• Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?
 • Stel jij hoge verwachtingen bij alle leerlingen/studenten/cursisten?
 • Stel je voor: de rest van het schooljaar heb je drie opties voor je lessen. Neem aan dat alle opties dezelfde hoeveelheid uren en hetzelfde loon beslaan en even veilig zijn. Wat kies jij?
 • Stel je voor: de rest van het schooljaar heb je drie opties voor je lessen. Neem aan dat alle opties dezelfde hoeveelheid uren en hetzelfde loon beslaan en even veilig zijn. Wat kies jij?
 • Stel je voor dat je de school verlaat om ergens anders te gaan werken. Is er iemand binnen je school met wie je in contact zou (willen) blijven?
 • Stel je voor dat je de kans krijgt om begin januari een vaccin tegen Corona te krijgen dat veilig en behoorlijk effectief lijkt. Zou je het nemen?
 • Stel je voor dat je de kans krijgt om begin januari een vaccin tegen Corona te krijgen dat veilig en behoorlijk effectief lijkt. Zou je het nemen?
 • Stel je hebt zelf kinderen: volgen die les in de school waar je zelf leerkracht bent?
 • Stel dat er een programma wordt gemaakt over "Het leven zoals het is... onderwijs", zou er dan bij jou gefilmd mogen worden?
 • Statistiek: Welke stelling over de mediaan is NIET juist?
 • Statistiek: Welke stelling is juist?
 • Statistiek: Welke stelling is juist?
 • Start je je les met een overzicht van wat allemaal aan bod zal komen in die les?
 • Start je je les met een overzicht van de doelen van die les?
 • Start je in september in een nieuwe school?
 • Start je in september in een nieuwe school?
 • Staat jouw directie ook voor de klas?
 • Staat jouw directie ook voor de klas?
 • Staat er ergens in je school een emmer of container voor het opvangen van druppels als het regent?
 • Staat er ergens in je school een emmer of container voor het opvangen van druppels als het regent?
 • Staat er een studiedag gepland aan het begin van dit schooljaar/academiejaar?
 • Staat de verwarming al op in jouw klaslokaal?
 • Staan er in jouw school terug oud-leraren voor de klas om het lerarentekort op te vangen.
 • Staan er bij jou op school leraren met een beperking voor de klas?
 • Staan bij jou op school de leerlingen in rijen bij het belteken?
 • Staan bij jou op school de leerlingen in rijen bij het belteken?
 • Sta jij achter het pestbeleid van jouw school?
 • Spreken je leerlingen/studenten/cursisten soms over het veranderende klimaat?
 • Spreek jij leerlingen/studenten/cursisten erop aan wanneer ze te laat in je les aankomen?
 • Spreek je op een andere manier tegen je leerlingen/studenten/cursisten dan tegen je (eventuele) partner, vrienden, collega's?
 • Spendeer jij tijdens de les tijd aan iemands verjaardag?
 • Speel je een muziekinstrument?
 • Speel je een muziekinstrument?
 • Soms werkt een les minder goed door de groepsdynamiek in de klas. Wanneer dit zich voordoet, probeer je dan “on the spot” die les aan te passen?
 • Soms steek ik zo veel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen, dat ik naar de brede middenmoot te kort schiet.
 • Soms steek ik zo veel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen, dat ik naar de brede middenmoot te kort schiet.
 • Smeerde je de kleuters in met zonnecrème vandaag?
 • Smartschool werd overgenomen in juni 2021. Door wie?
 • Smartschool werd overgenomen in juni 2021. Door wie?
 • Sluiten de mogelijkheden voor professionalisering die binnen je school worden aangeboden aan bij je eigen behoeften?
 • Sluiten de mogelijkheden voor professionalisering die binnen je school worden aangeboden aan bij je eigen behoeften?
 • Slecht geslapen hebben, een zware periode hebben of een andere tegenvaller, deel je dat met je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Slaap jij bij op woensdagnamiddag tijdens schoolweken?
 • Slaag je erin om je mentaal los te koppelen van je job wanneer je niet aan het werk bent?
 • Slaag je erin om je mentaal los te koppelen van je job wanneer je niet aan het werk bent?
 • Sinterklaas of Sint-Maarten
 • Sensibiliseer jij jouw leerlingen/studenten/cursisten om zich veilig door het verkeer te begeven?
 • Secundair: Zou jij het verbeterwerk van een door jou opgestelde toets laten verbeteren door een student die het vak studeert aan de lerarenopleiding?
 • Secundair: Zoek jij wel eens een leerling op op sociale media?
 • Secundair: zitten er in jouw school momenteel minstens vijf leerlingen in de richting Grieks of Latijn?
 • Secundair: Zitten er bij jullie op school leerlingen in een richting omdat er geen plaats meer was in hun voorkeurrichting?
 • Secundair: zijn de overeengekomen minimumdoelen nog te integreren in de lessen van volgend jaar?
 • Secundair: wordt op jouw school in de zorg-, SES- of AN-uren geknipt om klassen te kunnen organiseren?
 • Secundair: Wordt er bij jou op school in gesprek gegaan met de leerling bij de eerste signalen van spijbelen? #SamenSterk
 • Secundair: wordt bij jou op school afstandsonderwijs aangeboden?
 • Secundair: Worden er bij jou op school examens geschrapt door het lerarentekort?
 • Secundair: werd op jouw school de lessentabel voor de nieuwe derde graad al uitgewerkt?
 • Secundair: Welke leraren geven bij jou op school PAV?
 • Secundair: Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de vernietiging van de eindtermen in de tweede en derde graad door het grondwettelijk hof?
 • Secundair: welk studiemateriaal gebruik je volgend jaar?
 • Secundair: Welk initiatief werkt op jouw school het best om leerlingenparticipatie te bevorderen? #SamenSterk
 • Secundair: weet jij of je leerlingen hebt die de Waddist-app gebruiken?
 • Secundair: wat zou jij goed kunnen gebruiken om podcasts in te zetten in de klas?
 • Secundair: wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een les?
 • Secundair: Wat uit deze lijst is aanwezig op jouw school voor de leerlingen? #SamenSterk
 • Secundair: Wat doet een vakverantwoordelijke bij jou op school? (Kies voor het onderwijsvak waar je op dit moment het meeste bent in tewerkgesteld)
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Wat doe je (meestal) als één van jouw leerlingen vaak afwezig is? #SamenSterk
 • Secundair: Wat bespreek jij tijdens een leerlingcontact? #SamenSterk
 • Secundair: Voorziet jouw school menstruatieproducten
 • Secundair: Voor welk(e) vak(ken) is jullie school op dit moment nog op zoek naar leerkrachten?
 • Secundair: Voor welk(e) vak(ken) hebben leerlingen bij jullie op school dit jaar al langer dan 3 maanden geen les gehad bij gebrek aan leerkracht(en)?
 • Secundair: Volgens het schoolreglement, wanneer mogen leerlingen bij jou op school hun smartphone gebruiken?
 • Secundair: van hoeveel van jouw leerlingen ken jij de politieke voorkeur?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Organiseer jij leerlingcontacten?
 • Secundair: ondervinden jouw leerlingen impact van roddelaccounts?
 • Secundair: Om welke reden(en) vind jij dat leerlingen met een tekort toch een A-attest of diploma moeten krijgen?
 • Secundair: Lukt het je om je aan het vooropgestelde jaarplan te houden?
 • Secundair: leeft de uitspraak van het proces van Sanda Dia bij jouw leerlingen?
 • Secundair: kwam 'gaybashing' al eens voor op jouw school?
 • Secundair: Kunnen leerlingen zich nog inschrijven bij jou op school?
 • Secundair: Krijgen de leerlingen op jouw school dit jaar les over anticonceptie (de pil, het spiraaltje, het condoom...)?
 • Secundair: Is jouw team in staat om ALLE gemeenschappelijke ICT-leerplandoelstellingen te behalen?
 • Secundair: Is er bij jullie op school een werkgroep rond leerlingenparticipatie? #SamenSterk
 • Secundair: is bodyshaming een probleem op jouw school?
 • Secundair: In vergelijking met vorig schooljaar, zijn er bij jou op school meer leerlingen ingeschreven in het TSO of richtingen met dubbele finaliteit?
 • Secundair: hoeveel van jouw leerlingen worden onrustig wanneer ze een paar uur zonder gsm doorbrengen?
 • Secundair: hoeveel springuren heb jij in een schoolweek? (gemiddeld)
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: hoeveel leerlingen/studenten/cursisten zie jij oortjes of een koptelefoon dragen op de fiets?
 • Secundair: hoeveel kost de eindreis in het zesde jaar secundair onderwijs op jullie school? (ongeveer)
 • Secundair: hoeveel kost de eindreis in het zesde jaar secundair onderwijs op jullie school? (ongeveer)
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)

Pagina's