• Stel je voor: de rest van het schooljaar heb je drie opties voor je lessen. Neem aan dat alle opties dezelfde hoeveelheid uren en hetzelfde loon beslaan en even veilig zijn. Wat kies jij?
 • Stel je voor: de rest van het schooljaar heb je drie opties voor je lessen. Neem aan dat alle opties dezelfde hoeveelheid uren en hetzelfde loon beslaan en even veilig zijn. Wat kies jij?
 • Stel je voor dat je de kans krijgt om begin januari een vaccin tegen Corona te krijgen dat veilig en behoorlijk effectief lijkt. Zou je het nemen?
 • Stel je voor dat je de kans krijgt om begin januari een vaccin tegen Corona te krijgen dat veilig en behoorlijk effectief lijkt. Zou je het nemen?
 • Stel je hebt zelf kinderen: volgen die les in de school waar je zelf leerkracht bent?
 • Stel dat er een programma wordt gemaakt over "Het leven zoals het is... onderwijs", zou er dan bij jou gefilmd mogen worden?
 • Statistiek: Welke stelling over de mediaan is NIET juist?
 • Statistiek: Welke stelling is juist?
 • Statistiek: Welke stelling is juist?
 • Start je je les met een overzicht van wat allemaal aan bod zal komen in die les?
 • Start je je les met een overzicht van de doelen van die les?
 • Start je in september in een nieuwe school?
 • Start je in september in een nieuwe school?
 • Staat jouw directie ook voor de klas?
 • Staat jouw directie ook voor de klas?
 • Staat er ergens in je school een emmer of container voor het opvangen van druppels als het regent?
 • Staat er ergens in je school een emmer of container voor het opvangen van druppels als het regent?
 • Staat er een studiedag gepland aan het begin van dit schooljaar/academiejaar?
 • Staat de verwarming al op in jouw klaslokaal?
 • Staan er in jouw school terug oud-leraren voor de klas om het lerarentekort op te vangen.
 • Staan er bij jou op school leraren met een beperking voor de klas?
 • Staan bij jou op school de leerlingen in rijen bij het belteken?
 • Staan bij jou op school de leerlingen in rijen bij het belteken?
 • Sta jij achter het pestbeleid van jouw school?
 • Spreken je leerlingen/studenten/cursisten soms over het veranderende klimaat?
 • Spreek jij leerlingen/studenten/cursisten erop aan wanneer ze te laat in je les aankomen?
 • Spendeer jij tijdens de les tijd aan iemands verjaardag?
 • Speel je een muziekinstrument?
 • Speel je een muziekinstrument?
 • Soms werkt een les minder goed door de groepsdynamiek in de klas. Wanneer dit zich voordoet, probeer je dan “on the spot” die les aan te passen?
 • Soms steek ik zo veel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen, dat ik naar de brede middenmoot te kort schiet.
 • Soms steek ik zo veel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen, dat ik naar de brede middenmoot te kort schiet.
 • Smeerde je de kleuters in met zonnecrème vandaag?
 • Smartschool werd overgenomen in juni 2021. Door wie?
 • Smartschool werd overgenomen in juni 2021. Door wie?
 • Sluiten de mogelijkheden voor professionalisering die binnen je school worden aangeboden aan bij je eigen behoeften?
 • Sluiten de mogelijkheden voor professionalisering die binnen je school worden aangeboden aan bij je eigen behoeften?
 • Slecht geslapen hebben, een zware periode hebben of een andere tegenvaller, deel je dat met je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Slaag je erin om je mentaal los te koppelen van je job wanneer je niet aan het werk bent?
 • Slaag je erin om je mentaal los te koppelen van je job wanneer je niet aan het werk bent?
 • Sinterklaas of Sint-Maarten
 • Sensibiliseer jij jouw leerlingen/studenten/cursisten om zich veilig door het verkeer te begeven?
 • Secundair: Zou jij het verbeterwerk van een door jou opgestelde toets laten verbeteren door een student die het vak studeert aan de lerarenopleiding?
 • Secundair: Zoek jij wel eens een leerling op op sociale media?
 • Secundair: Zitten er bij jullie op school leerlingen in een richting omdat er geen plaats meer was in hun voorkeurrichting?
 • Secundair: Wordt er bij jou op school in gesprek gegaan met de leerling bij de eerste signalen van spijbelen? #SamenSterk
 • Secundair: Worden er bij jou op school examens geschrapt door het lerarentekort?
 • Secundair: Welke leraren geven bij jou op school PAV?
 • Secundair: Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de vernietiging van de eindtermen in de tweede en derde graad door het grondwettelijk hof?
 • Secundair: Welk initiatief werkt op jouw school het best om leerlingenparticipatie te bevorderen? #SamenSterk
 • Secundair: Wat uit deze lijst is aanwezig op jouw school voor de leerlingen? #SamenSterk
 • Secundair: Wat doet een vakverantwoordelijke bij jou op school? (Kies voor het onderwijsvak waar je op dit moment het meeste bent in tewerkgesteld)
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Wat doe je (meestal) als één van jouw leerlingen vaak afwezig is? #SamenSterk
 • Secundair: Wat bespreek jij tijdens een leerlingcontact? #SamenSterk
 • Secundair: Voorziet jouw school menstruatieproducten
 • Secundair: Voor welk(e) vak(ken) is jullie school op dit moment nog op zoek naar leerkrachten?
 • Secundair: Voor welk(e) vak(ken) hebben leerlingen bij jullie op school dit jaar al langer dan 3 maanden geen les gehad bij gebrek aan leerkracht(en)?
 • Secundair: Volgens het schoolreglement, wanneer mogen leerlingen bij jou op school hun smartphone gebruiken?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Organiseer jij leerlingcontacten?
 • Secundair: Om welke reden(en) vind jij dat leerlingen met een tekort toch een A-attest of diploma moeten krijgen?
 • Secundair: Lukt het je om je aan het vooropgestelde jaarplan te houden?
 • Secundair: Kunnen leerlingen zich nog inschrijven bij jou op school?
 • Secundair: Krijgen de leerlingen op jouw school dit jaar les over anticonceptie (de pil, het spiraaltje, het condoom...)?
 • Secundair: Is jouw team in staat om ALLE gemeenschappelijke ICT-leerplandoelstellingen te behalen?
 • Secundair: Is er bij jullie op school een werkgroep rond leerlingenparticipatie? #SamenSterk
 • Secundair: In vergelijking met vorig schooljaar, zijn er bij jou op school meer leerlingen ingeschreven in het TSO of richtingen met dubbele finaliteit?
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)
 • Secundair: Hoe vaak laat je de leerlingen hun laptop/device gebruiken in de les?
 • Secundair: Hoe vaak heb je met een leerling een discussie over het gebruik van smartphone in de klas?
 • Secundair: Hoe vaak (gemiddeld genomen) organiseer jij leerlingcontacten? #SamenSterk
 • Secundair: Heeft iemand al ooit een resultaat van een examen van jou aangevochten?
 • Secundair: Hebben leraren op jouw school inspraak over in welk jaar of graad ze liefst willen lesgeven?
 • Secundair: Heb jij al zicht op je lessenrooster voor het schooljaar dat bijna van start gaat?
 • Secundair: Heb jij al zicht op je lessenrooster voor het schooljaar dat bijna van start gaat?
 • Secundair: Heb je al eens een leerling gehad die examens ging doen voor de Centrale Examencommissie en jouw lessen volgde intussen?
 • Secundair: gebruiken jouw leerlingen ChatGTP voor schoolwerk?
 • Secundair: Evalueer jij soms onverwacht?
 • Secundair: Er moet iets beslist worden voor de klas. Hoe pak je dit meestal aan? #SamenSterk
 • Secundair: De regels rond het gebruik van smartphones op school zijn duidelijk voor…
 • Secundair: Bouw je gezondheidsopvoeding bewust in in je lessen?
 • Secundair en hoger: pas jij de klasopstelling aan in je lessen?
 • Schrijf je links- of rechtshandig?
 • Schrijf je links- of rechtshandig?
 • Schreef jij dit schooljaar al eens een berisping in de (digitale) agenda van een leerling/student of klaagde je al bij ouders over een kleuter?
 • Schreef jij dit schooljaar al eens een berisping in de (digitale) agenda van een leerling/student of klaagde je al bij ouders over een kleuter?
 • Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.
 • Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.
 • Schenk jij aandacht aan gezonde tussendoortjes buiten de schooluren?
 • Schaamde je je wel eens voor beslissingen van collega's?
 • Rond welke vormen van diversiteit werk jij tijdens je lessen?
 • Rond welk feest werk jij het liefst in de klas?
 • Respecteert de meerderheid van jouw collega's de discretieplicht?
 • Respecteer jij de discretieplicht?

Pagina's