• Stelling: er mag geen inschrijvingsgeld meer aangerekend worden voor de lerarenopleiding.
 • Stelling: Er kan op mijn school nog meer bespaard worden
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: er is voldoende externe ondersteuning om leerlingen/studenten/cursisten te begeleiden op school wanneer ze problemen ervaren in hun gezin.
 • Stelling: er is te veel focus op differentiatie.
 • Stelling: er is nood aan meer gepersonaliseerde leertrajecten die een doorgedreven differentiatie mogelijk maken.
 • Stelling: er is nood aan extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking in reguliere scholen.
 • Stelling: er is een structurele verandering van het onderwijssysteem nodig.
 • Stelling: Er is een goede balans tussen mijn werk- en privéleven.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Er heerst een positieve schoolsfeer op de school waar ik werk.
 • Stelling: elke leraar zou er baat bij hebben om eens te hospiteren in een buitenlandse school.
 • Stelling: elke klas moet meerdere keren per schooljaar uit de klas voor outdoor education.
 • Stelling: een zelfgemaakte cursus is altijd beter dan een invulboek.
 • Stelling: een wettelijke beperking van sociale media bij kinderen en jongeren is nodig.
 • Stelling: een vierdaagse schoolweek is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een verplicht maatschappelijk engagement (bv. studiebegeleiding, naschoolse sport...) is een meerwaarde voor het studieprogramma van een student.
 • Stelling: een verlengde lesdag is een oplossing voor leerlingen die het moeilijk hebben met de leerinhoud.
 • Stelling: Een verbod op fastfoodrestaurants rond scholen is nodig.
 • Stelling: een vaste werkweek van 38 uur kan de job van een leraar duidelijker definiëren en meer ruimte bieden voor professionalisering.
 • Stelling: een vaste benoeming maximaal 2 jaar behouden wanneer een leraar het onderwijs verlaat, is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: Een vaste admin-maandag bij de start van een semester zou goed zijn voor mijn work life balans. Vakantie zou meer vakantie zijn.
 • Stelling: een totaalverbod van smartphones op scholen is haalbaar.
 • Stelling: Een team dat goed samenwerkt, is tot veel grotere prestaties in staat dan individuele leraren (hoe goed ze ook zijn).
 • Stelling: een te grote focus op economische opbrengst doet de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs dalen.
 • Stelling: een smartphone-detox-dag zou een meerwaarde zijn op school.
 • Stelling: een schooluniform zorgt ervoor dat ongelijkheden tussen gezinnen minder zichtbaar worden.
 • Stelling: een schoolteam moet een multidisciplinair team zijn, dat dus uit veel meer bestaat dan enkel leraren.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: een school met enkel jonge leraren schrikt mij af.
 • Stelling: een school mag wat mij betreft het uitreiken van een rapport gebruiken als drukkingsmiddel om onbetaalde facturen te laten betalen.
 • Stelling: Een premie voor fulltime werken als leraar zal helpen om het lerarentekort op te lossen.
 • Stelling: Een politieagent voor en na schooltijd aan de schoolpoort is een goed idee.
 • Stelling: een pestproblematiek wordt in mijn school goed aangepakt.
 • Stelling: een overheid mag geen zeggenschap hebben over schoolmaaltijden.
 • Stelling: een onkostenvergoeding voor een afstudeerstage kan zorgen voor meer instroom in de lerarenopleiding.
 • Stelling: een minister van onderwijs moet praktijkervaring hebben in het onderwijs.
 • Stelling: een master basisonderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Een loonsverhoging is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Stelling: Een leraar moet standaardnederlands spreken in de klas.
 • Stelling: een leraar mag met zichtbare tattoos voor de klas staan.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: een lange zomervakantie vergroot ongelijkheid.
 • Stelling: een klusjesdag op het einde en in het begin van het schooljaar is waardevol.
 • Stelling: een jeugdzorgwerker of pedagogisch medewerker die meedraait op school kan een meerwaarde bieden in het onderwijs.
 • Stelling: een ICT-coördinator op elke school is een goede zaak.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Een gebrek aan digitale vaardigheden heeft een negatieve invloed op de slaagkans van leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: een gast-leraar uit de bedrijfswereld zou mijn lessen kunnen verrijken.
 • Stelling: een fundamentele hervorming van het statuut van de leraar is nodig.
 • Stelling: Een extra jaar betaalde stage in de lerarenopleiding is een goed idee voor beginnende leerkrachten.
 • Stelling: een ervaring in de voorschoolse kinderopvang zou verplicht moeten worden vooraleer kinderen naar de kleuterschool gaan.
 • Stelling: een diploma is nog steeds relevant op de arbeidsmarkt.
 • Stelling: een diploma is *essentieel* op de arbeidsmarkt.
 • Stelling: een centrale eindtoets taal en rekenen voor alle leraren die afstuderen, zal de onderwijskwaliteit ten goede komen.
 • Stelling: een beperking van administratieve taken die weinig meerwaarde bieden voor de onderwijskwaliteit is een goede maatregel om het lerarentekort tegen te gaan.
 • Stelling: een attest vanaf het eerste jaar secundair onderwijs helpt leerlingen sneller in de juiste studierichting terechtkomen.
 • Stelling: Duaal leren moet meer gestimuleerd worden.
 • Stelling: Doorheen het schooljaar worden mijn klasregels soepeler.
 • Stelling: Door het lesgeven tijdens de corona-epidemie, plan ik nu mijn les en lesinhoud anders.
 • Stelling: Door het lerarentekort worden leraren minder snel berispt.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode zijn mijn leerlingen/studenten/cursisten minder zelfstandig geworden.
 • Stelling: Door de voorbije corona-periode is de taal van mijn leerlingen/studenten/cursisten achteruitgegaan.
 • Stelling: Door corona is de drempel om scholen te sluiten omwille van externe gebeurtenissen lager geworden.
 • Stelling: Discussies over geloof/religie horen enkel thuis in de levensbeschouwelijke vakken.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Deeltijds werken zou erg moeilijk zijn in mijn huidige rol op school.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: deconnectie is moeilijk te realiseren in mijn job.
 • Stelling: de zorg op mijn school is zoals beschreven in het zorgbeleid.
 • Stelling: de zomervakantie moet ingekort worden.
 • Stelling: de vrijheid van onderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs in de weg.
 • Stelling: de voordelen van het gebruik van social media wegen voor mij tot nu toe zwaarder dan de nadelen.
 • Stelling: de verwachtingen die ik vooraf had over werken in het onderwijs komen overeen met de dagelijkse praktijk.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: de starttoets aan het begin van de lerarenopleiding is goed om de onderwijskwaliteit te bewaken.
 • Stelling: de smartphone vermindert de concentratie bij mijn leerlingen/studenten/cursisten.
 • Stelling: de segregatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs moet weggewerkt worden.
 • Stelling: de schoolkosten beperken, is een taak van elke leraar.
 • Stelling: de scholen moeten maandag open voor alle leerlingen.
 • Stelling: de scheiding van ons onderwijs in netten en koepels vind ik zinvol.
 • Stelling: de samenleving hecht minder belang aan school/onderwijs dan pakweg 20 jaar geleden.
 • Stelling: De quarantaineregels in onderwijs moeten versoepeld worden.
 • Stelling: de prestatiemotivatie in het onderwijs moet omhoog.

Pagina's