• Stelling: ik verkies eigen leermateriaal boven handboeken en cursussen van educatieve uitgeverijen.
 • Stelling: ik uit voldoende waardering naar mijn collega's.
 • Stelling: Ik trek een duidelijke grens tussen mijn professionele leven en mijn privéleven.
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: ik spreek leerlingen/studenten/cursisten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik slaag erin om alle leerlingen/studenten/cursisten uit te dagen op hun eigen niveau.
 • Stelling: Ik slaag er in om alle leerlingen/studenten/cursisten leerwinst te laten boeken.
 • Stelling: ik probeer steeds de achterliggende behoefte bij moeilijk gedrag van leerlingen/studenten/cursisten te weten te komen.
 • Stelling: Ik probeer mijn leerlingen/studenten/cursisten succeservaringen te doen ervaren.
 • Stelling: Ik probeer mijn ervaring op informele wijze met startende collega’s te delen.
 • Stelling: Ik probeer meestal iets grappigs te zeggen wanneer ik in gespannen situaties zit.
 • Stelling: ik probeer graag nieuwe dingen uit in de klas.
 • Stelling: Ik praat met mijn leerlingen/studenten/cursisten over de verwachtingen die ik ten aanzien van hen heb.
 • Stelling: Ik merk vaak dat mijn problemen minder worden wanneer ik probeer er iets grappigs aan te vinden.
 • Stelling: ik merk meer extreme overtuigingen bij mijn leerlingen/studenten/cursisten dan pakweg 5 jaar geleden.
 • Stelling: ik leg de lat in mijn lessen hoog voor al mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: ik leer mijn leerlingen/studenten/cursisten creatief denken.
 • Stelling: ik laat mijn politieke voorkeur blijken aan de leerlingen/studenten/cursisten in mijn klas.
 • Stelling: ik laat mijn politieke voorkeur blijken aan collega's in mijn school.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.
 • Stelling: Ik krijg voldoende tijd voor bijscholingen of professionalisering.
 • Stelling: Ik krijg voldoende tijd voor bijscholingen of professionalisering.
 • Stelling: ik krijg voldoende ruimte om te ontdekken welk kind welke talenten heeft en om daarop in te spelen.
 • Stelling: Ik krijg voldoende autonomie op mijn school.
 • Stelling: Ik krijg energie van lesgeven.
 • Stelling: ik kijk met plezier terug op mijn werkweek.
 • Stelling: ik ken mijn taken en opdrachten op tijd.
 • Stelling: Ik kan tijdens de les voor een goede klassfeer zorgen.
 • Stelling: Ik kan tijdens de les voor een goede klassfeer zorgen.
 • Stelling: ik kan piekeren ombuigen naar iets productief.
 • Stelling: ik kan meestal voldoende tijd maken wanneer een leerling/student/cursist mij iets persoonlijks wil vertellen.
 • Stelling: Ik kan me uitspreken over een gewenste loopbaanontwikkeling bij mijn directie/schoolleider.
 • Stelling: Ik kan leerlingen/studenten met zorgbehoeften voldoende ondersteunen.
 • Stelling: Ik kan leerlingen/studenten met zorgbehoeften voldoende ondersteunen.
 • Stelling: ik kan in mijn job mijn talenten inzetten.
 • Stelling: ik kan gemakkelijk hoofdrekenen met getallen onder de 100.
 • Stelling: ik installeer van aan de start van het schooljaar een aantal routines in de klas.
 • Stelling: Ik houd ervan om toezicht te doen tijdens een toets/examen.
 • Stelling: Ik houd ervan om toezicht te doen tijdens een toets/examen.
 • Stelling: Ik hou niet van veranderingen in mijn onderwijspraktijk.
 • Stelling: Ik hecht veel belang aan leerlingenparticipatie.
 • Stelling: Ik heb tijdens het schooljaar voldoende tijd om hobby’s uit te oefenen.
 • Stelling: Ik heb soms té hoge verwachtingen van mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Ik heb nood aan meer variatie in mijn job.
 • Stelling: Ik heb nood aan meer rust in mijn job .
 • Stelling: Ik heb nood aan meer rust in mijn job .
 • Stelling: Ik heb het gevoel dat het mijn leerlingen veel moeite kost om zichzelf te motiveren.
 • Stelling: ik heb goed zicht op wat wel en niet administratief verplicht is in mijn job.
 • Stelling: Ik heb genoeg ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan met de leerdoelen.
 • Stelling: ik heb een uitgesproken onderwijsvisie.
 • Stelling: Ik heb een overzicht over mijn schooljaar en hoe ik dat verder ga vormgeven.
 • Stelling: ik heb een onderwijsdroom.
 • Stelling: Ik heb dezelfde visie op onderwijs en leraarschap als mijn leidinggevende(n).
 • Stelling: ik heb behoefte aan nascholing rond het nieuwe leersteundecreet.
 • Stelling: Ik heb aandacht voor executieve functies in mijn onderwijspraktijk.
 • Stelling: ik geloof dat ik een verschil maak bij mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: ik geef mijn leerlingen/studenten/cursisten voldoende vertrouwen bij taken.
 • Stelling: Ik geef mijn ervaring bewust door aan startende collega’s.
 • Stelling: Ik geef liever mondelinge feedback dan geschreven feedback aan mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: ik geef liever les aan meisjes dan aan jongens.
 • Stelling: ik geef aan mijn leerlingen/studenten/cursisten het goede voorbeeld als het gaat over zelfzorg.
 • Stelling: ik gebruik voldoende vernieuwende bronnen om mijn lessen rijker te maken.
 • Stelling: ik gebruik verschillende differentiatiestrategieën in mijn lessen.
 • Stelling: Ik ga volledig akkoord met het schoolreglement in mijn school.
 • Stelling: Ik ervaar veel ondersteuning van de pedagogisch begeleider(s).
 • Stelling: ik durf snel genoeg een hulpvraag te stellen op school.
 • Stelling: ik differentieer in mijn evaluatie van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: ik deel soms zaken uit mijn privéleven met mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: Ik deel liever lesmateriaal met (jongere) collega's die juist begonnen zijn in het onderwijs dan met meer ervaren leraren.
 • Stelling: Ik deel liever lesmateriaal met (jongere) collega's die juist begonnen zijn in het onderwijs dan met meer ervaren leraren.
 • Stelling: ik breng genoeg variatie in mijn werkvormen.
 • Stelling: Ik bespreek met leerlingen/studenten/cursisten waarom de (leer)doelen en het behalen ervan belangrijk zijn.
 • Stelling: ik ben van plan om dit schooljaar meer in te zetten op leesplezier.
 • Stelling: Ik ben tevreden over mijn eerste semester/trimester in dit schooljaar.
 • Stelling: ik ben tevreden met wat ik voor de herfstvakantie met mijn leerlingen/studenten/cursisten heb kunnen realiseren.
 • Stelling: Ik ben tevreden met mijn loon.
 • Stelling: ik ben tevreden met de resultaten van mijn klas(sen) op examens of toetsen.
 • Stelling: ik ben perfectionistisch.
 • Stelling: ik ben opgelucht dat het einde van het schooljaar nadert.
 • Stelling: ik ben op dit moment een betere leraar dan vorig jaar deze tijd.
 • Stelling: ik ben ondernemend in mijn school.
 • Stelling: Ik ben niet bereid om buiten de werkuren een jobgerichte opleiding en vorming te volgen.
 • Stelling: ik ben goed uitgeslapen aan mijn dag begonnen.
 • Stelling: ik ben een voorstander van een vierdaagse schoolweek.
 • Stelling: Ik ben een gelukkige leraar, directeur, ondersteuner ...
 • Stelling: Ik ben een gelukkige leraar, directeur, ondersteuner ...
 • Stelling: ik ben bezorgd over de negatieve impact die artificiële intelligentie kan hebben.
 • Stelling: Ik begrijp de leefwereld van leerlingen/studenten goed en weet waarmee ze bezig zijn en wat ze belangrijk vinden.
 • Stelling: Ik begrijp de leefwereld van leerlingen/studenten goed en weet waarmee ze bezig zijn en wat ze belangrijk vinden.
 • Stelling: Ik begin met volle goesting aan de eerste schooldag morgen.
 • Stelling: Ik begin met volle goesting aan de eerste schooldag morgen.
 • Stelling: Iedereen zou de kans moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken (met behoud van loon en sociale rechten) om opleidingen of vormingen te kunnen volgen.
 • Stelling: Iedereen zou de kans moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken (met behoud van loon en sociale rechten) om opleidingen of vormingen te kunnen volgen.
 • Stelling: Iedereen kan leren hoe je een klas moet managen.

Pagina's