijn job waardevol.
 • Stelling: Ik vind meestal wel iets om over te lachen of een grapje over te maken, zelfs in moeilijke situaties.
 • Stelling: Ik vind het positief dat scholen vanaf nu zelf mogen beslissen over afstandsonderwijs?
 • Stelling: Ik vind het leuk om tijdens de les nieuwe dingen uit te proberen.
 • Stelling: Ik vind het goed dat er weer gespijbeld zal worden voor het klimaat.
 • Stelling: Ik vind het goed dat er weer gespijbeld zal worden voor het klimaat.
 • Stelling: ik vind het fijn om zelf toezicht te doen op school.
 • Stelling: Ik vind het continu ontwikkelen van mezelf op professioneel vlak belangrijk.
 • Stelling: Ik vind het continu ontwikkelen van mezelf op professioneel vlak belangrijk.
 • Stelling: Ik vind het belangrijk dat leerlingen/studenten/cursisten op hun eigen tempo leren.
 • Stelling: ik vind het belangrijk dat een leraar over goede coachende vaardigheden beschikt.
 • Stelling: ik vind dubbele verificatie op accounts een goede maatregel in functie van veiligheid.
 • Stelling: ik vind de toetsen- en examenperiode leuker dan lesgeven.
 • Stelling: ik vind dat mijn school startende leraren op een goede manier begeleidt.
 • Stelling: ik vind dat ik zelf voldoende invloed heb op hoe mijn school dagelijks functioneert.
 • Stelling: Ik vind dat ik voldoende technische kennis en vaardigheden heb om met ICT aan de slag te gaan.
 • Stelling: Ik vind dat ik goed de klas kan houden in de klas(sen) waaraan ik nu lesgeef.
 • Stelling: Ik vind dat er te weinig mannelijke leraren werken op mijn school.
 • Stelling: ik vind dat de school waar ik actief ben een vernieuwende mindset heeft.
 • Stelling: Ik vind dat de pedagogische studiedagen op mijn school waardevol ingevuld worden.
 • Stelling: Ik vind dat de pedagogische studiedagen op mijn school waardevol ingevuld worden.
 • Stelling: ik uit voldoende waardering naar mijn collega's.
 • Stelling: Ik trek een duidelijke grens tussen mijn professionele leven en mijn privéleven.
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: ik spreek leerlingen/studenten/cursisten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik slaag erin om alle leerlingen/studenten/cursisten uit te dagen op hun eigen niveau.
 • Stelling: Ik slaag er in om alle leerlingen/studenten/cursisten leerwinst te laten boeken.
 • Stelling: ik probeer steeds de achterliggende behoefte bij moeilijk gedrag van leerlingen/studenten/cursisten te weten te komen.
 • Stelling: Ik probeer mijn leerlingen/studenten/cursisten succeservaringen te doen ervaren.
 • Stelling: Ik probeer mijn ervaring op informele wijze met startende collega’s te delen.
 • Stelling: Ik probeer meestal iets grappigs te zeggen wanneer ik in gespannen situaties zit.
 • Stelling: ik probeer graag nieuwe dingen uit in de klas.
 • Stelling: Ik praat met mijn leerlingen/studenten/cursisten over de verwachtingen die ik ten aanzien van hen heb.
 • Stelling: Ik merk vaak dat mijn problemen minder worden wanneer ik probeer er iets grappigs aan te vinden.
 • Stelling: ik merk meer extreme overtuigingen bij mijn leerlingen/studenten/cursisten dan pakweg 5 jaar geleden.
 • Stelling: ik leg de lat in mijn lessen hoog voor al mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: ik leer mijn leerlingen/studenten/cursisten creatief denken.
 • Stelling: ik laat mijn politieke voorkeur blijken aan de leerlingen/studenten/cursisten in mijn klas.
 • Stelling: ik laat mijn politieke voorkeur blijken aan collega's in mijn school.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.

Pagina's