• Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: een lange zomervakantie vergroot ongelijkheid.
 • Stelling: een klusjesdag op het einde en in het begin van het schooljaar is waardevol.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een gebrek aan digitale vaardigheden heeft een negatieve invloed op de slaagkans van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: een gast-leraar uit de bedrijfswereld zou mijn lessen kunnen verrijken.
 • Stelling: een fundamentele hervorming van het statuut van de leraar is nodig.
 • Stelling: Een extra jaar betaalde stage in de lerarenopleiding is een goed idee voor beginnende leerkrachten.
 • Stelling: een ervaring in de voorschoolse kinderopvang zou verplicht moeten worden vooraleer kinderen naar de kleuterschool gaan.
 • Stelling: een diploma is nog steeds relevant op de arbeidsmarkt.
 • Stelling: een centrale eindtoets taal en rekenen voor alle leraren die afstuderen, zal de onderwijskwaliteit ten goede komen.
 • Stelling: een beperking van administratieve taken die weinig meerwaarde bieden voor de onderwijskwaliteit is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: een attest vanaf het eerste jaar secundair onderwijs helpt leerlingen sneller in de juiste studierichting terechtkomen.
 • Stelling: Duaal leren moet meer gestimuleerd worden.
 • Stelling: Doorheen het schooljaar worden mijn klasregels soepeler.
 • Stelling: Door het lesgeven tijdens de corona-epidemie, plan ik nu mijn les en lesinhoud anders.
 • Stelling: Door het lerarentekort worden leraren minder snel berispt.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode zijn mijn leerlingen/studenten/cursisten minder zelfstandig geworden.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode is de taal van mijn leerlingen/studenten/cursisten achteruitgegaan.
 • Stelling: Door corona is de drempel om scholen te sluiten omwille van externe gebeurtenissen lager geworden.
 • Stelling: Discussies over geloof/religie horen enkel thuis in de levensbeschouwelijke vakken.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Deeltijds werken zou erg moeilijk zijn in mijn huidige rol op school.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: deconnectie is moeilijk te realiseren in mijn job.
 • Stelling: de vrijheid van onderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs in de weg.
 • Stelling: de voordelen van het gebruik van social media wegen voor mij tot nu toe zwaarder dan de nadelen.
 • Stelling: de verwachtingen die ik vooraf had over werken in het onderwijs komen overeen met de dagelijkse praktijk.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: de starttoets aan het begin van de lerarenopleiding is goed om de onderwijskwaliteit te bewaken.
 • Stelling: de smartphone vermindert de concentratie bij mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de segregatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs moet weggewerkt worden.
 • Stelling: de schoolkosten beperken, is een taak van elke leraar.
 • Stelling: de scholen moeten maandag open voor alle leerlingen.
 • Stelling: de samenleving hecht minder belang aan school/onderwijs dan pakweg 20 jaar geleden.
 • Stelling: De quarantaineregels in onderwijs moeten versoepeld worden.
 • Stelling: de overheid mag werkzoekende leraren verplichten om te werken op scholen waar de nood hoog is.
 • Stelling: de openheid over gender zorgt ervoor dat meer leerlingen/studenten/cursisten vandaag zichzelf kunnen zijn.
 • Stelling: de ontwikkeling van professionele vaardigheden bij leraren dient geëvalueerd te worden.
 • Stelling: De ondersteuning van een onderwijsassistent zou mij toelaten me beter te focussen op mijn lesgeven.
 • Stelling: De naamsverandering van eindtermen in minimumdoelen zal voor meer duidelijkheid zorgen?
 • Stelling: de meeste van mijn leerlingen/studenten/cursisten durven erover praten als hun grenzen overschreden worden.
 • Stelling: De meerderheid van mijn collega's is ambitieus.
 • Stelling: de lerarenopleiding heeft mij voldoende voorbereid op mijn dagelijkse praktijk.
 • Stelling: de lerarenbonus maakt het lerarentekort in mijn school groter.
 • Stelling: De leraar/docent heeft de eindverantwoordelijkheid in het evaluatieproces van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de lente heeft een positief effect op mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de leerplichtleeftijd zou geleidelijk verder verlaagd moeten worden van 5 naar 3 jaar.
 • Stelling: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren doen we door taal en kennis meer centraal te zetten.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: de kledingvoorschriften in het schoolreglement van mijn school zijn verouderd.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: de kinderen van vandaag zijn niet anders dan de kinderen van vroeger.
 • Stelling: De juridisering van het onderwijs zorgt ervoor dat leraars anders gaan lesgeven om betwistingen te vermijden.
 • Stelling: de instaptoets in de lerarenopleiding is nodig om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De grootste druk op mijn schouders komt van mezelf.
 • Stelling: de functie van leraar-specialisten is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: De executieve functies van leerlingen zijn een goede voorspeller van onderwijssucces. #PoweredByResearchED
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: de creatie van de functie 'onderwijsassistent' is een goede maatregel om het lerarentekort weg te werken.
 • Stelling: De communicatie tussen collega's en leidinggevenden op mijn school verloopt efficiënt.
 • Stelling: de catering op mijn school moet gezonder.
 • Stelling: De beste manier om een onderwerp te introduceren, is te beginnen met de ervaring van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: De besparingen op onderwijs­taken zetten de kwaliteit van het onderwijs onder druk.
 • Stelling: de aanwezigheid van smartphones verstoort mijn lessen.
 • Stelling: de aanvangsbegeleiding van zij-instromers vraagt een andere invulling dan die van starters die net de lerarenopleiding hebben afgerond.
 • Stelling: de "rugzakken" van leerlingen/studenten/cursisten worden steeds zwaarder.
 • Stelling: conversaties met collega's zie ik als een vorm van professionalisering.
 • Stelling: Coaching van directies is structureel noodzakelijk.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij ons op school krijgen leerlingen die sterk zijn in wiskunde/STEM én talen het advies om in het hoger onderwijs op de wiskundige sterktes verder te bouwen.
 • Stelling: Bij mij op school voel ik de daling van de koopkracht van mijn school. (bv. verwarming of aankoop materiaal)
 • Stelling: Bij gesprekken en discussies over onderwijs neem ik het volwassenonderwijs ook mee in mijn redeneringen en meningen.
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: beter een slechte leraar voor de klas, dan geen leraar.
 • Stelling: best presterende leerlingen zijn grootste slachtoffer van het lerarentekort.
 • Stelling: bekeken vanuit het perspectief van de leerlingen/studenten/cursisten, zouden schooldagen beter later beginnen.
 • Stelling: Behoud van leraren is een belangrijk element in de strijd tegen het lerarentekort.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Als zij-instromers 20 jaar anciënniteit (tot nu: 10 jaar) mee kunnen nemen uit andere sectoren dan zal dat voor een grotere instroom naar het lerarenberoep zorgen.
 • Stelling: als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, moeten we anderstalige kinderen tijdelijk samenbrengen in andere klassen dan hun klasgenoten.

Pagina's